Hlavní obsah

Patronem Českého Krumlova je záhadný, ze tří těl složený svatý Reparatus

19. 1. 2014, 16:16 • Aktualizováno 19. 1. 2014, 16:18
Novinky, Vratislav Konečný

Není to informace po požití lysohlávky, obojí je správné. Jak podivné světcovo jméno, tak i kosterní popis. Jako had kousající se do ocasu proplétá se Vltava Českým Krumlovem, městem proslulým rožmberským rodem, zvláště pak Petrem Vokem.

Foto: Pavel Slavko

Reparatus před restaurováním

Článek

Jedno z nejhezčích měst nejen jižních Čech

Krumme Aue se původně jmenovala osada, nad níž vznikl hrad a pod ním  městečko. Křivý luh se zkomolil na Krumlov a přídomek Český byl zapsán v 15. století. 

Díky Rožmberkům, Eggenberkům a Schwarzenbergům vzniklo jedno z nejhezčích měst u nás. Pod jednou z nejkrásnějších zámeckých věží v Čechách se nachází Hradní muzeum, jehož prazvláštním, nikoli však jediným exponátem, je schrána s pozůstatky svatého Reparata. Již samo jméno je podivné. Reparát máme spojený s opakováním něčeho, coby studenti s tím nejhorším, jak si zkazit prázdniny.

Reparat, ale který je pravý?

Krumlovský Reparat je ale mnohem složitější. Stal se z něho patron města, ač o něm asi ne každý Krumlovák ví. Jeho kostru vystavili v roce 2009 po více než dvou stech letech zapomnění mezi dalšími relikviemi a liturgickými předměty.

Její osudy jsou zajímavé, i v tom, že Reparati jsou tři, jeden v Krumlově, druhý, dovezený roku 1769, v kostele Zvěstování Páně v Bratislavě, na  část třetího narazíte v Podunajských Biskupcích. Který je pravý?

Potřebovali ochránce

Reparatus byl diakonem v Nole, městě u Neapole, zemřel v roce 353. Pochován byl v katakombách svaté Anežky v Římě. V roce 1578 se klenba katakomb propadla, tak se objevily světu. Odtud se ostatky vozily po celé Evropě jako relikvie svatých. Města chtěla mít přímluvce proti válkám, chorobám, požárům.

Rovněž Krumlov chtěl mít ochránce. Truhlářský mistr Antonín Leyrer přivezl kosterní pozůstatky, jimž bylo přiznáno jméno Reparatus – Obnovitel. Když byly přivezeny, ujaly se jich klarisky zdejšího kláštera. Složily kostru, která byla rozložena, v dobré víře o správnosti kostí, dohromady, a ušily jí slavnostní roucho. 26. července 1772 za účasti knížete Johanna A. Schwarzenberga byla slavnostně instalována v klášteře minoritů. 

Zde byla vystavena do josefínských reforem roku 1788 - kláštery se rušily, mizelo zařízení i relikvie. Zmizel rovněž Reparatus, putoval z místa na místo, postupně se začal rozpadat.

Neznaly anatomii

Nakonec se ho před několika lety podařilo objevit, po důkladné rekonstrukci, odstranění hniloby a dalších zásazích se vrátil v roce 2009, tentokrát do Hradního muzea. Kostra je složená ze tří různých lidí, což je překvapivé, ale vysvětlitelné.

V katakombách se nacházelo množství ostatků, některé hroby byly i rodinné, kosti „svatých“ se shrnuly na hromadu a prodaly takřka na váhu. Tak se asi stalo, že k mužské lebce a dalším kostem přibyla dětská čelist a ženská pánev.

Protože klarisky nebyly odborníky na anatomii, získal Krumlov trojjediného světce. Dlouhou dobu se místní domnívali, že se modlí ke svaté Reparátě, svatá téhož jména je také na církevním seznamu. Zemřela v roce 250 v Palestině.   

Reklama

Výběr článků