Hlavní obsah

Park Topolčianky patří mezi slovenské národní kulturní památky. Právem

23. 11. 2016, 17:42
Novinky, Jiří Smutný

Anglický park v Topolčiankách je příkladem nejzachovalejšího přírodně-krajinářského parku na Slovensku. Jeho současný ráz nejvíce ovlivnil hrabě Jan Nepomuk Keglevich se svým zahradníkem Georgem Gillemotem a arcivévoda Josef August Habsburský a jeho hlavní zahradník Vojtěch Strnad.

Foto: Jiří Smutný

Vstupní brána do parku na jeho jižní straně

Článek

Základním požadavkem na park tohoto typu je přiblížit se co nejvíce volné přírodě. Je tvořen volnými plochami, skupinami stromů, vodními plochami, drobnými architektonickými stavbami a jeho okraje plynule přecházejí do okolní přírody.

Ve své původní podobě měl park rozlohu kolem 60 hektarů, dnes je přibližně poloviční. Druhá polovina se přeměnila v les, v němž se ještě dnes dají najít poněkud neobvyklé exempláře. Současný park se táhne v délce 2,5 kilometru podél potoka Leveš a nabízí k prohlídce téměř 300 druhů stromů, většinou listnatých.

Přes 70 z nich jsou něčím unikátní, a proto jsou označeny cedulkami se slovenským i vědeckým jménem. Díky tomuto opatření získává park charakter botanické zahrady a návštěvník se může mezi stromy dobře orientovat.

Ze staveb, umístěných v parku, lze uvést kromě zámku u jižního okraje umístěný hřebčinec, hotel Hradná stráž, obnovenou Masarykovu besídku, v níž TGM hovořil s Karlem Čapkem, lovecký zámeček, kapličku sv. Vendelína, Žlutý mlýn nebo oranžérii, jejíž skleníky již nejsou využívány a jako jedna z mála částí parku nepůsobí právě reprezentativně.

Pozoruhodný je vodní systém, který v parku kdysi vybudoval Vojtěch Strnad a který zásobuje vodou všechna jezírka a fontánky, jako Jižní jezírko, Labutí jezírko nebo koupaliště.

Park Topolčianky je státním majetkem, spravovaným státním podnikem Lesy Slovenské republiky. Zejména za pěkného počasí je místními i přespolními návštěvníky intenzivně využíván k procházkám, odpočinku, vzdělávání i ke sportovním aktivitám.

Reklama

Výběr článků