Hlavní obsah

Pacientům s demencí pomáhá v Jesenické nemocnici bazální stimulace

16. 8. 2017, 13:46
Novinky, Radka Miloševská

Poslech známé hudby, vnímání známých vůní či hlasů, sledování oblíbených pořadů nebo vlastních fotografií. I takovéto zdánlivě obyčejné činnosti mohou v případě těžce postižených a nemocných lidí přinášet významné pokroky v oblasti vnímání, komunikace či pohybu.

Foto: archiv nemocnice

Pro koncept bazální stimulace bylo oddělení vybaveno pomůckami, mezi kterými nechybí ani deskové hry.

Článek

Důkazem jsou pozitivní výsledky zdravotníků, kteří koncept bazální stimulace uplatňují v rámci ošetřovatelské péče. V Jesenické nemocnici přitom tento koncept nově nevyužívají jen u pacientů v kómatu, jak je to běžné v jiných zařízeních, ale i u osob s demencí či jinak těžce nemocných.

Principem bazální stimulace je nabízet pacientovi známé podněty, které byly běžnou součástí jeho dosavadního života a stimulovat tak jeho vnímání. Běžně bývá tento princip používán u pacientů v kómatu, ale v posledních letech rovněž u pacientů s demencí, Alzheimerovou chorobou či u pacientů po cévní mozkové příhodě, kdy i u těchto diagnóz může přinášet skvělé výsledky. 

Bazální stimulace je běh na dlouhou trať. Vyžaduje množství času, trpělivost personálu i blízkých pacienta. Aby stimulující péče byla efektivní, je navíc potřeba velká otevřenost a spolupráce s příbuznými pacienta pro sepsání biografické anamnézy.

„Jedná se zejména o získání co nejvěrohodnějších informací o jeho návycích, oblíbených či neoblíbených činnostech, nápojích, pokrmech, vůních a podobně. Rodina nás v podstatě musí nechat nahlédnout do života pacienta, do svého života a to tak, abychom mohli provádět cílenou a maximálně efektivní terapii,“ vysvětluje Věra Kocianová, vrchní sestra oddělení LDN Jesenické nemocnice s tím, že efekt terapie je velmi dobrý. Pacienti jsou díky ní klidnější, vnímavější, lépe jedí, spolupracují a snáze se orientují. 

„Na oddělení zahrnujeme do ošetřovatelské péče v konceptu bazální stimulace především optickou stimulaci pomocí fotek či známých předmětů, auditivní stimulaci pomocí hudby, orální stimulaci pomocí stimulace oblíbenými nápoji či pokrmy, olfaktorickou stimulací pomocí vnímání vůní a pachů. Nedílnou součástí je stimulace smyslová, a to především doteky,“ říká Kocianová. 

Pro využívání konceptu bazální stimulace je oddělení LDN Jesenické nemocnice navíc vybaveno i řadou pomůcek, které hravou formou zlepšují paměť i vnímání pacientů. A to nejen pomůcek kompenzačních, ale třeba i deskovými hrami či obrázkovými kartami, které společně s osobními věcmi pacientů tvoří ideální základ pro zlepšování vnímání.

Zavedení konceptu Bazální stimulace v LDN Jesenické nemocnice jde přitom ruku v ruce s celkovou modernizací oddělení, které bylo v uplynulém roce za částku dvacet miliónů korun kompletně zrekonstruováno i vybaveno novým moderním vybavením. Modernizace oddělení i vyškolení pracovníků v konceptu Bazální stimulace proběhlo díky finanční podpoře z projektu „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“ (číslo projektu CH.10/1/016) v hodnotě dosahující téměř 20 miliónů korun. Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Sdružením měst a obcí Jesenicka.

Reklama

Související témata:

Výběr článků