Hlavní obsah

Ostravské krematorium čeká rekonstrukce

4. 6. 2020, 16:11
Novinky, Josef Zajíc

Krematorium v Ostravě, jediné v Moravskoslezském kraji, se bude rekonstruovat podle architektonického návrhu ateliéru Meerkatelier z Červeného Újezdu. Porota ho vybrala z jedenácti prací, které splnily soutěžní podmínky.

Foto: Zdroj MMO

Vizualizace návrhu rekonstrukce krematoria v Ostravě.

Článek

Všechny návrhy z architektonické soutěže, kterou vyhlásilo město loni v září, vystaví městský ateliér MAPPA.

„Původní budova podle návrhu architekta Ivo Klimeše z roku 1961 je pro Ostravu významným architektonickým dílem. Postupem doby ale doznala kvůli mnoha přestavbám značných změn a její stav je v současné době nevyhovující. Budova vykazuje velké technické, provozní a estetické nedostatky. Cílem rekonstrukce je modernizace budovy, aby odpovídala současným trendům,” uvedla členka poroty, náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová.

Podle jejích slov vítězný architektonický návrh nabízí řešení, které je citlivé k původnímu objektu a zároveň dbá na komfort návštěvníků. Řeší opláštění budovy, protože jeho současný stav je důvodem, proč je v létě v budově neúnosné teplo a v zimně dochází k velkým tepelným únikům.

Na vítězném návrhu architektů Jaroslava Minaříka, Jindřicha Synka a Jiřího Kočího z Meerkatelieru se porotci shodli jednoznačně. Ocenili v něm promyšlenost a komplexní řešení dostavby. Návrh zachovává původní koncepci areálu a tvůrčím způsobem ji rozvíjí.

Za efektivní porota označila, že autoři areálu ponechávají obě obřadní síně ve vstupní části stavby a přemisťují provoz spalovacích pecí do zadní části objektu.

Pozitivně ohodnotila také skutečnost, že v exteriéru nejsou použity žádné nepřiměřené stavební technologie, které by stavbu nevhodně prodražovaly. Porota akceptovala také cenově náročnější zastínění hlavního prosklení, které zlepší mimo jiné tepelnou pohodu ve velké obřadní síni a omezí výkyvu teplot v letních měsících.

Město s firmou Meerkatelier uzavře smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, která by měla být dokončena v průběhu roku 2021. Následovat bude vývěrové řízení na zhotovitele stavby.

V roce 2022 bude zahájena i dokončena rekonstrukce velké obřadní síně a dojde k novému opláštění stavby v souladu s vítězným návrhem. Cena za realizaci návrhu nemá překročit částku 100 milionů korun.

Městský ateliér MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury, Ostrava, Nádražní ulice 17) připravil výstavu všech do soutěže zaslaných návrhů. Vernisáž se uskuteční 10. června v 17.00 hodin ve výstavním prostoru MAPPA. Výstava potrvá do konce června vždy v pracovní dnech od 14 do 18 hodin.

Reklama

Související témata:

Výběr článků