Hlavní obsah

Ostravská výstava připomene zaniklé obce

3. 10. 2015, 18:53
Novinky, Nela Parmová

U Tuleně, Teplí bratři, Hubertka jsou neoficiální názvy neboli toponyma, jež místní lidé používají po celé generace v každodenní komunikaci. Výstava Toponyma - ohrožené kulturní dědictví? tento fenomén mapuje.

Foto: Jaroslav David

Místo, kde dříve stála vesnice

Článek

Celkem 15 výstavních panelů nás zavede do obcí a měst, jež zanikla, v důsledku těžby uhlí, vybudování přehrad či následkem povodní. Návštěvníky provedou krajinou Mostu, Karviné, Nových Heřminov, Starých Hamrů a Ostravy-Hrušova. A právě přeživší názvy nám připomenou jejich minulost.

Výstava, kterou můžete shlédnout v pasáži Knihovny města Ostravy od 5. října do 15. listopadu, z části navazuje na výzkumný projekt Názvy míst. Autoři výstavy se ve spolupráci s dobrovolníky z řad kronikářů, pamětníků a dalších zájemců o historii snaží zaznamenávat původní místní a pomístní názvy.

Díky vzpomínkám pamětníků a starousedlíků seznamuje výstava s neoficiálními místními a pomístními názvy zmizelých či mizejících míst, která tak znovu ožívají. Na Kravincu, Kozí Rohy, U Katza, U Meldra, U Stovky, Na Konečné - jsou jména, která připomínají majitele hostinců, domů, zaniklou kolonii. Mnohé z nich zachycují ale také dobu velkého urbanistického rozvoje šedesátých a sedmdesátých let.

„Domníváme se, že místní a pomístní názvy v krajině jsou součástí kulturního dědictví naší země, neboť přispívají k vytvoření pevných vazeb mezi lidmi a jejich prostředím,“ uvedl hlavní autor výstavy doc. Jaroslav David z katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 

Na portálu www.nazvymist.cz zájemci naleznou mapy zeměpisných jmen nejen lokalit, jimž je výstava věnována, ale také například Ostravy, Havířova, některých obcí horní části povodí Morávky a horní části povodí vsetínské Bečvy.

Po prezentaci v prostorách Knihovny města Ostravy výstava poputuje na další místa a na jaře 2016 se plánuje její zapůjčení do města Mostu. 

Reklama

Související témata:

Výběr článků