Hlavní obsah

Oslavy na Nový rok bývaly kdysi zakázány, definitivně přišly až s Ferdinandem II.

1. 1. 2014, 10:42
Novinky, Vratislav Konečný

Silvestrovské nevázané veselí utichlo, nastal první den nového roku. Třiatřicátý papež Silvestr I. k patronaci svátku přišel zcela náhodou, zemřel v poslední den roku 335.

Foto: Vratislav Konečný

Ilustrační foto

Článek

Jméno v překladu znamená Lesní muž, jako pronásledovaný křesťan se skrýval v lese nedaleko Říma. Poté se stal papežem a posléze svatým, který vstoupil do dějin jako církevní reformátor, jenž přeměnil pohanský Řím definitivně v křesťanský.

Pokřtil císaře Konstantina Velikého a jeho ženu Helenu, církev se rozštěpila na východní a západní. Pronásledování křesťanů pomalu skončilo, začalo naopak ve velkém obracení neznabohů na jedinou pravou předepsanou víru.

Slavilo se v různé dny i měsíce 

Nový rok se ale dlouho slavil v různá data, první den se stále spojoval s pohanskými zvyky, například v Rusku podle kalendáře 1. března, pak zase 1. září, Francouzi slavili na Velký pátek, Asie se zcela vymykala, Japonci slavili v lednu nebo v únoru.

Křesťanská církev se snažila přebít dosavadní pohanské rituály spojené s uctíváním různých bůžků a ochranných bytostí. Uctíván v Římě byl především bůh dvou tváří Jánus. Ještě v 6. století žádal papež, aby byly oslavy na Nový rok zakázány pod trestem vyloučení z církve.

Křesťanská církev proti nevázanému veselí reagovala přísnými posty a odříkáním. Na osmý den po narození Ježíška, takzvaný oktáv, 25. prosince, ustanovila slavnost Obřezání Páně, kterýžto svátek byl oficiálně zrušen až v roce 1960. Uctívala se Ježíškova předkožka, řada chrámů je dokonce vystavovala jako relikvie. V roce 1960 raději podle Říma začalo slavení Slavnosti Matky Boží Panny Marie.  

Nový rok přišel oficiálně s Habsburkem Ferdinandem II.

Čechy středověké slavily Nový rok na den narození Ježíše, tedy 25. prosince, což se ale krylo s pohanským slunovratem. O 1. lednu se zmiňuje kronikář Kosmas. První leden byl oficiálním novým rokem jen za vlády Přemysla Otakara II. a Václava II. Poté se opět přesunul na zimní slunovrat.

Ferdinand II. nechal vyhlásit první leden za oficiální svátek. 

Silvestr se moc neslavil, průlom přišel v 19. století a z poklidného svátku poklidného papeže se stále více stává dnem hodným obrazu Hieronyma Bosche – opilství a obžerství kombinovaný s ohlušujícím rámusem ohňostrojů a petard. Slavíme, že jsme o rok starší, málokdy ale rozumnější.    

Reklama

Výběr článků