Hlavní obsah

Organizace svozových sobot přechází na společnost Čistá Plzeň

27. 8. 2015, 11:14
Novinky, Miroslav Knotek

Od 1. září vchází v platnost vyhláška o zavedení a organizaci celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně.

Foto: Miroslav Knotek
Článek

Pro občany to v praxi znamená, že odpadkové koše, likvidace nepovolených skládek, separování odpadu, provozování sběrných dvorů a v neposlední řadě i velkokapacitní kontejnery se převádí jak fyzicky, tak administrativně z městského obvodu na společnost Čistá Plzeň s. r. o., a to na základě usnesení Rady města Plzně č. 132 z 16. března 2015.

„Chtěli bychom tímto občany našeho obvodu informovat, že oblíbený, veřejností hojně využívaný pravidelný svoz velkokapacitních kontejnerů, které jsme na přání občanů umisťovali každou první sobotu v měsíci na sedmnácti stanovištích Městského obvodu Plzeň 3, již nebude v naší kompetenci,” informoval místostarosta centrálního obvodu David Procházka.

Občané centrálního obvodu se však nemusí obávat, že o tuto službu přijdou.

„Svozové soboty přislíbila nová městská společnost zachovat ve stejném rozsahu, tedy kontejnery by měla přistavit ve stejných termínech a na stejná stanoviště jako doposud,” dodal David Procházka.  

Reklama

Výběr článků