Hlavní obsah

Opuštěný zámek v Brandýse nad Orlicí ožil nezvyklým ruchem

30. 6. 2020, 10:44
Novinky, Stanislava Dvořáková

Šest let chce opuštěnému a chátrajícímu zámku v Brandýse nad Orlicí nový majitel vrátit jeho zašlou slávu, aby se opět stal středem společenského a kulturního života města.

Foto: Petr Špatenka

Zámecká zahrada s dendrologicky hodnotnou parkovou úpravou byla zpřístupněna veřejnosti v rámci Víkendu otevřených zahrad.

Článek

Malebné údolí Tiché Orlice sevřené okolními kopci patří k nejkrásnějším koutům východních Čech. Oblíbeným letoviskem se stal Brandýs nad Orlicí, město s nejstarší doloženou zmínkou z roku 1227, který je východiskem pro poznávání přírodních krás a historie Podorlicka.

K historické tradici se řadí na jihovýchodním okraji Brandýsa nad Orlicí, nedaleko náměstí stojící patrová novobarokní budova s mansardovou střechou a věžičkou, obklopená dendrologicky hodnotnou parkovou úpravou.

Jedná se o zámek postavený v místě někdejšího kláštera se školou bratrského sboru, který se ve druhé polovině 15.století stal významným střediskem Jednoty bratrské. V době pobělohorské zde Karel starší ze Žerotína poskytl ochranu a azyl řadě bratrských kněží, mezi kterými byl i Jan Amos Komenský. Ten zde v letech 1622-1625 žil, a napsal několik spisů, zejména slavný Labyrint světa a ráj srdce. Po roce 1636 byla budova upravena na obydlí panských úředníků.

V letech 1781-1783 rodina Trautmannsdorfů budovu přestavěla na šlechtické sídlo. Poté barokní zámek vystřídal několik majitelů, kteří se podíleli na různých stavebních úpravách. Dnešní podobu získal při novobarokní přestavbě v roce 1914 pro bankéřskou rodinu Fischerových, která však musela po roce 1945 na příkaz Benešových dekretů budovu odevzdat státu.

Zámek se tak dočkal dalších změn zaměřených na jeho využití. Od roku 1950 postupně sloužil jako rekreační středisko, internát textilní a železniční školy a od roku 2014 jako výchovný ústav pro děti a mládež. Zmizely vykládané kazetové stropy, mramorové podlahy, odstraněn byl masivní dubový nábytek a křišťálové lustry.

Zkázu pak dokonala povodeň v roce 1997. Když se v roce 2013 zřítil strop, zůstal zámek prázdný, bez využití. V roce 2017 byl objekt převeden z Ministerstva školství na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který na odprodej fyzické osobě vyhlásil dražbu.

Novým majitelem se stal MUDr. Pavel Skalický, kterému se zželelo chátrajícího zámku s možností využití i pro veřejnost. Jeho vizí se stalo přesunutí z brandýské radnice turistického informačního centra a pamětní síně Jana Amose Komenského, úprava místnosti s valenými klenbami pro kulturní a společenské akce, doplněné kavárnou a v patře pořízení stylového turistického ubytování. V úvahu připadá i malá ordinace.

Provedení rozsáhlých úprav se souhlasem památkářů si však vyžádá dlouhé doby mnoha let. Proto se urychleně do úklidových prací zapojila celá rodina Skalických s pomocí četných přátel a známých. Vítán je každý s lopatou či dalším nářadím, kdo se o víkendech chce podílet na obnově tohoto historického skvostu.

Zámek je v současné době z bezpečnostních důvodů pro veřejnost nepřístupný. Přesto v rámci celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad Národní památkový ústav připravil komentovanou prohlídku zámecké zahrady s odborným výkladem specialisty na památky zahradního umění NPÚ ÚOP v Pardubicích. K radosti majitele o prohlídku projevilo zájem přes 250 návštěvníků.

Reklama

Výběr článků