Hlavní obsah

Okolí Sedlice: hrobka irského rodu z 5. století, zámky zchátralé i opatrované

26. 10. 2017, 14:34 • Aktualizováno 27. 10. 2017, 12:19
Novinky, Petr Hejna

Vše najdeme jen pár kilometrů od sebe v okolí Sedlice nedaleko Blatné. Nechybí zde ani přírodní rezervace, památné stromy, studánka, nebo nádherná kaplička, připomínající přátelskou službu. Tento nenápadný kout jihu Čech je hotový ráj pro turisty, hledající méně známá místa naší vlasti.

Foto: Petr Hejna

Čekanice

Článek

Každému se při vyslovení pojmu zámek vybaví Hluboká, Kroměříž a jiné významné objekty. Málokomu však něco řeknou jména jako Čekanice, Bratronice nebo Lažany. Právě u těchto drobnějších objektů se setkáme jak s budovou zachovalo, tak právě restaurovanou, nebo podléhající zkáze.

Čekanice leží 5 km od Sedlice, zámek je ve vzorném stavu, stejně jako bývalý lihovar. Původní renesanční zámek, vystavěný na místě tvrze, byl po požáru roku 1785 přestavěn na klasicistní. Rod Halversenů zde sídlil do roku 1868, koupí přešel do majetku Lobkoviců. Pozdějším majitelům Židlickým byl po roce 1945 zestátněn a sloužil jako ústav sociální péče o mládež.

O tom, jak je svět malý, svědčí příhoda z časů napoleonských válek. Alois Halversen ve Francii v bitevním ruchu potkal vojáka z blízkých Bratronic, bez ohledu na svůj původ se oba muži sblížili, a jen díky tomu v jedné z bitev voják zachránil život svému urozenému příteli.

Zámek v 4 km vzdálených Bratronicích právě prochází obnovou, toto renesanční sídlo si vzalo zčásti za vzor Kratochvíli, předpokládá se zde účast stavitele Kratochvíle Baldassara Maggi. První zmínky se datují k roku 1228, roku 1603 přináší tvrzi renesanční přestavbu, kterou zadal tehdejší majitel Jan Horčice z Prostého, hejtman pácheňského kraje.

I zde narazíme na zajímavé postavy - roku 1864 se stal majitelem zámku původem benátský rod Battagliade Sopramonte e Ponto alto. Starší linie zakotvila u nás, mladší v Haliči - z té pocházel  baron Quido Battaglia, který miloval dceru K. H. Borovského.

Baron Christian Battaglia byl spolu se setrou Blankou známý jako neúnavný cyklista, na kolech se účastnili různých závodů a cestovali na nich po Evropě. Ota Pavel jim věnoval povídku Baroni na kolech - jejich vlastnictví Bratronic skončilo roku 1948 a z barona se stal zedník i závozník. Symbolický byl i okamžik jeho smrti, zubaté neunikl cestou z práce ve strakonické motocyklové fabrice, z kola padl před dosažením rodných Bratronic.

Cestou z Čekanic je záhodno odbočit k památkově chráněné novogotické hrobce rodu Battagliů z Bratronic a Enisů z Lažan, ukryté v lese nad rybníkem Chvalov. 

Na sedmikilometrové zpáteční cestě narazíme na přírodní rezervaci Kovašínské louky, významné výskytem mokřadních rostlin, jako všivec bahenní, hadí mord nízký, ostřice blešní, hořec hořepník a další. Právě na hořec a mravence je vázán velmi vzácný motýl modrásek hořcový.

Dál přes Doubravice již nás čeká jen vyhlídka na Kořenský rybník před vsí Lažany. Zdejší zámek, stejně jako předchozí, je nepřístupný, ne však z důvodu nerušení zámeckého pána nebo rizika pohybu po stavbě, v uzamčeném areálu zdárně chátrá budova, dříve sloužící jako domov důchodců, a to od roku 1955 do roku 2002. Milovníci autentických ruin však uspokojí obchůzka podzámčí a kolem plotu, kde je patrný současný neveselý stav prastarých zdí a trámoví.

Nad Čekanicemi směrem k Mačkovu stojí nádherná kaplička, vystavěná prostým vojákem zachráněným baronem Halversenem, více ZDE. Sousední Velenovského dub snad přežije nedávnou povětrnostní újmu, další památný strom, Čekanický dub, je naproti přes silnici u lesa. 

Celý okruh, dostupný cyklistům, pěším i motoristům, měří jen něco málo přes 12 km.

Reklama

Výběr článků