Hlavní obsah

Od nové sezóny budou mít občané Habartova možnost využívat nové víceúčelové hřiště

21. 12. 2014, 20:55
Novinky, Aleš Plevka

Na základě průzkumu kvality života obyvatel Habartova, který se uskutečnil roku 2007, se jednou z priorit pro městskou samosprávu stala snaha rozšířit nabídku sportovišť pro aktivní trávení volného času obyvatel. I díky této politice vzniklo v areálu ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov nové víceúčelové hřiště.

Foto: Aleš Plevka

Dva venkovní kurty s umělým povrchem

Článek

Realizace projektu Město Habartov – víceúčelové hřiště dozajista může významně přispět k uspokojování zvyšující se poptávky po kvalitním zázemí pro sportovní aktivity. Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení kvality života místních obyvatel, jejich spokojenosti s životem ve městě, a v konečném důsledku může pomoci zastavit dlouhodobý trend v úbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva.

V současné době je možné konstatovat, že je víceúčelové hřiště ve městě Habartov úspěšně dokončeno a to především díky dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která činila 6,3 miliónu Kč. Zbytek financí investovalo město Habartov z vlastních zdrojů.

Před zahájením přestavby byl venkovní areál praktické školy poněkud zanedbaný a z větší části i nevyužitý. Během přestavby došlo na sanaci stávajícího sportoviště, na niž navazovaly další venkovní úpravy. Celý areál budoucího víceúčelového hřiště se odvodnil, upravila se plynovodní přípojka, vystavěly se dva oplocené kurty s umělým povrchem, na němž jsou připravena a rozkreslena hřiště pro několik sportů.

Bonusem je vybudování nového parkoviště s osmi stáními. Obrovským plusem projektu je i využití budovy někdejší ZUŠ, která byla několik let zakonzervována, a město Habartov pro ni nenašlo vhodné upotřebení. 

Pro sportovce tak vzniklo v jejím přízemí velice žádoucí zázemí sestávající ze skladových prostor, šaten a sociálního zařízení. Po nutných stavebních úpravách poslouží prostorná venkovní terasa jako perfektní místo pro diváky sledující sportovní klání. Navíc se v rámci projektu počítalo i s nákupem sportovního vybavení, a tak plnému využití areálu od jarní sezóny stojí v cestě již jen dořešení pravidel pro užívání sportovišť a stanovení správcovství.

Úspěšná realizace celé akce byla umožněna i díky tomu, že město Habartov nalezlo několik partnerů, kteří se svou aktivitou na vzniku hřiště spolupodíleli. Tito partneři se spolu s městem budou podílet i na naplňování podmínek udržitelnosti projektu a správného a efektivního využití víceúčelového hřiště během následujících let.

Jsou jimi: Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov, Tělovýchovná jednota Baník Habartov, Tenisový klub Habartov, Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace.

Věříme, že nemalé finanční prostředky byly účelně vynaloženy a že napomohou ke sportovnímu vyžití občanů města Habartova.

Reklama

Výběr článků