Hlavní obsah

Ochrannou známkou Tradiční výrobek Slovácka získalo dalších jedenáct výrobců

12. 5. 2014, 18:20
Novinky, Lenka Durďáková

Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka je od roku 2008 udělovaná výrobcům na Slovácku, zaručuje především kvalitu výrobků, jejich vazbu na vymezené území, tradici výroby a šetrnost k přírodě.

Foto: Lenka Durďáková

Tradiční výrobek Slovácka - kulinární speciality

Článek

Právo k využití značky je udělováno výrobcům na dva roky na základě posouzení odborné komise složené ze zástupců Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru kultury a památkové péče a Regionu Slovácko.

V jarní výzvě příjmu žádostí bylo přihlášeno 14 nových výrobců, ochranná známka na dobu dvou let byla udělena jedenácti z nich. „Posuzování bylo tentokráte netradiční, převažovaly potraviny a kulinární produkty Slovácka,“ zmínil člen hodnotící komise, předseda správní rady Regionu Slovácko a starosta města Uherského Hradiště Květoslav Tichavský.

Po dvouhodinové debatě a zkoumání všech přijatých žádostí a výrobků byla známka udělena těmto výrobcům: Soňa Stašková - Velecká z Míkovic - perníčky, Miluše Rybová z Vracova - Miluščiny nudle, Danuše Bachurková z Šumic - perníčky, Marcel Třasoň z Kudlovic - med, Pekárna u Jahodů z Uherského Hradiště - chléb obyčejný, Víno Hruška - sušené švestky, jablka, hrušky, škvarkové preclíky, Věra Marková z Tupes - tupeská keramika, Marie Žůrková z Ježova - vyškrabované kraslice, Ludmila Dvořáková z Uherského Hradiště Sadů - batikované kraslice, Zdeňka Strnadelová z Kunovic - reliéfní kraslice, Lenka Durďáková z Uherského Hradiště-Mařatic - drátkované kraslice.

„Nejedná se o jednorázové ocenění, s výrobci během let platnosti jejich certifikátu aktivně pracujeme a spolupracujeme. Mimo zajištění propagace a prezentace každého výrobce administrujeme společné webové stránky www.tradicnivyrobek.cz s e-shopem, který využívají především lidé mimo region, zejména z Prahy. Současně se stáváme kontaktním místem nabídek účasti na jarmarcích, slavnostech a dalších prezentačních akcích rukodělné výroby v ČR i v zahraničí,” vysvětlila praktickou stránku spolupráce s výrobci Lenka Durďáková, manažerka projektu Tradiční výrobek Slovácka.

Reklama

Výběr článků