Hlavní obsah

Občané Běchovic vysadili Lípu republiky

19. 10. 2013, 19:59
Novinky, Aleš Rudl

V sobotu 19. října v 10 hodin byla v pražských Běchovicích u příležitosti výročí 20 let České republiky vysazena pamětní lípa. Městská část se tím zároveň připojila k oslavám Dne stromů.

Foto: Aleš Rudl

Do výsadby Lípy republiky se zapojili přítomní obyvatelé Běchovic.

Článek

V Běchovicích v ulici K Železnici bylo během prosluněného sobotního dopoledne nebývale živo. V rozšířené části komunikace v širokém travnatém pásu naproti mateřské škole Beruška se konala slavnostní výsadba lípy.

Ta byla vysazena přítomnými obyvateli městské části, v čele se starostou Ing. Ondřejem Martanem, na počest 20 let vzniku samostatné České republiky. Lípa byla zvolena proto, že je naším národním stromem.

Zajímavostí je, že oficiálním národním symbolem se stala až roku 1848, kdy během 2. až 12. června na Všeslovanského sjezdu v Praze, jeho účastníci stanovili jako národní symbol lípu proti velkoněmeckým snahám (reakce na frankfurtský sněm) a jako protiváhu velkoněmeckému dubu.

Pěkný alejový strom, který již nyní krášlí veřejné prostranství, je křížencem lípy srdčité a velkolisté a jedná se o lípu obecnou (Tilia vulgaris ‘Pallida’).

Akcí se Běchovice připojili k celorepublikovým oslavám Dne stromů, který je tradičně slaven 20. října. Do Čech myšlenku přinesl Svaz spolků okrašlovacích a poprvé se zde Den stromů masově slavil počátkem dubna roku 1906. Tradice přerušená válkou a komunistickým režimem byla obnovena v 20. října 2000. Toto datum bylo stanoveno proto, že v mnoha lokalitách ČR jde o vhodný termín pro sázení stromů a podzim je také časem, kdy jsou stromy  nejkrásnější a hrají všemi barvami. 

Výsadba lípy zároveň odstartovala další úpravy přilehlého prostoru. „V blízké budoucnosti zde proběhne dosadba stávajícího krátkého stromořadí o další jírovce a přibude i několik lip,“ prozradil během slavnostního aktu Ing. Ondřej Martan, starosta MČ Praha – Běchovice, která akci uspořádala. 

Reklama

Související témata:

Výběr článků