Hlavní obsah

O končící letní výstavě Sklo nebo život! s odbornou asistentkou Ateliéru skla Klárou Horáčkovou

20. 9. 2019, 9:59
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Do 22. září je v klatovském Pavilonu skla k vidění výstava Sklo nebo život! - práce studentů UMPRUM v Praze z Ateliéru skla prof. Ronyho Plesla. Jde o projekt výstavy naší nejprestižnější vysoké školy v oboru sklářského designu. Odbornou asistentkou Ateliéru skla je MgA. Klára Horáčková.

Foto: Hana Jakubčíková Sádlíková

Zprava MgA. Klára Horáčková, odborná asistentka Ateliéru skla, a BcA. Ivan Pokorný, vedoucí sklářské dílny Ateliéru skla u zátiší z McDonaldu

Článek

Můžete výstavu představit?

Základním kamenem, na kterém výstava stojí, bylo téma „zátiší", které studenti zpracovávali v průběhu posledního semestru. Podle vlastního zaměření si vybrali, který princip je oslovuje, zpracovali si rešerše, napsali rozsáhlou esej a na základě těchto teoretických průzkumů potom zpracovali díla, která můžete v Pavilonu skla vidět.

Jak jste se dostali do Pavilonu skla?

Vlastně se zkontaktovala paní doktorka Jitka Lněničková, kurátorka PASKu, přímo s vedoucím Ateliéru skla Rony Pleslem. Již tradičně patří léto v Pavilonu skla i jeho zahrada českým nebo zahraničním středním a vysokým sklářským školám. Jde o cyklus výstav, kterými Pavilon skla postupně představuje studentské práce z jednotlivých škol, mapuje jejich umělecké směřování i hlavní směry výuky. V rámci posloupnosti těchto výstav tak přirozeně vyplynulo, že jsme se do projektu začlenili i my.

Architektura pavilonu je zajímavá a náplň, která je uvnitř, je unikátní. Pro nás bylo výzvou prezentovat práce studentů v konfrontaci s historickými objekty sklárny Löetz, které jsou zde vystavené. Velké množství technologií, prvků a principů, které vidíme v historickém skle, se objevují i v tom současném a jsou stále aktuální. Snažíme se je uchopit, posunout dál a najít nová východiska, jak s nimi pracovat. Takže když se člověk podívá do instalace, vidí současné sklo na pozadí skla historického a dochází tak k objevnému propojování světů.

Jací jsou vaši studenti?

Naši studenti jsou velmi různorodí a my se jejich osobitost snažíme co nejvíce podpořit. Ateliér je poměrně malý, můžeme tedy jejich ideje konzultovat individuálně, což je pro nás velmi důležité. Největší důraz klademe na to, aby si student vybudoval svou silnou osobní cestu v průběhu studia. Snažíme se, aby studenti už během studia vystavovali a začleňovali se do designové scény. Také klademe důraz, aby měli co největší přehled o tom, co se v současném umění děje, aby se tedy opravdu pohybovali na profesionální úrovni. Toho se snažíme podpořit i intenzivní výstavní aktivitou. S ateliérem se pravidelně účastníme Londýnského a Milánského Design Weeku.

O co usiluje váš Ateliér skla, který vedete společně s Rony Pleslem, nejznámějším českým sklářským designérem?

Naším cílem je, aby byli studenti kvalitní a úspěšní, což jak zjišťujeme, se naštěstí často daří. Vystavují a prezentují se na českých a zahraničních výstavách, pracují pro kvalitní značky, nebo ve vlastních studiích a jejich práce jsou otiskovány ve vlivných magazínech. Pro studenty je nesmírně obohacující vidět své projekty v souvislostech světové produkce a uvědomit si, že kvalita jejich výstupů je na vysoké úrovni, což jim dodává kuráž a radost z vlastní práce. Samozřejmě, že je tu vždy velký prostor pro zlepšování a je potřeba aby si udrželi zdravý, otevřený přístup ke světu, aby vytvářeli věci inteligentní, které mají jak hloubku, tak svěžest a grácii.

Reklama

Výběr článků