Hlavní obsah

Noc s Metodějem vdechne život národní kulturní památce v Uherském Hradišti

3. 9. 2015, 12:54
Novinky, Lenka Durďáková

Výšina sv. Metoděje je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit na našem území. Církevní areál, který zde byl v průběhu 9. století vybudován, byl pravděpodobně sídlem i místem posledního odpočinku arcibiskupa Metoděje.

Foto: Archiv Slováckého muzea

Výšina sv. Metoděje

Článek

Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti ihned také dodává: „Byla zde i škola, kde byly položeny základy slovanského písemnictví. Místo samotné má dodnes genius loci, osobně sem velmi rád chodím pozorovat západy slunce. Okamžik, kdy se slunce přehoupne za horizont Chřibů a město se ponoří do tmy, má neopakovatelné kouzlo. Lokalitu se dnes snažíme prezentovat v moderním světle, patří sem nejenom vybudování nové přístupové komunikace a probíhající rekonstrukce mobiliáře, ale i organizace kulturních akcí, které by sem měly přinést kulturní život, aby se archeologická lokalita nestala jen mrtvým památníkem minulosti. Při přípravě akcí se snažíme postupovat koncepčně a držet určitou rovinu jak oslovit široké spektrum publika, ale přitom respektovat význam a povahu místa.“

V prostorách výšiny sv. Metoděje na sobotu 4. září město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, Klub kultury Uherské Hradiště a Muzejní spolek připravili zábavné Velkomoravské odpoledne pro rodiny s dětmi doplněné o večerní komponovaný program u příležitosti výročí úmrtí svatého Metoděje spojený s koncertem skupiny Javory.

Odpoledne od 16.30 si mohou návštěvníci vyzkoušet Velkomoravský sedmiboj, který se bude skládat z opravdu nevšedních disciplín z doby před 1000 lety. Připravena je střelba z luku, hod oštěpem, boj s bacátky, špalíkovaná, pletení na stávku, škola písemnictví a příprava dobových pokrmů. Za úspěšné absolvování úkolů si návštěvníci budou moci vyrazit upomínkový peníz. Jedinečná příležitost ochutnat velkomoravské „speciality“ připravené na otevřeném ohni podle dobových receptů bude během ukázek přípravy dobových pokrmů.

Akce je současně připomínkou výročí 1130 let od úmrtí sv. Metoděje. Z dostupných pramenů víme, že se tak stalo šestý den měsíce dubna, v třetí indikci roku šest tisíc tři sta devadesát tři od stvoření světa (tj. 6. dubna 885).

Úmrtím arcibiskupa Metoděje se završila nejvýznamnější éra církevních dějin raně středověké Moravy spojená se zakladateli domácí slovanské literatury a neúnavnými hlasateli pravé víry, Metodějem a jeho bratrem Konstantinem Filozofem. Jejich dobu a život připomene jednak pohled archeologa a historika Mgr. Miroslava Vaškových Ph.D., tak přednes písemných památek v podání herce Slováckého divadla Vladimíra Doskočila.

„Výšina svatého Metoděje je jedinou národní kulturní památkou na území Uherského Hradiště. Díky tomuto faktu se město rozhodlo rozvíjet další aktivity k šíření povědomí o tomto místě. Kromě údržby a nově budovaného systému informačních cedulí a mobiliáře se město zavázalo alespoň jednou ročně spolu s Klubem kultury, Slováckým muzeem a Muzejním spolkem uspořádat typ kulturní akce pod širým nebem s důrazem návštěvníkům zprostředkovat poznání duchovního odkazu naší kultury,“ uvedl Ivo Frolec, místostarosta Uherského Hradiště.

Reklama

Související témata:

Výběr článků