Hlavní obsah

Nejpřínosnější vědecké práce studentů pardubické univerzity se dočkaly ocenění

22. 6. 2018, 15:50
Novinky, Roman Smetka

Nejnadanější studenti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice převzali během slavností promoce ocenění společnosti Pfizer. Ta na základě memoranda o vzájemné spolupráci podporuje projekty, které jsou přínosem pro oblasti biotechnologií a farmakochemie.

Foto: Roman Smetka

Oceněné studenty, a Ing. Pavol Mazan a akademici pardubické univerzity

Článek

Návrhy na ocenění prací podaly příslušné komise pro státní závěrečné zkoušky, ve kterých kromě akademických pracovníků zasedali také odborníci z praxe. Významným kritériem pro hodnocení byla kromě úrovně práce, obhajoby a oponentských posudků také aktuálnost studované problematiky a možnost využití získaných výsledků v praxi.

Ocenění převzali studenti z rukou děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petra Kalendy, CSc. Inovativní farmaceutická společnost ocenila autory třech nejlepších diplomových a třech bakalářských prací již potřetí. Autoři oceněných diplomových a bakalářských prací si tak rozdělí 30 000 korun.

„Jménem vedení fakulty blahopřeji všem oceněným a přeji jim dobré uplatnění v praxi, případně hodně úspěchů v jejich dalším studiu. Jsem rád, že v České republice přibývá firem, které myslí na svou budoucnost a věnují se podpoře technického vzdělávání. Cílem udílení cen je nejen motivace studentů k vytvoření diplomových prací vynikající úrovně, ale také trvalé zvyšování prestiže vědecko-výzkumné práce,“ říká proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr. „Dalším významným aspektem je popularizace technického vzdělávání v oblasti chemie, vedoucí k formování vysoce kvalifikovaných odborníků. Vždyť chemie má pro fungování naší společnosti nezastupitelný význam a je oborem, bez kterého se náš každodenní život neobejde,“ dodal.

Reklama

Související témata:

Výběr článků