Hlavní obsah

Na zámku ve Vlašimi je údajně ukryt stavovský poklad protihabsburských vzbouřenců

9. 6. 2019, 9:40
Novinky, Vratislav Konečný

Ostrovečtí z Kralovic drželi od roku 1588 vlašimské panství. Jan Ostrovec, jeden ze stavovských direktorů, odsouzený po Bílé hoře na doživotí, měl údajně ukrýt v rozestavěném renesančním zámku stavovský poklad. Nějaké peníze stavové mít museli. Lidem to po staletí nedalo spát, co když tu někde leží

Foto: Vratislav Konečný

Vlašimský zámek vchází se čestným dvorem

Článek

Park přitahuje nejvíce

Vlašimský zámek je nádherný. Klidná bílá stavba uvádějící vstup do jednoho z našich nejhezčích šlechtických parků. Právě kvůli parku sem většina návštěvníků míří, ale svou slávu má už za sebou. Býval pýchou Auerspergů, těm patřila Vlašim od roku 1774 do roku 1945. Tento rod Čechy zrovna moc nemiloval.

Hned po nabytí majetku Auerspergy roku 1775 vznikl v údolí Blanice rozlehlý anglický park, jeden z nejhezčích u nás. Přírodu postupně doplnily romantické stavby, bohužel většina se zachovala jen na kresbách. Částečně zachovaný zůstal Čínský pavilon, nyní opravený.

Další stavbou je replika středověkého hradu s věží a palácem, Starý hrad. Park střeží tři mohutné romantické novogotické brány, zbudované v první polovině 19. století. Ve Vlašimské je výstavní síň Podblanické galerie, v Domašínské vyhledávaná restaurace se zahrádkou, Znosimská je specializovaná na cukrářské výrobky.

Park s nádhernými stromy a keři je vyhledávaným místem odpočinku a dlouhých procházek. Část poničila v roce 2013 vichřice. Je tu úžasně, koruny starých stromů poskytují stíny, ptactvo nebeské pěje aleluja, takový malý ráj nedaleko Prahy.

Sídlili tu i preláti

Hrad nad Blanicí založili ve 14. století. Vystavěl ho rod s orlicí v erbu, ze kterého je poprvé v roce 1318 uveden Hynek z Vlašimi. Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi, rádce císaře Karla IV., ho nechal přestavět po vzoru francouzských zámků, věže obklopily čtvercové nádvoří.

Dlel zde na čas i arcibiskup Jan z Jenštejna, známý ze sporu s Václavem IV. Husité hrad dobyli, dosadili sem svého hejtmana, Tůmu z Chotěmic, ten ale přeběhl k císaři Zikmundovi.

Zakopal tu Ostrovec stavovské zlato? 

Pak se vystřídala řada majitelů, až přišel Ostrovec. O jím ukrytém pokladu se stále spekuluje.

Benešovické a vlašimské panství bylo výnosné, po Ostrovcovi, který měl být dle původního rozsudku "mečem odpraven", získal přímo Ferdinand II. hotovost a klenoty v ceně 150 tisíc zlatých.

Přesuny protestantských majetků

Po Bílé hoře získal Vlašim přísný rekatolizátor a člen konfiskační komise Bedřich z Talemberka. Proti němu se roku 1627 vzbouřili poddaní, vypálili zdejší a domašínský zámek, Bedřichoví usekli hlavu a narazili na tyč. Po roce 1654 další Talemberk zámek zrenovoval a přestavěl.

Pobělohorské uspořádání a doba po zavraždění Albrechta Eusebia Valdštejna přinesly do habsburské říše zcela nové uspořádání. Majetky se přesunuly, obrovsky na tom vydělali věrní služebníci císaře. Povstání bylo obrovský kšeft pro vítěze.

Do země přišla zahraniční šlechta, tradiční české rody vymíraly.

Novodobé úpravy přinesli Vlašimi Auerspergové.

Muzeum v zámku

Historií objektu, majitelů, vlašimské firmě Sellier and Bellot se věnuje Muzeum Podblanicka sídlící v zámku. Navštívit můžete i vyhlídkovou věž nebo zámeckou kapli.

Naproti zámku sídlí záchranná stanice pro hendikepovaná zvířata.

Reklama

Výběr článků