Hlavní obsah

Na přednášku Archeologický výzkum tábora v Letech zve klatovská Galerie U Bílého jednorožce

27. 1. 2020, 9:21
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech pořádá v pátek 31. ledna od 17 hodin přednášku pod názvem Archeologický výzkum tábora v Letech, kterou povede doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Foto: ilustrační foto z archivu Galerie Klatovy / Klenová

Pozvánka na přednášku doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D: Archeologický výzkum tábora v Letech

Článek

Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni realizovala v roce 2017 a 2019 archeologický výzkum tábora v Letech v okrese Písek. Provedený výzkum prokázal, že se pozůstatky takzvaného "Cikánského tábora" z let 1942-1943 z velké části velmi dobře dochovaly pod dnešním povrchem.

Sondáží byl odhalen půdorys tábora a relikty zástavby jeho jednotlivých částí. Velké množství artefaktů nabízí detailní pohled do každodenního života v táboře a nalezeny byly také osobní věci vězňů a vězeňkyň. Menší odkryv identifikoval přesnou polohu hřbitova obětí tábora, kde byl prozkoumán hrob dospělé ženy a hrob dítěte.

Výsledky výzkumu poslouží jako podklad pro plánovanou úpravu plochy průmyslového vepřína a zřízení nového památníku holokaustu Romů a Sintů.

Reklama

Výběr článků