Hlavní obsah

Na dvě frýdecká sídliště míří kabelovka

11. 7. 2017, 9:19
Novinky, Jana Matějíková

Frýdecká sídliště Nad Lipinou a K Hájku čekají rozsáhlé výkopové práce, které budou rozděleny na několik etap. Důvodem je umístění optických tras, jejichž prostřednictvím bude možné napojit bytové domy v těchto lokalitách na optickou metalickou síť, tedy na internet i kabelovku.

Foto: magistrát FM

mapa

Článek

Trasy výkopů povedou především v zelených plochách a v chodnících. Plánovány jsou od letošní poloviny července do konce června příštího roku. Jelikož se jedná o stavbu velkého rozsahu, budou výkopové práce probíhat po jednotlivých kratších úsecích. Celkově se jedná o 34 etap. Časová náročnost jedné etapy se pohybuje v rozmezí pěti až osmi dnů.

„Jednotlivé úseky budou monitorovat referenti odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru životního prostředí a zemědělství,“ řekl náměstek Karel Deutscher. Po ukončení prací a uvedení do původního stavu budou postupně předávány tak, aby se předcházelo rozkopání celého sídliště a negativním dopadům na občany nebo návštěvníky města.

Jedná se o liniovou stavbu podle zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. Investorem stavby je společnost UPC Česká republika, s. r. o., zastoupená společností InfoTel spol. s r. o. Zhotovitelem stavby je společnost PEMA GROUP s. r. o.

Reklama

Související témata:

Výběr článků