Hlavní obsah

Na debatě s kandidátem do EP se rozdávalo jídlo z popelnic

21. 5. 2014, 14:56
Novinky, Alena Lochmannová

Nad lahůdkami z odpadků, které účastníci akce ochotně konzumovali, se v Plzni diskutovalo o proměnách evropské politiky ve vztahu k menšinám a znevýhodněným lidem.

Foto: Tomáš Hirt

Nad lahůdkami z odpadků se v Plzni diskutovalo o proměnách evropské politiky ve vztahu k menšinám a znevýhodněným lidem.

Článek

„S lidmi na společenském okraji se to má stejně jako s vyhozeným jídlem,” začal netradičně svoji předvolební debatu Tomáš Hirt, kandidát do Evropského parlamentu za Stranu zelených. A vybídl účastníky, aby si pochutnali na jablečném závinu a chlebíčkách, které byly připraveny ze surovin nalezených v plzeňských popelnicích.

„O tom, co je odpad, rozhodují kulturní normy, které je možné posouvat a měnit. Podobně je možné přeznačit pohled na lidi, kteří jsou nyní vytlačováni z veřejného prostoru,” doplnil Hirt s plnými ústy.

„Potírání diskriminace a sociálního vyloučení je téma, na kterém se ukazuje potřebnost EU. S tímto tématem národní státy často zacházejí způsobem, který problémy lidí na okraji spíše prohlubuje, než smysluplně řeší. Evropské direktivy potřebujeme, aby byla zachována důstojnost a základní práva lidí, které česká společnost vyvrhla na své dno,” uvedl Petr Moravec, předseda místní organizace Strany zelených.

Tomáš Hirt představil různé modely zacházení s menšinami a s chudobou, o kterých se v Evropské unii diskutuje.

„Evropská unie v současnosti vedle podpory poskytování přímé pomoci znevýhodněným lidem usiluje o zmenšování bariér, které jim brání v sociálním vzestupu. To, jakým způsobem na lidi na okraji pohlížíme, určuje jejich společenské možnosti. Člověk, který je například rozpoznán jako cizinec nebo Rom, má ztíženou možnost ucházet se o práci nebo si pronajmout byt. A pokud se nezmění pohled většinové společnosti na cizince, Romy nebo lidi bez domova, nezmění se ani jejich šance na společenský úspěch,” řekl Hirt.

Na otázku, co bude prosazovat v Evropském parlamentu v případě, že by byl zvolen, Tomáš Hirt odpověděl: „Vím, že je to nepopulární, ale v politice hodlám usilovat o to, aby se posouvaly hranice toho, co je považováno za jediné správné a samozřejmé. Když se například u trvanlivých potravin přestane uvádět minimální trvanlivost, omezí se plýtvání, protože nebudou vyhazovány jenom kvůli datu na obalu. Stejně tak platí, že když změníme svůj pohled na opravdu znevýhodněné, odlehčíme tlaku, který je na ně permanentně vyvíjen, a usnadníme jejich začleňování do společnosti.”

Reklama

Související témata:

Výběr článků