Hlavní obsah

Ministr kultury ČR navštívil Moravské zemské muzeum v Brně

19. 6. 2017, 20:04
Novinky, Jiří Smutný

Moravské zemské muzeum již delší dobu usiluje o zřízení stálé etnografické expozice. Proto vypracovalo projekt v rámci IROP (Integrovaný regionální operativní program) Loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Projekt byl schválen a na přípravu nové expozice bylo vyčleněno 99 999 900 korun.

Foto: Jiří Smutný

Jiří Mitáček a Daniel Herman

Článek

V pondělí 19. června se v Paláci šlechtičen, Kobližná 1, konala malá slavnost. Generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček a ministr kultury Daniel Herman podepsali smlouvu o přidělení dotace na vybudování nové expozice.

Z celkové částky zaplatí 15 procent ministerstvo kultury a 85 procent Evropská unie. Hlavním mottem zamýšlené expozice je odkaz na minulé s přesahem do budoucnosti.

Ředitelka Historického muzea MZM a vedoucí Etnografického ústavu Hana Dvořáková uvedla, že její pracoviště má 120 000 sbírkových předmětů. Ředitel Uměnovědného muzea MZM a vedoucí Oddělení dějin divadla Jaroslav Blecha jich má 4500. Z těchto předmětů bude vystavena jen menší část.

V přízemí a v části 1. patra paláce bude expozice Loutkářské umění aneb Příběhy českého loutkářství. Obsáhne 3 tematické okruhy: Kočovné marionetové divadlo, Spolkové a rodinné loutkové divadlo a Umělecká loutka, moderní loutkové divadlo.

Ve 2. patře bude expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. K hlavním tematickým okruhům bude patřit například Tradiční kultura - proměny vnímání, Člověk jako součást okolního světa, Zemědělství, Člověk a hospodářství, Člověk a obydlí, Člověk a společnost, Proměny životního stylu, Tradiční výtvarná kultura nebo Expozice lidové hudby. Součástí expozice budou i satelitní části: tvůrčí dílna s hernou a galerie s aktuálními výstavami.

V současné době se připravuje projekt. Vlastní budování expozice začne na podzim 2017, až bude zřejmé, kteří zhotovitelé díla byli s konečnou platností vybráni. Celý objekt Paláce šlechtičen bude pro veřejnost uzavřen. Práce budou trvat 2 roky. Opětovné otevření se předpokládá v roce 2019.

Reklama

Výběr článků