Hlavní obsah

Mikulov získal část městských hradeb

3. 11. 2011, 16:00
Novinky, Dana Smrčková

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl do vlastnictví Mikulova část středověkého městského opevnění. Bezplatně. Kvůli veřejnému zájmu v podobě údržby a obnovy hradeb.

Foto: Dana Smrčková

Část hradeb na mikulovské České ulici.

Článek

„Převedený majetek je prohlášen za nemovitou kulturní památku a tvoří poslední zbytky uceleného městského opevnění se všemi prvky fortifikačního systému,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace ÚZSVM Jana Rennerová.

„Jednalo se o pozemek a budovu bez čísla popisného a evidenčního. O majetek neprojevilo zájem Ministerstvo kultury České republiky ani žádná z organizačních složek státu. Proto jsme předmětné nemovitosti, které přešly do majetku státu, převedli ve prospěch města Mikulov,“ vysvětlila Rennerová.

Rozhodnutí o nabytí uvedených nemovitostí do vlastnictví Mikulova přijalo zastupitelstvo na svých zasedáních v letech 2007 až 2010. „Vycházelo ze skutečnosti, že jejich získání je základním předpokladem pro pravidelnou údržbu a postupnou následnou obnovu za pomoci dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací, a pro zachování historické hodnoty hradeb,“ zdůvodnila Dana Kudelňáková, vedoucí majetkoprávního odboru městského úřadu.

Opevnění se nachází v městské památkové rezervaci, a to konkrétně v ulicích Česká, Vrchlického a Kapucínská. Část z nich přitom vlastní Význačná kolegiátní kapitula u svatého Václava, takzvaná bašta v Kapucínské pak patří soukromým osobám. „Toto vlastnictví vychází z nabývacích titulů z doby minulé či dávno minulé,“ doplnila Kudelňáková.

Spolu s opevněním zámku a s věží prachárny na Kozím hrádku jsou hradby dokladem propracovaného systému středověkého opevnění Mikulova. Výstavba městských hradeb začala po roce 1625, práce na jejich obnově a zlepšení probíhaly v roce 1703, a to kvůli ohrožení jižní Morava uherskými rebely.

Se zánikem nebezpečí nepřátelských útoků v polovině 19. století padl i význam opevnění. Od této doby se městské hradby stávaly součástí nemovitostí k nim přilehlých, město opevnění postupně odprodávalo, nepotřebné části opevnění byly zbourány.

Reklama

Související témata:

Výběr článků