Hlavní obsah

Květen 1945 v Pardubicích

5. 5. 2015, 17:39
Novinky, Jiří Klicpera

Ne vždy se uvádějí přesná fakta o osvobození Pardubic a dalších měst v květnu 1945.

Foto: Jiří Klicpera

Přehlídka čs.branné moci v Pardubicích 8.5.1945 Na podiu před lékárnou na dnešní tř.Míru stojí plk.ing.Josef Klicpera jako vojenský velitel města

Článek

Podle originálních dokumentů uložených v rodinném archivu autora působila na Pardubicku ilegální odbojová organizace Hnutí za svobodu, která mj. podporovala rodiny vězněných nebo popravených osob. Z této organizace se později rekrutoval základ budoucího okresního národního výboru.

Od roku 1944 se připravovala tato skupina na pád Německa a pro převzetí moci československým státem byly připravovány scénáře. Důležité bylo převzetí vojenských zařízení a strategických objektů. V Semtíně byla např. připravena výroba granátů. 

V neděli 6. května se skupina důstojníků sešla s dalšími odbojáři a společně začali jednat s německým vedením města. Vojenským velitelem města Pardubice byl určen plk. ing. Josef Klicpera, za civilní sektor odpovídal dr. Antonín Blahout.

Je třeba si uvědomit, že v Pardubicích byla velmi silná německá posádka: Dělostřelecká kasárna Na Hůrkách, jezdecká kasárna v místě dnešního AFI paláce, letiště, ochrana Synthesie, další posádka Na Zámečku a ve vojenských skladech (dnes Dukla) a v centru města Gestapo.

Od rána 6. května skupina jednala s německým vedením města vedle Grandu, které ale jednání zdržovalo. Město Pardubice bylo rozděleno na 5 úseků, kterým veleli důstojníci a spojení s partyzány v prostoru Seč měl mjr. Vobořil. Převzetí Zbrojovky v Přelouči zajišťoval mjr. ing. May.

Němci ve městě vyhlásili zákaz vycházení a otevírání oken, do otevřených stříleli. Podařilo se ale navázat spolupráci s důstojníky rakouské národnosti a získat informace o zaminování řady objektů, včetně hlavní pošty, okresního úřadu a letiště. Tyto objekty byla pak našimi pyrotechniky odpojeny, ale na letišti jeden dobrovolník zahynul. 7. května se dál jednalo, ale nepříliš úspěšně. Němci zabavovali kola a vozidla.

Došla však informace o zadržených rukojmích ze Sezemic, kteří měli být zastřeleni, jednalo se o 18 nebo 20 osob. Okamžitým zásahem plk. Klicpery u německého velení bylo zajištěno 8. května jejich propuštění, na které dohlížel mjr. Těšitel.

Ještě během dopoledne předali Němci našim lidem vedení města a odjeli, armáda vyklízela město a na základě dohody s naším velením jen s lehkými osobními zbraněmi a bez poškození vojenských objektů. Gestapo ale zastřelilo por. Trnku, který je chtěl jít zatknout. V Němčicích a Holicích byli další mrtví. Na zásah plk. Klicpery ale gestapo zatkli sami Němci a odvezli je na letiště a pryč.  

8. května ve 13 hodin nastoupila k přehlídce před ing. Klicperou a dr. Blahoutem na dnešní Třídě Míru motorizovaná jednotka českého četnictva a byli vyzváni obyvatelé, aby se hlásili k hlídkové a strážní službě. Protože se dobrovolně přihlásilo jen 110 mužů, museli být další mobilizováni rozkazem. Na letním stadionu bylo internováno postupně až asi 10 tisíc zajatých Němců a bylo třeba zajistit i pořádek ve městě, protože začalo docházet k rabování.

Sovětská vojska začala projíždět Pardubicemi 10. května a gen. Jeremenko se štábem přijel až 13. května a ubytoval se ve vilové čtvrti za vodou.

Reklama

Související témata:

Výběr článků