Hlavní obsah

Kladrubský klášter byl příčinou umučení Jana z Pomuku

16. 2. 2016, 21:04
Novinky, Vratislav Konečný

Benediktinský klášter z 12. století s románskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech u Stříbra je opěvován především pro svou pompéznost snoubící se s grácií, již mu vtiskl mistr baroka Santini-Aichel. K tomu se musí připočíst ve stavbě zašifrované skryté poselství, které tam určitě je.

Foto: Vratislav Konečný

Kvůli zvolení nového opata v kladrubském klášteře proti vůli Václava IV. máme kult svatého Johana z Nepomuku

Článek

Zašifrované Kladruby

Symbolik najdete spousty, Santini v nich byl mistr, a to by bylo, abychom šifru mistra Jana Blažeje nerozlouskli. Citlivé jedince v chrámu začnou brnět končetiny, ale Kladruby asi hodně brněly v celém těle Johánka z Pomuku, později nám za Habsburků coby Jana Nepomuckého, předhozeného.

Kladruby byly příčinou, pro níž byl nevinný kněz samotným králem Václavem IV., mužem prchlivým a běsným, mučen.

Není panovníka, který by si na trůně hojně nezavdával, o Karlovi IV. dokonce vznikla romantická báseň, kterak s Buškem z Velhartic nejednu vypili číš… napsal Jan Neruda. A to je velhartická pijatika popisována umírněně. Císař Karel v Kladrubech několikrát přebýval.

Běsy krále Václava IV.

Václavové pili asi všichni, i ten svatý zřejmě měl upito, když se s Boleslavem povadil a byl zabit. Ale zřejmě arcisplávkařem byl Václav IV. Jakoby tušil, že jeho mrtvolu budou hanobit a pivem napájet zběsilí husité, připravoval tělo na alkolázeň. A nejel v pití sám. Drahnou dobu mu úspěšně sekundoval arcibiskup Jan z Jenštejna, jenže ten po jednom deliriu sobě řekl dost.

Kdyby přestal a byl zticha, mohlo být všechno v pořádku. Jenže Jan to vzal vážně, bičoval se, modlil a chtěl po králi, aby také nenasával. To krále rozlítilo a pokusil se expřítele Jana nechat odvolat z úřadu. Papež Urban IV. ale na krále nedal, Václav se rozhodl, že založí nové biskupství v západních Čechách a pomocí dosazeným biskupů bude mít nad Jenem navrch.

V Kladrubech umíral roku 1393 opat Racek a už se zdálo, že to Václavovi vyjde, ale Jenštejn se toho domákl, a nechal rychle zvolit proti vůli krále mnicha Olena. Na Václava šla mrtvice, která ho dostihla o pár let později. Jenštejnovi napsal: „Ty arcibiskupe, vrať mi roudnický hrad a i jiné hrady mé a kliď se z mé české země...” Jenštejn před jeho hněvem prchl.

Odnesl to Jan Pomucký, byl vikářem, který opata ve funkci potvrdil, proto ho nechal Václav mučit. Sám se na tom podílel, a nakonec mrtvého hodili do Vltavy. Chtěl tak zamést po svém bídném činu. Že z Johánka bude církevní hrdina, jehož sochy zaplaví katolický svět, nemohl tušit.

Jenštejn musel utéci ze země a umřel v roku 1440 v Římě. Kladruby se nechtěně staly příčinou pozdějšího svatořečení syna rychtáře z Pomuku Velflína.

Takže žádné, že by Johánek umřel kvůli nevyzrazení zpovědního tajemství.

Klášter založený v nehostinné krajině roku 1115 byl rozvalen při řádění husitů, dobyl ho sám Žižka, později za třicetileté války byl znovu vydrancován. Svou moc získával později, pompéznost přišla na přelomu 17. a 18 století. Přibývalo majetku, opati se ukázali jako vynikajíci hospodáři a investoři. Po zrušení řádů Josefem II.  tu byla kasárna, invalidovna, sklady, později pivovar. To patřil Windischgrätzům, ti se starali především o nedaleký Tachov. Nyní o něj pečuje Národní památkový  ústav.

Reklama

Výběr článků