Hlavní obsah

Jak se občanům žije v Březině u Křtin a jakou by obec chtěli mít, zjišťovala dotazníková akce

17. 9. 2015, 9:15
Novinky, Martin Habáň

Současní zastupitelé obce Březina se rozhodli v obci zavést metodu řízení veřejné správy nazvanou Místní agenda 21 (MA21). Prvním a stěžejním bodem je tak co nejlépe poznat, jak se vlastně lidem žije v Březině dnes, co je nejvíce trápí a co si naopak pochvalují.

Foto: Martin Habáň

Dotazník pro veřejné šetření

Článek

Cílem by měl být systematický postup k udržitelnému rozvoji na úrovni obce. Otázka rozvoje jako takového je vlastně hledáním vhodné cesty od nynějšího stavu k uskutečnění vize, jakou chtějí občané mít Březinu v budoucnu.

Jak se tedy občanům v obci žije a jakou bych ji chtěli mít? To je otázka, na kterou by chtěl znát odpověď každý svědomitý zastupitel, aby co nejlépe mohl obec kultivovat k prospěchu většiny. Zastupitelé se na to tedy zeptali některých Březiňáků. Ale jak to bývá – co člověk, to názor. Jeden je spokojen se vším, druhý naopak skoro s ničím. Tomu chybí chodníky, onomu zas přebývá množství společenských akcí („To jsem mohla zůstat ve městě, na vesnici má být klid!“).

Aby se dobrali reprezentativního názoru většiny obyvatel, vypracovali členové Výboru pro životní prostředí a rozvoj obce dotazník a rozdali ho do všech březinských domácností. V polovině dubna 2015 byl sběr dotazníků uzavřen a začalo se s jejich vyhodnocováním. Návratnost dotazníků byla slušných 37 procent (286 kusů). Odpovědi občanů skutečně odrážely osobité názory každého jedince, nicméně některé odpovědi se vyskytovaly výrazně častěji.

Z předností byly nejčastěji zmiňované dostupnost do Brna, okolní příroda, charakter menší obce a turistická atraktivita, z nedostatků pak stav silnic a chodníků, intenzita nové výstavby, znečištění ovzduší v zimě a chybějící hřbitov.

Z řady dalších odpovědí za pozornost stojí například i vyjádření občanů k dotazu, zda jim v Březině chybí některé zdravotní/sociální služby a případně jaké. Jednatřicet procent občanů by ocenilo praktického lékaře v místě, a hned na druhém místě bylo vyjádření 25 procent občanů, kterým nic nechybí a nebo neví, zda jim něco chybí.

Další významnou kategorií bylo zodpovězení otázky, čím by měla obec být v budoucnu. Po očekávaných odpovědích, že by Březina měla být především klidnou, čistou a bezpečnou obcí, následovalo volání po výraznějších sportovních/volnočasových/kulturních aktivitách.

Výsledky tohoto šetření budou použity v aktuálně zpracovávaném Strategickém plánu rozvoje obce. Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří vyplněné dotazníky vrátili, a také Janě Dostalové za jejich pečlivé zpracování. Informace totiž umožní lépe směřovat rozvojové aktivity v obci, které tak nebudou založeny pouze na představách několika lidí, ale na názoru velké části březinských spoluobčanů.

Reklama

Související témata:

Výběr článků