Hlavní obsah

Galerie Sýpka zve na výstavu obrazů Jany Ullrichové

14. 2. 2014, 15:23
Novinky, Vlasta Červenková

Obrazy Jany Ullrichové zaplní všechny prostory Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí. Výstava nabídne ucelený pohled na průřez její tvorbou let minulých i na díla vytvořená v posledních letech. Naskytne se nám tak velkolepá možnost vidět jedinečné malby této valašskomeziříčské výtvarnice.

Foto: Herbert Ullrich

Jana Ullrichová - Hlubina, z cyklu Kosmické variace, 2007, olej na plátně, 100 x 100 cm, foto Herbert Ullrich

Článek

Od 20. února do 13. dubna se koná v prostoru barokní Sýpky ve Valašském Meziříčí autorská výstava malířky, která je pevně spjatá s regionem. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 19. února 2014 v 18 hodin. Úvodní slovo pronese dlouholetá kamarádka, historička umění a výtvarnice Alena Podzemná. Během vernisáže recitačně vystoupí básník Zdeněk Volf i Herbert Ullrich a o hudební doprovod se postará pedagog ZUŠ Alfréda Radoka Jaromír Kužela s žákem Martinem Konvičkou.

Jana Ullrichová pojmenovala svou autorskou výstavu V kruhu. Jedná se o jednoduché vyjádření stavu vnímání její tvorby a zároveň výrazný prvek, který se v malbě často objevuje jako symbol jednoty a absolutna, dokonalosti, času, nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života. Zároveň sluneční či měsíční symbol úplňku, který na umělkyni značně působí, má svůj vliv.

Výstava pojímá široké spektrum výtvarných tendencí v tvorbě Jany Ullrichové. Její malířský projev je velmi rozpoznatelný, avšak zároveň proměnlivý. Osobně přiznává, že stále hledá způsob, jak vyjádřit a správně uchopit témata, kterými se momentálně zaobírá.

Její díla nejsou vyhraněně o jednom stylu, ale během dlouholeté malířské praxe dokáže přeskakovat z jednoho cyklu na druhý, kterému se oddaně věnuje i delší čas. Umělecký náboj, jímž disponuje, jí umožňuje pracovat i na třech plátnech zároveň, jelikož její pohled na konečný výsledek doprovází dlouhodobý proces, při němž se snaží díla procítit, pochopit a zároveň dotvořit k uspokojujícímu výsledku.

Jak sama uvádí: „Obraz je pro mě vším, kusem mne samé.“ Zároveň dodává: „Chtěla bych, aby mé obrazy oslovovaly lidi a aby je neponechávaly lhostejnými.“

Veškerá inspirace je ovšem ovlivněna jejím aktuálním rozpoložením, niterným světem a vidinou toho, co ji momentálně pohltilo a uchvátilo. Velkým vzorem i ikonou pro ni byl Pablo Picasso, který ji ovlivnil nejen v jejím kubistickém období. Její projev se přesto pohybuje v různých rovinách od klasických portrétů, zátiší, krajině, ztvárnění poetizující reality přes imaginární tvorbu až k abstrakci, kterou byla vždy uchvácena, a stále k tomuto směru inklinovala.

Charakteristické jsou pro ni v olejomalbě zemité tóny doprovázené reliéfní strukturou, avšak v posledních letech barevnou paletu velkolepě projasňují expresivní tahy štětce v geometrizované síti obrazu. V Galerii Sýpka bude k vidění také jedno z autorčiných prvních velkých témat Tanec koní i aktuální cykly jako Stopy života, Koloběh života a V kruhu. 

Jana Ullrichová se narodila 18. ledna 1938 na Solanci pod Soláněm. Studovala jedenáctiletou střední školu (dnešní Gymnázium) ve Valašském Meziříčí a Pedagogickou fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor Český jazyk a výtvarná výchova (Bohdan Lacina - malba, František Kubišta - dějiny umění). V roce 1965 spoluzakládala výtvarný obor LŠU (ZUŠ) ve Valašském Meziříčí, kde pracovala jako vedoucí oboru až do roku 1993.

Po roce 1989 se otevřely nové možnosti zahraničních pobytů, kterých s radostí využila a zážitky zúročila ve svém díle. V průběhu let uspořádala mnoho výstav a odborných přednášek a v roce 2012 získala Cenu města za uměleckou a pedagogickou prezentaci města. 

Reklama

Související témata:

Výběr článků