Hlavní obsah

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně postupně obnovuje provoz ambulancí

6. 5. 2020, 13:08
Novinky, Dana Lipovská

Po operativě svůj provoz pomalu obnovují i jednotlivé ambulance Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Čekárny však podléhají zvýšenému hygienickému režimu, který minimalizuje riziko nákazy a odpovídá veškerým doporučeným standardům.

Foto: archiv FNUSA
Článek

Epidemiologická a bezpečnostní opatření aplikovaná v ambulancích Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně popsala staniční sestra I. neurologické kliniky Kamila Roubalová:

„Základem je dezinfekce. Kromě toho, že máme pro příchozí po čekárně rozmístěné dezinfekce s informačními pokyny a u vstupu také rukavice, frekventovaně desinfikujeme i samotné prostory. Pacienty objednáváme na konkrétní čas v půlhodinových rozestupech, aby se zde vždy sešel pouze minimální počet lidí. Zároveň je prosíme, aby zvážili nutnost doprovodu, případně jej eliminovali.”

To potvrzuje například pacientka z Brna, která dnes přišla na kontrolu sama. „Normálně by vedle mě seděl manžel, ale teď to nejde,” uvedla dvaasedmdesátiletá žena.

Naráží tím i na další opatření, a to úpravu sedacích míst – některá jsou dočasně přelepená, aby mezi čekajícími zůstávaly dostatečné rozestupy.

„Musím říct, že lidé jsou opravdu svědomití, opatření respektují,” hodnotí vrchní sestra I. neurologické kliniky Ing. Marcela Staňková a dodává, že není důvod k obavám nebo odkládání vyšetření, vyžaduje-li jej zdravotní stav pacienta.

U vstupu do nemocnice stále probíhá měření teploty termokamerou, což umožňuje pohyb po nemocničním areálu pouze lidem bez teploty.

„Pokud bychom tady na klinice přeci jen někomu naměřili teplotu vyšší než 37,5 °C, máme stejně jako na každém jiném pracovišti připravenou izolaci,” dodala Kamila Roubalová z neurologie s tím, že v izolaci podstoupí pacient kromě vyšetření ve zvláštním režimu také test na koronavirus.

Lékař pak podle výsledku určí další postup. V nemocnici se dodržují i další epidemiologické a bezpečnostní zásady.

„Jsme velmi rádi, že vedení FNUSA umožnilo od počátku testování na COVID-19 u všech pacientů přijímaných na lůžková oddělení,” komentuje přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Až po negativních výsledcích testu je hospitalizovaný pacient zařazen na standardní lůžkové oddělení, do té doby je oddělen v prostorách se zvýšeným ochranným režimem.

„Chtěl bych proto všem vzkázat, že ač jsme pracovištěm v "COVIDové" nemocnici, jsme pracovištěm bezpečným,” uzavírá Břetislav Gál.

Reklama

Výběr článků