Hlavní obsah

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava obohacuje výuku o poznatky z podnikové praxe

21. 2. 2018, 7:55
Novinky, Libuše Miarková

Propojení vzdělávání budoucích ekonomů s výrobní praxí je prospěšné pro studenty i firmy. Potvrzuje to zkušenost Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která usiluje o to, aby jejich svěřenci získali co nejvíce praktických zkušeností již v průběhu studia.

Foto: Tereza Kulihová

Ocenění studenti spolu se zástupci firmy. Vítězný tým na fotografii (zprava) Veronika Těhelová, Michaela Sekulová a Veronika Olszarová.

Článek

Například posluchači prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Ekonomika podniku v seminárních pracích řeší konkrétní zadání od jednotlivých firem. Naposledy se zabývali problematikou naplněnosti vozidel expedice zboží k zákazníkům firmy Procter & Gamble.

„Tuto novou zkušenost jsme uvítaly. Na podobném semestrálním projektu jsme dosud nikdy nepracovaly. Z obdržených dat jsme zhotovily analýzu včetně všech potřebných výpočtů,“ uvedla Veronika Těhelová, vedoucí tříčlenného týmu, který tvořila spolu s Veronikou Olszarovou a Michaelou Sekulovou.

Studenti se v rámci předmětu Ekonomika řízení podniku pod vedením pedagožky Jindry Peterkové nejdříve důkladně seznámili se zadáním a s podklady k řešené problematice firmy Procter & Gamble. Vypracovali několik návrhů a seřadili je podle priorit.

Tou hlavní bylo dosažení nákladové úpory bez dalších pracovních činností na straně stávajícího týmu a nezhoršení se podmínek pro zákazníka. Věnovali se například způsobu balení zboží pro přepravu, vytvoření nových skladů a využití železniční dopravy. Navrhli i částečnou výměnu palet na paletové kontejnery, které by následným sdružováním objednávek přepravu zefektivnily. 

„Případové studie jsou benefitem jak pro firmu, tak pro univerzitu. Studenti se setkají s reálným příkladem z praxe a řeší skutečnou business situaci. Mohou přijít i s novými nápady, vycházejícími z jejich teoretických znalostí i z průzkumu trhu. V neposlední řadě se učí přemýšlet jiným způsobem, než jsou zvyklí,“ uvedl zástupce Procter & Gambler Lukáš Krupka.

Ocenil různorodost semestrálních prací. Každá přinesla něco zajímavého. Některé týmy řešily problém z matematického pohledu, jiné se pustily do průzkumu trhu a řídily se stávajícím trendy na poli logistiky, jiné zase využily svou tvořivost a vymyslely vlastní řešení. 

Zástupci firmy vyhodnotili a drobnými dárky ocenili nejzdařilejší semestrální práce. Nejvíce se jim líbila studie autorského týmu ve složení Veronika Těhelová, Veronika Olszarová a Michaela Sekulová. Druhou příčku obsadily Klára Holleschová a Tereza Hronková, třetí cenu obdržel Martin Šenk s Janem Slischkou. 

Fakulta hledá další firmy ke spolupráci

„Čím více firem se ke spolupráci s Ekonomickou fakultou přihlásí, tím budeme radši,“ uvedla Jindra Peterková, která se studentům v rámci předmětu Ekonomika řízení podniku věnuje a na úzkém propojení vysokoškolské výuky s praxí jí velmi záleží.

Co se od zástupců z firem očekává? Setkání se studenty na přednášce, dohodnutí konkrétních zadání a poskytnutí dat pro výpočtové analýzy. V závěru semestru pak vyhodnocení nejlepších prací. „Využijí-li je pak firmy v praxi,“ budeme jen rádi, dodala Jindra Peterková a vyzývá zájemce, aby se jí ozvali na e-mail:jindra.peterkova@vsb.cz.

Reklama

Výběr článků