Hlavní obsah

Drobnokvět pobřežní: vzácný šperk řeky Labe, kterému hrozí vyhynutí

10. 6. 2016, 18:10
Novinky, Eva Kaličinská

Kriticky ohrožená rostlina přežívá na oblázčitých ostrůvcích řeky Labe. Roste v Izraeli, Etiopii i Kanadě, u nás mu však hrozí vyhynutí.

Foto: Jan Knížek

Honorář za fotografie byl poslán na podporu spolku Krásná žába.

Článek

Vypadá nenápadně a působí skromně. Při procházce byste jí pravděpodobně nevěnovali moc pozornosti, pokud byste nebyli všímaví. Jde přitom o vzácnou bylinu, která se jmenuje drobnokvět pobřežní. Je doma v jižní a západní Evropě, v povodí Dunaje ve střední Evropě, v Izraeli, Jordánsku, v Etiopii nebo zplanělý v daleké Britské Kolumbii. U nás mu hrozí vyhynutí.

Dříve tato rostlina rostla na náplavech řek Labe a Vltavy. V Praze na Vltavě byl však zaznamenán dávno, někdy po druhé světové válce. Podle ochranářského spolku Krásná žába je možné ho vidět mezi Olšanskými hřbitovy a Ohradou, na nákladovém nádraží Žižkov. Kde se ale ještě stále drží a přežívá, je oblast mezi Ústím nad Labem a Hřenskem, u Střekovských zdymadel.

Najdete ho zpravidla v kruhovitě rozprostřených trsech. Jde o dužnaté jednoleté poléhavé byliny s přisedlými, jemně zubatými listy. Drobnokvět dorůstá až k třiceti centimetrům a jak už jeho název napovídá, kvete bíle, v drobných, hustých, klubkovitě stažených chumlech.

Co se stalo, že je drobnokvět kriticky ohrožen? Rychlé vymírání způsobil úbytek přirozeného stanoviště, oblázčitých ostrůvků na velikých řekách. Vzácná rostlina se váže na štěrkopísková dna dolních toků řek, a aby mohla růst, potřebuje jednu zásadní podmínku – periodicky zaplavované a obnažované břehy. Pokud tedy přestane mít Labe svou přirozenou dynamiku, drobnokvět už u nás neuvidíme. Ekosystém, na kterém je závislá existence drobnokvětu, se nachází jen na několika lokalitách, pod již zmíněným Střekovem.

Snaha o stabilizaci vodní hladiny Labe a postupné zbudovávání soustavy zdymadel a kanalizace řeky způsobilo katastrofální ústup tohoto druhu. Jeho hrozbou jsou i případné jezy, které by zničily poslední přírodní úsek řeky.

Území s divokou přírodou, kam člověk nezasahuje, je klíčovou podmínkou pro život vzácných rostlin i živočichů. Je to lokalita, kde můžeme sledovat přirozené procesy, kde se příroda sama vypořádává s tím, co se v ní stane a nikdo jí nepomáhá.  Projekt Česká divočina Hnutí Duha představuje lidem  místa, kam lze jít na výlet po  – často četných – turistických trasách, ale kde nikdo nehospodaří. 

Vodní  tok Labe představuje domov  pro řadu jiných ohrožených a chráněných zvířat či rostlin. Na štěrkopískové náplavy řeky se vrátil bobr velký, hnízdí tu sokol stěhovavý nebo moudivláček lužní.

Kaňonovitou krajinu údolí  od Litoměřic až po Hřensko zařadí Česká republika na seznam evropsky chráněných území Natura 2000. Na začátku května o tom rozhodla vláda, která reagovala na požadavek Evropské komise.

Reklama

Související témata:

Výběr článků