Hlavní obsah

Dostupnost MHD, obchodů i přírody těší obyvatele Kladna. Vyplývá to z dotazníkového průzkumu

15. 4. 2020, 13:42
Novinky, Redakce Novinky

Za největší pozitivum považují obyvatelé Kladna blízkost zeleně a přírody, z veřejných služeb jsou pak nejvíce spokojeni s fungováním MHD. Současně s tím oceňují charakter menšího města – tedy dostupnost místních obchodů a klid.

Foto: MMK

Setkání občanů na náměstí Vyšehrad.

Článek

Ukázal to loňský dotazníkový průzkum, který provedlo město Kladno v rámci projektu série Setkání s občany, na kterých vedení města sbíralo podněty od občanů na zlepšení veřejných prostranství ve městě.

Nejvíce Kladeňáky trápí nedostatek parkovacích míst a v některých částech města také stále kvalita silnic a chodníků. Právě proto představuje zkvalitňování zastaralé dopravní infrastruktury vedle školství jedny z nejvyšších každoročních investic.

V rámci šetření bylo celkem shromážděno 1210 vyplněných dotazníků. Po vyčištění dat o zjevné duplicity, nesmyslně vyplněné či neúplné dotazníky bylo do zpracování zařazeno celkem 1005 dotazníků.

„Lidé v dotazníku odpovídali na otázky typu, jak jste spokojeni, co vám vadí či jak hodnotíte například vybavení pro děti a seniory, bezpečnost, dostupnost lesa, množství a umístění kontejnerů na tříděných odpad, kvalitu silnic a chodníků a tak dále. Více dotazníků vyplnily ženy. Zajímavostí je, že více jsou s naším městem spokojeni muži než ženy. Nepatrně horší hodnocení uvedli jen u spokojenosti s autobusovou a vlakovou dopravou,“ informoval kladenský primátor Dan Jiránek.

S dostupností MHD a linkových autobusů bylo v dotaznících spokojeno zhruba 70, resp. 64 procent lidí. Městské autobusy pak získaly nejlepší ze všech sledovaných aspektů nejlepší hodnocení napříč městskými čtvrtěmi. Na opačném konci škály stojí stav silnic a parkování se spokojeností jen okolo 10 procent.

„Stav komunikací a nedostatek parkovacích míst uvedlo jako největší problém města nejvíce osob, necelá třetina. To je pro nás samozřejmě signál, že máme pokračovat ve zvýšených investicích nejen do školství, ale také právě do dopravní infrastruktury. V loňském roce jsme do chodníků a silnici investovali 150 milionů, letos plánujeme opravy komunikací, chodníků a parkovišť celkem za zhruba 154 milionů. Rekonstruovat budeme například ulice Svojsíkovu, P. Holého, Josefa Frencla, Štechovu, Obránců míru a další. Dokončovat budeme úpravy v ulici Milady Horákové nebo napojení lokality Korea na kruhový objezd z ulice V. Dundra,“ potvrdil primátor.

Bresson oceňuje klid, Švermov obchody

Nejspokojenější se stavem své čtvrti jsou podle výsledků dotazníkového šetření obyvatelé Sítné a Centra s průměrnými známkami 1,93 a 1,96, přičemž nejhorší známkou byla trojka. Naopak nejméně spokojeni jsou obyvatelé Dubí a Dříně (2,34). Zeleň a blízkost přírody nejvíce ve spontánních odpovědích oceňují na Bressoně a v Rozdělově, nejméně v Dubí, za klidné místo považují svou čtvrť nejvíce na Bressoně, na Sítné a v Rozdělově, nejméně v Kročehlavech.

Z dotazníků vzešla i řada dílčích poznatků, například, že architekturu a centrum města za nejvýznamnější pozitivum Kladna považují jen 2 procenta dotázaných nebo že více košů na psí exkrementy by v ulicích rádo vidělo 43 procent dotazovaných, nejvíce lidé v Dubí.

Reklama

Výběr článků