Hlavní obsah

Do Novosedlic zavítali velikáni české historie

24. 3. 2018, 18:30
Novinky, Jiří Herlitze

Páteční podvečer a večer se v Novosedlicích nesl ve velmi akčním duchu. Obec Novosedlice a Místní skupina Českého červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov (dále jen MS ČČK NDP) pořádaly dvě akce zároveň - Noc s Andersenem a Naučnou stezku odvahy.

Foto: Martin Hájek
Článek

Noc s Andersenem pořádaná v knihovně v Novosedlicích byla určena pro děti kolem 10 let, ale našlo se i pár mladších výjimek. Kolem sedmnácté hodiny se děti začaly scházet. Ve chvíli, kdy již všichni účastníci dorazili, byli rozděleni do dvou navzájem soupeřících týmů, konkrétně do týmů pejska a kočičky, kteří je provázeli celým programem.

Po rozdělení začaly děti soutěžit v různých disciplínách. Začaly soutěží, ve které si vyzkoušely své znalosti částí lidského těla, poté vyzkoušely svoje schopnosti v poskytování první pomoci a mnoho dalšího. Nechybělo ani malování, kreslení, ba dokonce vymýšlely nový příběh o pejskovi a kočičce. Po večeři a menším odpočinku se děti vydaly na začátek druhé z pořádaných akcí.

Naučná stezka odvahy byla vrcholem celého večera, zúčastnit se mohli i zájemci z řad široké veřejnosti. Krátce po osmé hodině večerní byla akce zahájena úvodním slovem praotce Čecha, který všechny zúčastněné přivítal a pozval na chystanou ohnivou show.

Během tohoto uvítání se pořadatelé v kostýmech českých velikánů šli připravit na svá stanoviště v ulicích Novosedlic, někteří se usídlili i na novosedlickém hřbitově. Úkolem českých osobností bylo vyprávět své životní příběhy, ovšem nesměli vyzradit svá jména. Soutěžící měli za úkol dané osobnosti uhodnout a zapsat do soutěžní karty. V cíli poté kartu odevzdali a čekali na závěr, kdy proběhlo vyhlášení vítězů, kteří byli obdarováni zajímavými cenami.

Soutěžící byli velmi bystří a většinou bez problémů uhádli skoro všechny velikány.    A kdo všechno se na trase objevil? Počínaje svatou Anežkou, pokračujíce kněžnou Libuší, Boženou Němcovou a babičkou, Eliškou Přemyslovnou, Janem Žižkou z Trocnova, Karlem Krylem, svatým Cyrilem a Metodějem, Rudolfem II., Jiřím Voskovcem a Janem Werichem, svatým Václavem, Tomášem Garrigue Masarykem, Alicí Masarykovou, svatou Ludmilou a končíce u Přemysla II. Otakara. Akce se zúčastnilo přes 200 lidí.

Reklama

Výběr článků