Hlavní obsah

Centra domácí péče v Moldavsku poskytují starším lidem šťastnější život

4. 10. 2019, 17:00
Novinky, Kateřina Hamr

Existuje obecný předpoklad, že senioři potřebují pouze léky a fyzickou terapii. To ovšem není tak docela pravda. Aby jejich život mohl být naplněn, potřebují také pomoc s domácími pracemi a interakci. Moldavská centra domácí péče poskytují takovou péči s nezbytnou podporou České republiky.

Foto: Foto pro Charitu ČR Zuzana Daubnerová

Studenti Palackého univerzity v Olomouci se setkali se zástupci organizací, zapojených do mezinárodní spolupráce, a navštívili i jejich projekty.

Článek

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou hlavní příčinou úmrtí moldavské populace nemoci oběhového systému. Neustále roste také výskyt poruch duševního zdraví. Oba tyto problémy řeší Centra Estera v Kišiněvě a Rebeca v Balti, vytvořená s podporou Charity ČR a České rozvojové agentury.

Ve střediscích Rebeca a Estera se řeší nejen lékařské péče pacientů, ale také pomoc s domácími pracemi a nedostatek sociální interakce. Návštěvníkům center jsou k dispozici pračka, sprcha a společný prostor s televizí a hrami, ale také zahrada, kde mohou pacienti chodit a relaxovat.

Obě centra poskytují lékařským odborníkům školení v péči o pacienty. Všechny zdravotní sestry pracující v centru jsou připraveny poskytnout důkladné informace o všech zdravotnických zařízeních používaných v centrech. I když to není hlavní priorita center, vytvářejí pracovní příležitosti, což také pomáhá rozvoji zdravotnictví v Moldavsku.

Pozoruhodné je, že centrum Estera se nachází v Balti, které leží v severní části Moldavska. Zatímco většina nevládních organizací je soustředěna v hlavním městě Kišiněvě, Estera vznikla na velmi potřebném místě, kde je poptávka po takovém centru nejvyšší. Největší koncentrace starších lidí v Moldavsku je totiž právě na severu země.

V červnu odjela do Moldavska na exkurzi skupina patnácti studentů a tří učitelů z Katedry rozvojových a environmentálních studií (se zaměřením na mezinárodní rozvoj) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem bylo setkat se se zástupci organizací, zapojených do mezinárodní spolupráce, a navštívit jejich projekty.

Moldavsko je jednou ze zemí příjemců programů, které dostávají podporu z oficiální rozvojové pomoci České republiky. Centra v Balti a Kišiněvě byla realizována Charitou ČR za finanční podpory České rozvojové agentury. Návštěva těchto dvou středisek naučila studenty, jak je realizována rozvojová spolupráce v oblasti zdravotnictví. Návštěva Estery zahrnovala ukázku lékařského vybavení a vyprávění příběhů některých pacientů.

Jeden příklad za všechny. Jedno z center pomohlo staršímu muži; jeho příbuzní ale odešli za prací do zahraničí a nikdy se nevrátili. Sousedé nebyli v pozici, aby mu mohli poskytovat stálou péči. Jeho zdravotní stav nebyl akutní, nemohl se však osprchovat sám, prát si šaty ani uklidit dům. Jeho největším snem bylo žít v čistotě. Sestry z Estery ho přivedly do centra, umyly ho, vypraly mu šaty a uklidily jeho byt. Krátce po těchto událostech muž zemřel, šťastný a spokojený.

Toto není příběh zázračného uzdravení, je to však příběh o tom, jak sprcha a možnost mít na sobě čisté oblečení jsou někdy nezbytné k tomu, aby se člověk cítil šťastným.

Mezi studenty Palackého univerzity, kteří střediska péče navštívili, byla také Daria Rabinovitsch:

„Naše cesta jasně ukázala, že tato centra nejsou významná pro seniory jen tím, že poskytují potřebnou pomoc starším nemocným a zdravotně postiženým. Tato centra znamenají mnohem více. Mění životy, často opomíjené starší populace, k lepšímu.”

Reklama

Výběr článků