Hlavní obsah

Bílovec se chystá na rekonstrukci azylového domu i zámecké fasády. A nejen to…

13. 4. 2018, 18:12
Novinky, Lenka Gulašiová

Bílovec se chystá na investiční akce, jejichž celková hodnota představuje – společně s dotacemi – zhruba 120 miliónů korun.

Foto: Jiří Velký

Mezi letošní akce patří i restaurování památníku Vincenta Havla na Slezském náměstí, včetně obnovy vodního prvku v kašně.

Článek

Kromě jiného tu letos vznikne moderní bydlení pro pracující rodiny s nízkými příjmy, bude provedena další etapa opravy zámku, zrenovována kašna na náměstí, zrekonstruován objekt Besedy a z rozpočtu města je vyčleněno osm miliónů korun na opravu chodníků.

Rekonstrukce v hodnotě zhruba šesti miliónů korun například čeká ulici 1. máje. „Tato investice je v plánu už od roku 2010. Jsme rádi, že se ji konečně podaří zrealizovat a občané se dočkají důstojného přístupu ke svým domovům," konstatuje místostarostka Sylva Kováčiková.

„Kromě toho čekáme na schválení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků. Pokud budeme úspěšní, můžeme získat až 85 procent z celkových nákladů ve výši pěti miliónů korun na jejich bezbariérovou úpravu," vysvětluje místostarostka, podle jejíchž slov bude souběžně opravena komunikace v ulici Čs. armády, a to v úseku od Komenského ulice směrem k centru města. Tuto investiční akci finančně podpořil Moravskoslezský kraj částkou 1,75 miliónu korun. „Stavba navazuje na rekonstrukci autobusového nádraží, na kterém se už intenzivně pracuje a hotovo by mělo být na podzim,“ dodává a zmiňuje i plánovanou rekonstrukci městských schodů a přípravu expozice historie města v podzemí zámku. „Na realizaci tohoto záměru již byla podána žádost o dotaci z programu Česko-slovenské spolupráce společně s obcí Veličnou a za podpory památkových ústavů obou států,“ upřesňuje Kováčiková.

Tím však výčet letošních investičních akcí v Bílovci nekončí. „Připravujeme rekonstrukci azylového domu v Opavské ulici. Díky investici ve výši sedmi miliónů korun, z toho 90 procent tvoří státní dotace na podporu sociálního bydlení, zde ještě letos vznikne šest samostatných moderních bytů. Cílovou skupinou jsou rodiny, v nichž alespoň jeden z manželů pracuje, ale celkově v příjmech nepřekročí polovinu průměrné mzdy ve státě,” říká starosta města Pavel Mrva. „Zároveň žádáme o dotaci na opravu Kamenáče, kde žijí občané, kteří řeší svůj aktuální bytový problém, a rovněž dosahují velmi nízkých příjmů nebo jsou vedeni na Úřadu práce ČR.” 

Mezi letošní akce patří i restaurování památníku Vincenta Havla na Slezském náměstí, včetně obnovy vodního prvku v kašně. „Z dotace z Ministerstva kultury ČR jsme získali téměř dva milióny korun nejen na tento projekt, ale i na dokončení východní a jihozápadní fasády zámku,” pokračuje starosta s tím, že investovat se bude také do osvětlení v památkové zóně. „Zhruba milión korun by měl přispět ke zlepšení bezpečnosti v této části města a také ke snížení nákladů na energii," doplňuje s tím, že velkou pozornost město letos věnuje také objektu Besedy. Tady půjde o novou fasádu a opravu interiéru v hodnotě pět miliónů korun. Podle Pavla Mrvy má Bílovec připraveno mnohem více projektů, jejichž objem však přesahuje možnosti rozpočtu města i personální kapacitu úřadu. Velký zásobník investičních akcí je tedy nachystán i pro následující období.

Reklama

Výběr článků