Hlavní obsah

Badatelna v pohodlí domova - zpřístupňování pramenů v Zemském archivu v Opavě

21. 4. 2018, 14:05
Novinky, Jiří Bárta

Zemský archiv v Opavě, v němž od roku 2008 existuje digitální archiv, poskytuje badatelské veřejnosti jednu z možností, jak lze studovat archivní materiály. Jeho pracovník, Mgr. Zdeněk Kravar, PhD. s ní seznámil 20. dubna seniory VU3V (virtuální univerzity třetího věku) při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v rámci projektu ISEV.

Foto: Jiří Bárta

Ing. Zdenka Telnarová, PhD. a Mgr. Zdeněk Kravar, PhD.

Článek

Přednáška s názvem Badatelna v pohodlí domova - zpřístupňování archivních pramenů Zemského archivu v Opavě, která je součástí půlročního kurzu s názvem Vzpomínky na 20. století, byla složena ze tří částí:

1. Historie archivu

2. Archiválie z oblasti genealogického bádání

3. Praktické využívání digitálního archivu

Mgr. Zdeněk Kravar nejprve seznámil posluchače s významem archivů v celé ČR, jejich umístěním a historií, zejména pak s minulostí a současností Zemského archivu v Opavě.

Během posledního desetiletí se tento archiv vypracoval na přední místo ve zpřístupňování písemností badatelům v digitální podobě a je stále více využíván nejen domácí, ale i zahraniční veřejností. Svědčí o tom skutečnost, že na webu archives.cz lze nalézt již 1 922 000 záznamů, což na druhé straně způsobilo 60procentní pokles počtu návštěvníků vlastní badatelny ZAO.

Jeho velký potenciál byl demonstrován na nejčastějších tématech genealogického bádání (matriky, pozemkové knihy, mapy katastrů, kroniky, sčítání lidu aj.). Přednášející předvedl způsoby hledání archiválií online na digitálním webu ZAO, např. evidenční karty ze sčítání lidu na Přívozské ulici v Ostravě z roku 1921, Pamětní kroniku města Orlové z roku 1923, odkazy na historické fotografie, videosoubory apod. Při práci s online aplikací rovněž doporučil způsob, jakým lze jednoduše zpracovat rodokmen vlastní rodiny.

Na tuto přednášku Mgr. Z. Kravar naváže příště dalším velmi zajímavým tématem České Slezsko - region rozdělený hranicemi, v němž seniorům vykreslí základní rysy historického vývoje na Opavsku, Ostravsku a Těšínsku, včetně zohlednění národnostního vývoje na tomto etnicky nejednotném území.

Reklama

Související témata:

Výběr článků