Hlavní obsah

Bad Muskau povstalo z ruin jako bájný pták Fénix z popela, dnes je zámecký park památkou UNESCO

2. 10. 2016, 20:14 • Aktualizováno 2. 10. 2016, 22:10
Novinky, Jana Vančatová

Bad Muskau naleznete nedaleko Zhořelce v Horní Lužici v Sasku. Rozkládá na levém břehu řeky Nisy, která je hranicí mezi Německem a Polskem. Od roku 2004 je místem, které je zapsáno na seznamu kulturního světového dědictví UNESCO díky největšímu středoevropskému parku v anglickém stylu.

Foto: Jana Vančatová

Představu o rozlehlosti zámku získáte z vyhlídky zámecké věže, hraniční řeka Nisa rozděluje park na polskou a německou část.

Článek

Rozlehlý krajinný park z jedné třetiny na německém, ze dvou třetin na polském území. Hranici mezi Saskem a Polskem tvoří řeka Nisa, vznikla až v roce 1945.

Bad Muskau (Mužakov) byl založen ve 13. století na místě pravěkého slovanského hradiště. V 15. století jej koupili Bieberštejnové, roku 1551 vymřeli po meči, panství získal český král a německý císař Ferdinand I.

Muskau patřilo k hornolužickému markrabství, bylo součástí Koruny české do roku 1635, kdy bylo s Horní i Dolní Lužicí předáno saskému kurfiřtovi Janu Jiřímu I. a stalo se součástí Saského kurfiřtství. 2. dubna 1766 téměř celé město vyhořelo.

Nejvýznamnější osobou, která se zasloužila o vznik parku a světovou proslulost místa, je hrabě Hermann von Pückler-Muskau (1785 - 1871). Místní park vybudoval v letech 1815 až 1844, po své návštěvě Anglie přebudoval původní francouzskou zahradu na anglický park. Vykoupil sousední pozemky, vybudoval jezero okolo zámku.

V roce 1819 zahájil přestavbu nového zámku. V roce 1845 panství kvůli dluhům pramenícím zejména z jeho nákladného způsobu života prodal. Získal jej Friedrich von Oranien-Nassau. Po II. světové válce park postupně chátral, obnova byla zahájena až v 90. letech 20. století, dokončena v roce 2003.

Představu o rozlehlosti parku získáte až ve chvíli, kdy se ho budete snažit projít. Celková rozloha je 830 ha, délka všech cest 50 km. Pěšky jej projít, nesplnitelný úkol. Zato na kole je to „hračka“, pokud si nepřivezete vlastní, lze si zapůjčit. Můžete projet polskou i německou část parku křížem krážem, překonat více než desítku mostů přes Nisu, prohlédnout si všechny zajímavé stavby, pozoruhodná místa. Každý strom je označen, nové jsou vysazovány do pařezů starých kmenů.

Další možnost jak si udělat přehled o velikosti, je výstup na 35 metrů vysoký ochoz věže zámku stojícího v německé části parku. Zámek, jehož přestavbu Pückler uskutečnil, byl v roce 1945 německou armádou vypálen. Z krásné stavby zbyly pouze obvodové zdi.

Když se dnes na zářící novorenesanční budovu podíváte, těžko uvěříte, že zde ještě před 20 lety stály jen ruiny. Obnova trvala 18 let. V zámku se nachází stálá velmi originální výstava "Pückler!"; věnovaná zakladateli parku, zahradnímu géniovi, ale také cestovateli, spisovateli, neortodoxnímu milovníkovi života a žen.

Z dnešního pohledu by byl ideálním objektem zájmu bulváru. Jeho zásadou bylo, že ho nezajímá, co o něm lidé říkají, ale hlavně, že se o něm mluví. Mezi jeho milenkami byly zejména umělkyně. Když si z jedné ze svých cest přivezl z Káhiry 12letou otrokyni, neváhal podpořit fámy, že i ona byla jeho metresou.

Ve starém zámku sousedícím s novým naleznete infocentrum, v nedaleké oranžérii se konají koncerty, v zámeckém skleníku naleznete i ananasy, které Pückler přivezl ze svých cest jako jeden z prvních v Evropě, začal je také úspěšně pěstovat.

Zámek přístupný pouze v letní sezóně.

Reklama

Výběr článků