Hlavní obsah

Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - červen 2020

9. 6. 2020, 20:13
Novinky, Josef Zajíc

Zima 2019/2020 byla extrémně chudá na sněhové zásoby a v kombinaci s hlubokým nedostatkem srážek v měsíci dubnu to znamenalo prudký nástup krajinného sucha a počínající hydrologické sucho. Bilančně se situace významně změnila během května.

Foto: Josef Zajíc

Řeka Odra, pramení v Oderských vrších.

Článek

V květnu v Jeseníkách spadlo od 50 do 90 mm srážek, v Beskydech pak 150 - 260 mm. Květnové srážky znamenaly aktuálně uklidnění a zlepšení hydrologické situace, zejména v Beskydech.

Situace na vodních dílech je výborná. Všechny významné nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prakticky naplněny. Velkou výhodou Moravskoslezského kraje jsou bohaté zásoby povrchových vod v údolních nádržích, které spolupracují v rámci Vodohospodářské soustavy povodí Odry s podporou Ostravského oblastního vodovodu.

„Severozápadní část povodí Odry, kterou prezentují Rychlebské hory, a hlavně Hrubý a Nízký Jeseník, mělo na konci května průměrné průtoky a hydrologická situace ve vodních tocích se zde velmi zlepšila. Průměrná je hydrologická situace na hlavním toku Odry, pramenící v Oderských vrších, která je přirozeným předělem mezi oběma částmi povodí Odry,” komentoval situaci Břetislav Tureček, technický ředitel sttního podniku Povodí Odry.

První červnový týden spadly další srážky, které měly lokálně charakter přívalu a vyvrcholily o víkendu 6. a 7. června. Byly zaznamenány úhrny, které dosáhly 80 až 110 mm (horní povodí Moravice s Podolským potokem na Rýmařovsku, horní povodí Bělé na Jesenicku a hřeben Rychlebských hor).

Podle Turečka odezvou na tyto přívalové srážky byly průtoky, které na měřených tocích dosáhly převážně ročních až dvouletých průtoků a nyní se pohybují mezi 30- až 90denními průtoky. Nižší úhrny byly zaznamenány v Beskydech, a to od 30 do 50 mm.

„Významnější pro zlepšení hydrologické situace jsou však regionální deště s nižší intenzitou, jaké se vyskytly v květnu v Beskydech, než víkendové deště v Jeseníkách a Rychlebských horách, kdy se z nich pouze část vody stačí vsáknout pod zemský povrch,” vysvětlil Břetislav Tureček.

„Mohu optimisticky sdělit občanům našeho regionu i podnikatelským subjektům, že máme dostatek vody, její dodávka není ohrožena a situace v segmentu vodního hospodářství je trvale stabilní. Jedinou dlouhodobě bilančně napjatější oblastí je údolní niva řeky Opavy mezi Krnovem a Opavou ležící v takzvaném srážkovém stínu Jeseníků, ale i tato oblast je v řešení. Tím je výstavba víceúčelové údolní nádrže Nové Heřmínovy se soustavou dalších opatření se souhrnným názvem Opatření na horní Opavě, které schválila vláda,” dodal Tureček.

Reklama

Související témata:

Výběr článků