Hlavní obsah

Akční Svět vědy baví i učí

13. 2. 2014, 10:34
Novinky, Beáta Kapošváry

Popularizace přírodovědných oborů v rámci projektu Svět vědy – záhadný i zábavný sice míří pomalu do finále. I leden přinesl řadu akcí pro žáky a studenty základních i středních škol, učitele těchto přírodovědných předmětů a také pro vysokoškoláky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Foto: Beáta Sklářová

Okénko Přírody pro ZŠ - fyzika.

Článek

Geografové z katedry fyzické geografie a geoekologie připravili 7. ledna pro žáky havířovské základní školy přednášku o kartografii a kartografických kuriozitách, dále žáci pracovali s mapami v počítači i s Google Earth a vyzkoušeli si také geodetické techniky. Na závěr děti absolvovaly zábavný kontrolní test. 

Katedra chemie pořádala 9. ledna ve svých laboratořích krajské kolo chemické olympiády kategorie B pro střední školy a se studenty naší Přírodovědecké fakulty OU vyrazili 28. ledna na exkurzi do Vizovic do firmy R. Jelínek a do sklárny Glass Atelier. 

Na katedře informatiky a počítačů měli středoškoláci možnost absolvovat cyklus pěti seminářů na téma Moderní programování, které probíhaly od 9. ledna až do 6. února. 

Katedra fyziky se zúčastnila 17. ledna speciální dětské tiskové konference pro děti a mládež ostravských školních časopisů na téma Optické klamy. Zástupci ZŠ z okolí, kteří jsou novináři v jednotlivých školních časopisech, zpovídali naši kolegyni z katedry fyziky, jaké jsou příklady optických klamů a jaká je nedokonalost lidského oka.

Mladé novináře zajímalo, jak vidí různá zvířata, proč nás třeba kůň vidí zvětšeně a proč musíme mrkat, a že mrkáním strávíme denně až neuvěřitelných 20 minut! V rámci konference proběhla malá soutěž, v níž samotní mladí novináři zkusili vymyslet a nakreslit nějaký optický klam. Na závěr samotné tiskové konference proběhla autogramiáda.

Dále katedra fyziky ve dnech 22. a 23. ledna uspořádala pro naše vysokoškoláky exkurze do Science Centra Techmania v Plzni, hvězdárny Rokycany a pivovaru Plzeňský Prazdroj. Studenti tak viděli například první 3D planetárium v ČR - představte si dvoumetrový globus, který se takřka vznáší v prostoru a vy jej můžete dotykem ovládat, měnit, promítat na něm třeba krátké filmy zachycující proměny Země v čase, pozorovat bouřící tornáda nebo stopovat zemětřesení. 

Matematici pořádali 31. ledna již tradiční Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. Účastníci si vyslechli přednášky „Kombinatorika a pravděpodobnost kolem nás a ve škole“ (prof. Adam Plocki) a „Motivační a zajímavé úlohy“ a „Mat+“ (dr. Josef Kubát) a pak se v tzv. dílničkách pro učitele ZŠ a SŠ věnovali tématům „Matematika s radostí - interaktivní výukové materiály a hry“ a „Využití moderních výukových pomůcek pro úpravy algebraických výrazů“. 

Multioborovou a velmi oblíbenou akcí bylo 29. ledna „Okénko Přírody pro ZŠ“, na které se tentokrát podílely obory matematika, fyzika, chemie a informatika. Žáci se zábavnou formou seznámili například s některými jevy či zákonitostmi, vyzkoušeli si řadu experimentů, viděli 3D projekci či robota skládajícího Rubikovu kostku a pohráli si s matematikou. 

Akce byly realizovány v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Reklama

Související témata:

Výběr článků