Hlavní obsah

DOKUMENT: Smlouva SOFA (2. část)

22. 9. 2008, 11:27
Novinky, army.cz

Druhá část plného znění smlouva SOFA:

Foto: Lefteriis Pitrakis , ČTK

Robert Gates a Vlasta Parkanová podepisují smlouvu SOFA

Článek

Článek XXI

Kontrola, vazba a přístup

Kontrola, vazba a přístup

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.6. V případech, kdy příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba obvinění českými orgány jsou pod kontrolou vojenských orgánů Spojených států, vojenské orgány Spojených států v rozsahu svých pravomocí a na žádost příslušných českých orgánů zajistí včasné předvedení obviněného před příslušné české orgány za účelem trestního řízení a na dobu stanovenou příslušnými zákony stran přijmou příslušná opatření k tomu, aby nebylo bráněno výkonu spravedlnosti. V případě, že soudní řízení není dokončeno do jednoho roku od jeho zahájení, vojenské orgány Spojených států povinnosti k zajištění přítomnosti obviněného podle tohoto odstavce pozbývají. Pokud příslušné české orgány před uplynutím této jednoleté lhůty vojenským orgánům Spojených států oznámí, že v této lhůtě není možné trestní řízení dokončit, včetně uvedení důvodů, pro které to není možné, bude tato lhůta prodloužena o šest měsíců. Takové prodloužení bude možné prodloužit o dalších šest měsíců. Poté bude tento závazek prodlužován vzájemnou dohodnou stran. Spojené státy takové žádosti České republiky vstřícně posoudí. Uznávajíce závazek podle NATO SOFA na bezodkladné a rychlé soudní řízení, české orgány souhlasí s tím, že dají těmto případům vysokou prioritu a budou je vyřizovat urychleně.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.6. V případech, kdy příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba obvinění českými orgány jsou pod kontrolou vojenských orgánů Spojených států, vojenské orgány Spojených států v rozsahu svých pravomocí a na žádost příslušných českých orgánů zajistí včasné předvedení obviněného před příslušné české orgány za účelem trestního řízení a na dobu stanovenou příslušnými zákony stran přijmou příslušná opatření k tomu, aby nebylo bráněno výkonu spravedlnosti. V případě, že soudní řízení není dokončeno do jednoho roku od jeho zahájení, vojenské orgány Spojených států povinnosti k zajištění přítomnosti obviněného podle tohoto odstavce pozbývají. Pokud příslušné české orgány před uplynutím této jednoleté lhůty vojenským orgánům Spojených států oznámí, že v této lhůtě není možné trestní řízení dokončit, včetně uvedení důvodů, pro které to není možné, bude tato lhůta prodloužena o šest měsíců. Takové prodloužení bude možné prodloužit o dalších šest měsíců. Poté bude tento závazek prodlužován vzájemnou dohodnou stran. Spojené státy takové žádosti České republiky vstřícně posoudí. Uznávajíce závazek podle NATO SOFA na bezodkladné a rychlé soudní řízení, české orgány souhlasí s tím, že dají těmto případům vysokou prioritu a budou je vyřizovat urychleně.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.6. V případech, kdy příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba obvinění českými orgány jsou pod kontrolou vojenských orgánů Spojených států, vojenské orgány Spojených států v rozsahu svých pravomocí a na žádost příslušných českých orgánů zajistí včasné předvedení obviněného před příslušné české orgány za účelem trestního řízení a na dobu stanovenou příslušnými zákony stran přijmou příslušná opatření k tomu, aby nebylo bráněno výkonu spravedlnosti. V případě, že soudní řízení není dokončeno do jednoho roku od jeho zahájení, vojenské orgány Spojených států povinnosti k zajištění přítomnosti obviněného podle tohoto odstavce pozbývají. Pokud příslušné české orgány před uplynutím této jednoleté lhůty vojenským orgánům Spojených států oznámí, že v této lhůtě není možné trestní řízení dokončit, včetně uvedení důvodů, pro které to není možné, bude tato lhůta prodloužena o šest měsíců. Takové prodloužení bude možné prodloužit o dalších šest měsíců. Poté bude tento závazek prodlužován vzájemnou dohodnou stran. Spojené státy takové žádosti České republiky vstřícně posoudí. Uznávajíce závazek podle NATO SOFA na bezodkladné a rychlé soudní řízení, české orgány souhlasí s tím, že dají těmto případům vysokou prioritu a budou je vyřizovat urychleně.7. Až do ukončení trestního řízení v České republice jsou vojenské orgány Spojených států povinny české orgány informovat o tom, že stíhaná osoba ztratila postavení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.6. V případech, kdy příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba obvinění českými orgány jsou pod kontrolou vojenských orgánů Spojených států, vojenské orgány Spojených států v rozsahu svých pravomocí a na žádost příslušných českých orgánů zajistí včasné předvedení obviněného před příslušné české orgány za účelem trestního řízení a na dobu stanovenou příslušnými zákony stran přijmou příslušná opatření k tomu, aby nebylo bráněno výkonu spravedlnosti. V případě, že soudní řízení není dokončeno do jednoho roku od jeho zahájení, vojenské orgány Spojených států povinnosti k zajištění přítomnosti obviněného podle tohoto odstavce pozbývají. Pokud příslušné české orgány před uplynutím této jednoleté lhůty vojenským orgánům Spojených států oznámí, že v této lhůtě není možné trestní řízení dokončit, včetně uvedení důvodů, pro které to není možné, bude tato lhůta prodloužena o šest měsíců. Takové prodloužení bude možné prodloužit o dalších šest měsíců. Poté bude tento závazek prodlužován vzájemnou dohodnou stran. Spojené státy takové žádosti České republiky vstřícně posoudí. Uznávajíce závazek podle NATO SOFA na bezodkladné a rychlé soudní řízení, české orgány souhlasí s tím, že dají těmto případům vysokou prioritu a budou je vyřizovat urychleně.7. Až do ukončení trestního řízení v České republice jsou vojenské orgány Spojených států povinny české orgány informovat o tom, že stíhaná osoba ztratila postavení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.6. V případech, kdy příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba obvinění českými orgány jsou pod kontrolou vojenských orgánů Spojených států, vojenské orgány Spojených států v rozsahu svých pravomocí a na žádost příslušných českých orgánů zajistí včasné předvedení obviněného před příslušné české orgány za účelem trestního řízení a na dobu stanovenou příslušnými zákony stran přijmou příslušná opatření k tomu, aby nebylo bráněno výkonu spravedlnosti. V případě, že soudní řízení není dokončeno do jednoho roku od jeho zahájení, vojenské orgány Spojených států povinnosti k zajištění přítomnosti obviněného podle tohoto odstavce pozbývají. Pokud příslušné české orgány před uplynutím této jednoleté lhůty vojenským orgánům Spojených států oznámí, že v této lhůtě není možné trestní řízení dokončit, včetně uvedení důvodů, pro které to není možné, bude tato lhůta prodloužena o šest měsíců. Takové prodloužení bude možné prodloužit o dalších šest měsíců. Poté bude tento závazek prodlužován vzájemnou dohodnou stran. Spojené státy takové žádosti České republiky vstřícně posoudí. Uznávajíce závazek podle NATO SOFA na bezodkladné a rychlé soudní řízení, české orgány souhlasí s tím, že dají těmto případům vysokou prioritu a budou je vyřizovat urychleně.7. Až do ukončení trestního řízení v České republice jsou vojenské orgány Spojených států povinny české orgány informovat o tom, že stíhaná osoba ztratila postavení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby.8. V průběhu vazby příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby vykonávané v České republice bude orgánům Spojených států umožněn včasný přístup k této osobě na základě předem podané žádosti. Vojenským orgánům Spojených států bude umožněna přítomnost při výsleších těchto osob.

Kontrola, vazba a přístup1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.6. V případech, kdy příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba obvinění českými orgány jsou pod kontrolou vojenských orgánů Spojených států, vojenské orgány Spojených států v rozsahu svých pravomocí a na žádost příslušných českých orgánů zajistí včasné předvedení obviněného před příslušné české orgány za účelem trestního řízení a na dobu stanovenou příslušnými zákony stran přijmou příslušná opatření k tomu, aby nebylo bráněno výkonu spravedlnosti. V případě, že soudní řízení není dokončeno do jednoho roku od jeho zahájení, vojenské orgány Spojených států povinnosti k zajištění přítomnosti obviněného podle tohoto odstavce pozbývají. Pokud příslušné české orgány před uplynutím této jednoleté lhůty vojenským orgánům Spojených států oznámí, že v této lhůtě není možné trestní řízení dokončit, včetně uvedení důvodů, pro které to není možné, bude tato lhůta prodloužena o šest měsíců. Takové prodloužení bude možné prodloužit o dalších šest měsíců. Poté bude tento závazek prodlužován vzájemnou dohodnou stran. Spojené státy takové žádosti České republiky vstřícně posoudí. Uznávajíce závazek podle NATO SOFA na bezodkladné a rychlé soudní řízení, české orgány souhlasí s tím, že dají těmto případům vysokou prioritu a budou je vyřizovat urychleně.7. Až do ukončení trestního řízení v České republice jsou vojenské orgány Spojených států povinny české orgány informovat o tom, že stíhaná osoba ztratila postavení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby.8. V průběhu vazby příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby vykonávané v České republice bude orgánům Spojených států umožněn včasný přístup k této osobě na základě předem podané žádosti. Vojenským orgánům Spojených států bude umožněna přítomnost při výsleších těchto osob.

9. Doba strávená v zadržení nebo ve vazbě vykonávané v České republice, případně ve vazbě vykonávané vojenskými orgány Spojených států, bude započítána do doby výkonu případně uloženého trestu odnětí svobody.

Článek XXII

Trest odnětí svobody a návštěvy

Trest odnětí svobody a návštěvy

Trest odnětí svobody a návštěvy1. Trest odnětí svobody uložený soudem České republiky po ukončení všech souvisejících soudních řízení příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osobě bude vykonán ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami. V případě, že příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba, který byl odsouzen českými orgány, je v moci vojenských orgánů Spojených států, orgány Spojených států předají takovouto osobu českým orgánům k výkonu uloženého trestu v České republice.

Trest odnětí svobody a návštěvy1. Trest odnětí svobody uložený soudem České republiky po ukončení všech souvisejících soudních řízení příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osobě bude vykonán ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami. V případě, že příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba, který byl odsouzen českými orgány, je v moci vojenských orgánů Spojených států, orgány Spojených států předají takovouto osobu českým orgánům k výkonu uloženého trestu v České republice.

Trest odnětí svobody a návštěvy1. Trest odnětí svobody uložený soudem České republiky po ukončení všech souvisejících soudních řízení příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osobě bude vykonán ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami. V případě, že příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba, který byl odsouzen českými orgány, je v moci vojenských orgánů Spojených států, orgány Spojených států předají takovouto osobu českým orgánům k výkonu uloženého trestu v České republice. 2. V odůvodněných případech, na základě předem podané žádosti, mohou příslušné české orgány podle své úvahy povolit mimořádnou návštěvu těchto osob rodinnými příslušníky. Na základě žádosti orgány České republiky vojenským orgánům Spojených států povolí navštěvovat takové osoby. České orgány na základě žádosti vojenských orgánů Spojených států umožní v rozsahu povoleném českými právními předpisy poskytovat takovou pomoc těmto osobám, která nenaruší výkon trestu.

Trest odnětí svobody a návštěvy1. Trest odnětí svobody uložený soudem České republiky po ukončení všech souvisejících soudních řízení příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osobě bude vykonán ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami. V případě, že příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba, který byl odsouzen českými orgány, je v moci vojenských orgánů Spojených států, orgány Spojených států předají takovouto osobu českým orgánům k výkonu uloženého trestu v České republice. 2. V odůvodněných případech, na základě předem podané žádosti, mohou příslušné české orgány podle své úvahy povolit mimořádnou návštěvu těchto osob rodinnými příslušníky. Na základě žádosti orgány České republiky vojenským orgánům Spojených států povolí navštěvovat takové osoby. České orgány na základě žádosti vojenských orgánů Spojených států umožní v rozsahu povoleném českými právními předpisy poskytovat takovou pomoc těmto osobám, která nenaruší výkon trestu.

3. Strany mohou předat odsouzeného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu k výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku do Spojených států podle štrasburské Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. března 1983.

Článek XXIII

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.2. Vojenské orgány Spojených států budou ihned informovat příslušné české orgány o jakémkoli závažném případu, na nějž se vztahuje ustanovení pododstavce 1(c) tohoto článku.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.2. Vojenské orgány Spojených států budou ihned informovat příslušné české orgány o jakémkoli závažném případu, na nějž se vztahuje ustanovení pododstavce 1(c) tohoto článku.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.2. Vojenské orgány Spojených států budou ihned informovat příslušné české orgány o jakémkoli závažném případu, na nějž se vztahuje ustanovení pododstavce 1(c) tohoto článku.3. Vojenské orgány Spojených států budou přijímat písemné stížnosti týkající se deliktů spadajících pod jurisdikci vojenských orgánů Spojených států podle tohoto článku a budou informovat stěžovatele o výsledku případu.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.2. Vojenské orgány Spojených států budou ihned informovat příslušné české orgány o jakémkoli závažném případu, na nějž se vztahuje ustanovení pododstavce 1(c) tohoto článku.3. Vojenské orgány Spojených států budou přijímat písemné stížnosti týkající se deliktů spadajících pod jurisdikci vojenských orgánů Spojených států podle tohoto článku a budou informovat stěžovatele o výsledku případu.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.2. Vojenské orgány Spojených států budou ihned informovat příslušné české orgány o jakémkoli závažném případu, na nějž se vztahuje ustanovení pododstavce 1(c) tohoto článku.3. Vojenské orgány Spojených států budou přijímat písemné stížnosti týkající se deliktů spadajících pod jurisdikci vojenských orgánů Spojených států podle tohoto článku a budou informovat stěžovatele o výsledku případu.4. České orgány mohou požádat o spolupráci vojenských orgánů Spojených států při výkonu sankcí uložených českými orgány za méně závažné delikty. Vojenské orgány Spojených států budou takové žádosti posuzovat s maximální možnou vstřícností.

Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.2. Vojenské orgány Spojených států budou ihned informovat příslušné české orgány o jakémkoli závažném případu, na nějž se vztahuje ustanovení pododstavce 1(c) tohoto článku.3. Vojenské orgány Spojených států budou přijímat písemné stížnosti týkající se deliktů spadajících pod jurisdikci vojenských orgánů Spojených států podle tohoto článku a budou informovat stěžovatele o výsledku případu.4. České orgány mohou požádat o spolupráci vojenských orgánů Spojených států při výkonu sankcí uložených českými orgány za méně závažné delikty. Vojenské orgány Spojených států budou takové žádosti posuzovat s maximální možnou vstřícností.

5. Příslušné české orgány a vojenské orgány Spojených států budou spolupracovat v administrativních záležitostech v souladu s článkem VII odstavcem 6 NATO SOFA. Pokud mají orgány obou stran požadavky na použití konkrétního důkazu pro účely dokazování ve správním nebo kázeňském řízení, budou strany své potřeby pro účely dokazování konzultovat. Pokud je ve správním řízení v České republice zajištěn majetek ozbrojených sil Spojených států, bude takový majetek ozbrojeným silám Spojených států vrácen okamžitě po provedení dokazování. Pokud by české orgány takový majetek potřebovaly pro správní řízení, vojenské orgány Spojených států tento majetek okamžitě dočasně předají českým orgánům na jejich žádost.

Článek XXIV

Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.2. Při použití v tomto článku a článku VIII NATO SOFA, pojem „civilní složka” označuje všechny osoby bez ohledu na občanství či místo trvalého pobytu, které jsou zaměstnanci Spojených států, plnící služební povinnosti uložené ozbrojenými silami Spojených států, ale nezahrnuje dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států, další dodavatele a jejich zaměstnance, ani nekomerční organizace a jejich zaměstnance, bez ohledu na jejich národnost či místo trvalého pobytu.

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.2. Při použití v tomto článku a článku VIII NATO SOFA, pojem „civilní složka” označuje všechny osoby bez ohledu na občanství či místo trvalého pobytu, které jsou zaměstnanci Spojených států, plnící služební povinnosti uložené ozbrojenými silami Spojených států, ale nezahrnuje dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států, další dodavatele a jejich zaměstnance, ani nekomerční organizace a jejich zaměstnance, bez ohledu na jejich národnost či místo trvalého pobytu.

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.2. Při použití v tomto článku a článku VIII NATO SOFA, pojem „civilní složka” označuje všechny osoby bez ohledu na občanství či místo trvalého pobytu, které jsou zaměstnanci Spojených států, plnící služební povinnosti uložené ozbrojenými silami Spojených států, ale nezahrnuje dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států, další dodavatele a jejich zaměstnance, ani nekomerční organizace a jejich zaměstnance, bez ohledu na jejich národnost či místo trvalého pobytu.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby nebudou postihováni rozsudky pro zmeškání nebo úkony mající škodlivý vliv na jejich zájmy, pokud jim služební povinnosti nebo řádně povolená nepřítomnost zabrání v účasti na jiném než trestním řízení, jehož jsou účastníky. Ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o důvodu, který brání jejich účasti. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rozsahu své pravomoci účast takových osob na těchto řízeních, jakmile jim to služební povinnosti dovolí, nebo po návratu z povolené nepřítomnosti. Pokud je příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky přičleněn k operační jednotce dočasně nasazené mimo Českou republiku, ozbrojené síly Spojených států uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o předpokládaném termínu ukončení nasazení s tím, že ozbrojené síly Spojených států v rámci své pravomoci zajistí návrat dotyčného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky do 60 dnů po ukončení nasazení. Pokud se předpokládaný termín ukončení nasazení změní, ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí tento soud. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rámci svých pravomocí doručení soudních písemností těmto osobám nebo provedení důkazů při jejich nasazení mimo Českou republiku. Pokud se dotyčný příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nevrátí a nezúčastní řízení do 60 dnů po ukončení nasazení, věta první tohoto odstavce se nepoužije. Na všechny ostatní příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky a závislé osoby se nebude vztahovat věta první tohoto odstavce, pokud se nezúčastní řízení po dobu delší než šest měsíců.

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.2. Při použití v tomto článku a článku VIII NATO SOFA, pojem „civilní složka” označuje všechny osoby bez ohledu na občanství či místo trvalého pobytu, které jsou zaměstnanci Spojených států, plnící služební povinnosti uložené ozbrojenými silami Spojených států, ale nezahrnuje dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států, další dodavatele a jejich zaměstnance, ani nekomerční organizace a jejich zaměstnance, bez ohledu na jejich národnost či místo trvalého pobytu.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby nebudou postihováni rozsudky pro zmeškání nebo úkony mající škodlivý vliv na jejich zájmy, pokud jim služební povinnosti nebo řádně povolená nepřítomnost zabrání v účasti na jiném než trestním řízení, jehož jsou účastníky. Ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o důvodu, který brání jejich účasti. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rozsahu své pravomoci účast takových osob na těchto řízeních, jakmile jim to služební povinnosti dovolí, nebo po návratu z povolené nepřítomnosti. Pokud je příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky přičleněn k operační jednotce dočasně nasazené mimo Českou republiku, ozbrojené síly Spojených států uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o předpokládaném termínu ukončení nasazení s tím, že ozbrojené síly Spojených států v rámci své pravomoci zajistí návrat dotyčného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky do 60 dnů po ukončení nasazení. Pokud se předpokládaný termín ukončení nasazení změní, ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí tento soud. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rámci svých pravomocí doručení soudních písemností těmto osobám nebo provedení důkazů při jejich nasazení mimo Českou republiku. Pokud se dotyčný příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nevrátí a nezúčastní řízení do 60 dnů po ukončení nasazení, věta první tohoto odstavce se nepoužije. Na všechny ostatní příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky a závislé osoby se nebude vztahovat věta první tohoto odstavce, pokud se nezúčastní řízení po dobu delší než šest měsíců.

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.2. Při použití v tomto článku a článku VIII NATO SOFA, pojem „civilní složka” označuje všechny osoby bez ohledu na občanství či místo trvalého pobytu, které jsou zaměstnanci Spojených států, plnící služební povinnosti uložené ozbrojenými silami Spojených států, ale nezahrnuje dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států, další dodavatele a jejich zaměstnance, ani nekomerční organizace a jejich zaměstnance, bez ohledu na jejich národnost či místo trvalého pobytu.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby nebudou postihováni rozsudky pro zmeškání nebo úkony mající škodlivý vliv na jejich zájmy, pokud jim služební povinnosti nebo řádně povolená nepřítomnost zabrání v účasti na jiném než trestním řízení, jehož jsou účastníky. Ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o důvodu, který brání jejich účasti. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rozsahu své pravomoci účast takových osob na těchto řízeních, jakmile jim to služební povinnosti dovolí, nebo po návratu z povolené nepřítomnosti. Pokud je příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky přičleněn k operační jednotce dočasně nasazené mimo Českou republiku, ozbrojené síly Spojených států uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o předpokládaném termínu ukončení nasazení s tím, že ozbrojené síly Spojených států v rámci své pravomoci zajistí návrat dotyčného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky do 60 dnů po ukončení nasazení. Pokud se předpokládaný termín ukončení nasazení změní, ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí tento soud. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rámci svých pravomocí doručení soudních písemností těmto osobám nebo provedení důkazů při jejich nasazení mimo Českou republiku. Pokud se dotyčný příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nevrátí a nezúčastní řízení do 60 dnů po ukončení nasazení, věta první tohoto odstavce se nepoužije. Na všechny ostatní příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky a závislé osoby se nebude vztahovat věta první tohoto odstavce, pokud se nezúčastní řízení po dobu delší než šest měsíců. 4. Pro účely určení, zda případná odpovědnost podle článku VIII NATO SOFA vznikla jako důsledek jednání nebo opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil či civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, vydá úřad ozbrojených sil Spojených států pro nároky na náhradu škody, který je k nároku na náhradu škody příslušný, potvrzení o výkonu služebních povinností, které bude dostatečným důkazem této skutečnosti. V případech, kdy se české orgány budou domnívat, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání potvrzení o výkonu služebních povinností, budou orgány Spojených států a české orgány bezodkladně konzultovat. V průběhu takových konzultací mohou české orgány vznášet jakékoli námitky k důvodům vydání potvrzení o výkonu služebních povinností. České orgány mohou žádat vysvětlení a přezkoumání potvrzení nadřízenými vojenskými orgány Spojených států. Tímto odstavcem nebude dotčeno uplatnění postupů podle článku VIII NATO SOFA.

Nároky na náhradu škody1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.2. Při použití v tomto článku a článku VIII NATO SOFA, pojem „civilní složka” označuje všechny osoby bez ohledu na občanství či místo trvalého pobytu, které jsou zaměstnanci Spojených států, plnící služební povinnosti uložené ozbrojenými silami Spojených států, ale nezahrnuje dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států, další dodavatele a jejich zaměstnance, ani nekomerční organizace a jejich zaměstnance, bez ohledu na jejich národnost či místo trvalého pobytu.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby nebudou postihováni rozsudky pro zmeškání nebo úkony mající škodlivý vliv na jejich zájmy, pokud jim služební povinnosti nebo řádně povolená nepřítomnost zabrání v účasti na jiném než trestním řízení, jehož jsou účastníky. Ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o důvodu, který brání jejich účasti. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rozsahu své pravomoci účast takových osob na těchto řízeních, jakmile jim to služební povinnosti dovolí, nebo po návratu z povolené nepřítomnosti. Pokud je příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky přičleněn k operační jednotce dočasně nasazené mimo Českou republiku, ozbrojené síly Spojených států uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o předpokládaném termínu ukončení nasazení s tím, že ozbrojené síly Spojených států v rámci své pravomoci zajistí návrat dotyčného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky do 60 dnů po ukončení nasazení. Pokud se předpokládaný termín ukončení nasazení změní, ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí tento soud. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rámci svých pravomocí doručení soudních písemností těmto osobám nebo provedení důkazů při jejich nasazení mimo Českou republiku. Pokud se dotyčný příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nevrátí a nezúčastní řízení do 60 dnů po ukončení nasazení, věta první tohoto odstavce se nepoužije. Na všechny ostatní příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky a závislé osoby se nebude vztahovat věta první tohoto odstavce, pokud se nezúčastní řízení po dobu delší než šest měsíců. 4. Pro účely určení, zda případná odpovědnost podle článku VIII NATO SOFA vznikla jako důsledek jednání nebo opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil či civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, vydá úřad ozbrojených sil Spojených států pro nároky na náhradu škody, který je k nároku na náhradu škody příslušný, potvrzení o výkonu služebních povinností, které bude dostatečným důkazem této skutečnosti. V případech, kdy se české orgány budou domnívat, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání potvrzení o výkonu služebních povinností, budou orgány Spojených států a české orgány bezodkladně konzultovat. V průběhu takových konzultací mohou české orgány vznášet jakékoli námitky k důvodům vydání potvrzení o výkonu služebních povinností. České orgány mohou žádat vysvětlení a přezkoumání potvrzení nadřízenými vojenskými orgány Spojených států. Tímto odstavcem nebude dotčeno uplatnění postupů podle článku VIII NATO SOFA.

5. Ozbrojené síly Spojených států budou dodavatele Spojených států a nekomerční organizace doprovázející ozbrojené síly Spojených států informovat o jejich povinnosti se podle českého práva pojistit u komerčních subjektů poskytujících pojišťovací služby na území České republiky pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené jejich zaměstnanci v souvislosti s distribucí zboží či poskytováním služeb ozbrojeným silám Spojených států.

Článek XXV

Článek XXVI

Vojenský poštovní systém

Vojenský poštovní systém

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.3. Pošta zasílaná cestou přepravního vojenského poštovního systému Spojených států může být opatřena poštovními známkami a razítky Spojených států.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.3. Pošta zasílaná cestou přepravního vojenského poštovního systému Spojených států může být opatřena poštovními známkami a razítky Spojených států.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.3. Pošta zasílaná cestou přepravního vojenského poštovního systému Spojených států může být opatřena poštovními známkami a razítky Spojených států.4. Soukromá pošta a soukromé balíky zasílané do či odesílané z České republiky prostřednictvím systému vojenské poštovní přepravy Spojených států budou podléhat celním prohlídkám českých orgánů při doručení adresátovi nebo během odesílání. Jakákoli taková prohlídka bude provedena s patřičným ohledem na uchování obsahu zásilky a její neprodlené doručení.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.3. Pošta zasílaná cestou přepravního vojenského poštovního systému Spojených států může být opatřena poštovními známkami a razítky Spojených států.4. Soukromá pošta a soukromé balíky zasílané do či odesílané z České republiky prostřednictvím systému vojenské poštovní přepravy Spojených států budou podléhat celním prohlídkám českých orgánů při doručení adresátovi nebo během odesílání. Jakákoli taková prohlídka bude provedena s patřičným ohledem na uchování obsahu zásilky a její neprodlené doručení.

Vojenský poštovní systém1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.3. Pošta zasílaná cestou přepravního vojenského poštovního systému Spojených států může být opatřena poštovními známkami a razítky Spojených států.4. Soukromá pošta a soukromé balíky zasílané do či odesílané z České republiky prostřednictvím systému vojenské poštovní přepravy Spojených států budou podléhat celním prohlídkám českých orgánů při doručení adresátovi nebo během odesílání. Jakákoli taková prohlídka bude provedena s patřičným ohledem na uchování obsahu zásilky a její neprodlené doručení.

Článek XXVII

Měna, směnárenské a bankovní služby

Měna, směnárenské a bankovní služby

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.2. Vojenské orgány Spojených států mohou příslušníkům ozbrojených sil a členům civilní složky a závislým osobám poskytovat a směňovat měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli měnu v rozsahu nezbytném pro účely schválených cest, včetně cest na dovolenou.

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.2. Vojenské orgány Spojených států mohou příslušníkům ozbrojených sil a členům civilní složky a závislým osobám poskytovat a směňovat měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli měnu v rozsahu nezbytném pro účely schválených cest, včetně cest na dovolenou.

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.2. Vojenské orgány Spojených států mohou příslušníkům ozbrojených sil a členům civilní složky a závislým osobám poskytovat a směňovat měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli měnu v rozsahu nezbytném pro účely schválených cest, včetně cest na dovolenou.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby mohou dovážet měnu Spojených států a cenné papíry vyčíslené v měně Spojených států, které je podle českého práva povoleno do České republiky dovážet, a vyvážet jakoukoli měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli takovou měnu za předpokladu, že takový příslušník či závislá osoba buď takovou měnu či cenné papíry dovezl nebo takovou měnu či cenné papíry obdržel od vojenských orgánů Spojených států.

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.2. Vojenské orgány Spojených států mohou příslušníkům ozbrojených sil a členům civilní složky a závislým osobám poskytovat a směňovat měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli měnu v rozsahu nezbytném pro účely schválených cest, včetně cest na dovolenou.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby mohou dovážet měnu Spojených států a cenné papíry vyčíslené v měně Spojených států, které je podle českého práva povoleno do České republiky dovážet, a vyvážet jakoukoli měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli takovou měnu za předpokladu, že takový příslušník či závislá osoba buď takovou měnu či cenné papíry dovezl nebo takovou měnu či cenné papíry obdržel od vojenských orgánů Spojených států.

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.2. Vojenské orgány Spojených států mohou příslušníkům ozbrojených sil a členům civilní složky a závislým osobám poskytovat a směňovat měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli měnu v rozsahu nezbytném pro účely schválených cest, včetně cest na dovolenou.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby mohou dovážet měnu Spojených států a cenné papíry vyčíslené v měně Spojených států, které je podle českého práva povoleno do České republiky dovážet, a vyvážet jakoukoli měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli takovou měnu za předpokladu, že takový příslušník či závislá osoba buď takovou měnu či cenné papíry dovezl nebo takovou měnu či cenné papíry obdržel od vojenských orgánů Spojených států.4. Vojenské orgány Spojených států ve spolupráci s českými orgány přijmou přiměřená opatření k zamezení jakéhokoli zneužití práv přiznaných v rámci tohoto článku a k ochraně systému českých devizových předpisů v míře, ve které se týkají personálu, na nějž se vztahuje tento článek.

Měna, směnárenské a bankovní služby1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.2. Vojenské orgány Spojených států mohou příslušníkům ozbrojených sil a členům civilní složky a závislým osobám poskytovat a směňovat měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli měnu v rozsahu nezbytném pro účely schválených cest, včetně cest na dovolenou.3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby mohou dovážet měnu Spojených států a cenné papíry vyčíslené v měně Spojených států, které je podle českého práva povoleno do České republiky dovážet, a vyvážet jakoukoli měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli takovou měnu za předpokladu, že takový příslušník či závislá osoba buď takovou měnu či cenné papíry dovezl nebo takovou měnu či cenné papíry obdržel od vojenských orgánů Spojených států.4. Vojenské orgány Spojených států ve spolupráci s českými orgány přijmou přiměřená opatření k zamezení jakéhokoli zneužití práv přiznaných v rámci tohoto článku a k ochraně systému českých devizových předpisů v míře, ve které se týkají personálu, na nějž se vztahuje tento článek.

5. Ozbrojené síly Spojených států mohou uzavírat smlouvy s finančními institucemi za účelem udržování a provozování bankovních a dalších finančních činností v České republice, které budou využívány výhradně ozbrojenými silami Spojených států, dodavateli Spojených států, zaměstnanci dodavatelů Spojených států a závislými osobami. Takové subjekty budou považovány za podpůrné zabezpečovací služby podle článku XXV této Dohody.

Článek XXVIII

Logistická podpora

Logistická podpora

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně:

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně:

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování;

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami;

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami; d. zásobování palivy a mazivy;

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami; d. zásobování palivy a mazivy; e. zásobování potravinami; a

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami; d. zásobování palivy a mazivy; e. zásobování potravinami; a f. zdravotnické služby.

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami; d. zásobování palivy a mazivy; e. zásobování potravinami; a f. zdravotnické služby.

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami; d. zásobování palivy a mazivy; e. zásobování potravinami; a f. zdravotnické služby. 2. Ozbrojené síly Spojených států uhradí náklady za vyžádanou a obdrženou logistickou podporu. Taková logistická podpora bude poskytnuta a zpětně uhrazena v souladu s Dohodou o akvizicích a vzájemném zabezpečení mezi Ministerstvem obrany Spojených států amerických a Ministerstvem obrany České republiky, která vstoupila v platnost dne 19. listopadu 1996, nebo případně následnými dohodami, jsou-li aplikovatelné, či podle vzájemné dohody.

Logistická podpora1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně: a. dočasného ubytování; b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami; d. zásobování palivy a mazivy; e. zásobování potravinami; a f. zdravotnické služby. 2. Ozbrojené síly Spojených států uhradí náklady za vyžádanou a obdrženou logistickou podporu. Taková logistická podpora bude poskytnuta a zpětně uhrazena v souladu s Dohodou o akvizicích a vzájemném zabezpečení mezi Ministerstvem obrany Spojených států amerických a Ministerstvem obrany České republiky, která vstoupila v platnost dne 19. listopadu 1996, nebo případně následnými dohodami, jsou-li aplikovatelné, či podle vzájemné dohody.

3. Na vyžádání bude příslušníkům ozbrojených sil, civilní složky a závislým osobám v rámci ustanovení článku IX odstavce 5 NATO SOFA poskytnuta bezodkladná zdravotní péče v českých vojenských zdravotnických zařízeních. Poplatky za zdravotní péči a ošetření s výjimkou bezodkladné zdravotní péče uhradí osoba, které byla tato péče poskytnuta.

Článek XXIX

Veřejné služby a spojení

Veřejné služby a spojení

Veřejné služby a spojení1. Ozbrojené síly Spojených států a jejich dodavatelé mohou v prostoru radarové stanice využívat vodu, elektrickou energii a další veřejné služby za obdobných podmínek, které platí pro Armádu České republiky.

Veřejné služby a spojení1. Ozbrojené síly Spojených států a jejich dodavatelé mohou v prostoru radarové stanice využívat vodu, elektrickou energii a další veřejné služby za obdobných podmínek, které platí pro Armádu České republiky.

2. Ozbrojené síly Spojených států budou moci provozovat své vlastní telekomunikační systémy (podle definice termínu “telekomunikace” obsažené v Ústavě Mezinárodní telekomunikační unie z roku 1992). To bude zahrnovat právo používat takové prostředky a služby, které jsou nezbytné pro zajištění možnosti využívat potenciál těchto telekomunikačních systémů naplno, a právo bezplatně používat veškeré nezbytné kmitočty jim za tímto účelem přidělené českými orgány. Ozbrojené síly Spojených států budou respektovat české právní předpisy a v záležitostech svých telekomunikačních systémů povedou konzultace s příslušnými českými orgány.

Článek XXX

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost1. Strany se zavazují provádět tuto Dohodu způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí a zdraví a bezpečnosti lidí. Spojené státy budou respektovat příslušné právo České republiky v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakož i příslušné standardizační dohody NATO. Česká republika bude provádět své právo v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti s patřičným ohledem na zdraví a bezpečnost ozbrojených sil Spojených států, dodavatelů Spojených států, zaměstnanců dodavatelů Spojených států a závislých osob.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost1. Strany se zavazují provádět tuto Dohodu způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí a zdraví a bezpečnosti lidí. Spojené státy budou respektovat příslušné právo České republiky v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakož i příslušné standardizační dohody NATO. Česká republika bude provádět své právo v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti s patřičným ohledem na zdraví a bezpečnost ozbrojených sil Spojených států, dodavatelů Spojených států, zaměstnanců dodavatelů Spojených států a závislých osob.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost1. Strany se zavazují provádět tuto Dohodu způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí a zdraví a bezpečnosti lidí. Spojené státy budou respektovat příslušné právo České republiky v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakož i příslušné standardizační dohody NATO. Česká republika bude provádět své právo v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti s patřičným ohledem na zdraví a bezpečnost ozbrojených sil Spojených států, dodavatelů Spojených států, zaměstnanců dodavatelů Spojených států a závislých osob. 2. Strany se zavazují uplatňovat preventivní spíše než reaktivní přístup k ochraně životního prostředí. To je zejména vhodné pro lokality, u nichž neexistují záznamy o dřívějším využití nebo o činnostech svědčících o předešlé kontaminaci způsobené dříve přijatelnou praxí, a v nichž výstavba nového zařízení budovaného podle současných standardů ochrany životního prostředí a stavebních norem zabrání budoucí kontaminaci. Za tímto účelem budou strany spolupracovat tak, aby případně vzniklé problémy byly řešeny okamžitě v zájmu předcházení jakýmkoli trvalým škodám na životním prostředí nebo ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí. Strany uznávají, že cílem oficiálních pozic a praxe Spojených států je vyhnout se vzniku takových škod a ohrožení a uplatnit ty z českých standardů nebo standardů Spojených států, které zajišťují větší ochranu.

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost1. Strany se zavazují provádět tuto Dohodu způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí a zdraví a bezpečnosti lidí. Spojené státy budou respektovat příslušné právo České republiky v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakož i příslušné standardizační dohody NATO. Česká republika bude provádět své právo v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti s patřičným ohledem na zdraví a bezpečnost ozbrojených sil Spojených států, dodavatelů Spojených států, zaměstnanců dodavatelů Spojených států a závislých osob. 2. Strany se zavazují uplatňovat preventivní spíše než reaktivní přístup k ochraně životního prostředí. To je zejména vhodné pro lokality, u nichž neexistují záznamy o dřívějším využití nebo o činnostech svědčících o předešlé kontaminaci způsobené dříve přijatelnou praxí, a v nichž výstavba nového zařízení budovaného podle současných standardů ochrany životního prostředí a stavebních norem zabrání budoucí kontaminaci. Za tímto účelem budou strany spolupracovat tak, aby případně vzniklé problémy byly řešeny okamžitě v zájmu předcházení jakýmkoli trvalým škodám na životním prostředí nebo ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí. Strany uznávají, že cílem oficiálních pozic a praxe Spojených států je vyhnout se vzniku takových škod a ohrožení a uplatnit ty z českých standardů nebo standardů Spojených států, které zajišťují větší ochranu.

3. Dodatečná ustanovení o ochraně životního prostředí jsou obsažena v Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice.

Článek XXXI

Práce

Práce

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.6. Osobám najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států, jejichž přítomnost v objektu, jehož vstup je pod dohledem českých orgánů, je nutná k výkonu zaměstnání, bude umožněn přístup do takového objektu do pěti pracovních dní a za výjimečných okolností nejdéle za dva pracovní dny od vznesení příslušné žádosti vojenskými orgány Spojených států. Takový přístup může být odepřen, pozastaven nebo odňat vojenskými orgány Spojených států nebo českými orgány z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu neplnění povinností zaměstnance. Pokud české orgány odepřou nebo odejmou takový přístup, uvedou důvody svého rozhodnutí písemně příslušným vojenským orgánům Spojených států.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.6. Osobám najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států, jejichž přítomnost v objektu, jehož vstup je pod dohledem českých orgánů, je nutná k výkonu zaměstnání, bude umožněn přístup do takového objektu do pěti pracovních dní a za výjimečných okolností nejdéle za dva pracovní dny od vznesení příslušné žádosti vojenskými orgány Spojených států. Takový přístup může být odepřen, pozastaven nebo odňat vojenskými orgány Spojených států nebo českými orgány z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu neplnění povinností zaměstnance. Pokud české orgány odepřou nebo odejmou takový přístup, uvedou důvody svého rozhodnutí písemně příslušným vojenským orgánům Spojených států.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.6. Osobám najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států, jejichž přítomnost v objektu, jehož vstup je pod dohledem českých orgánů, je nutná k výkonu zaměstnání, bude umožněn přístup do takového objektu do pěti pracovních dní a za výjimečných okolností nejdéle za dva pracovní dny od vznesení příslušné žádosti vojenskými orgány Spojených států. Takový přístup může být odepřen, pozastaven nebo odňat vojenskými orgány Spojených států nebo českými orgány z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu neplnění povinností zaměstnance. Pokud české orgány odepřou nebo odejmou takový přístup, uvedou důvody svého rozhodnutí písemně příslušným vojenským orgánům Spojených států.7. Ozbrojené síly Spojených států nebo jejich složky a příslušníci ozbrojených sil nebo civilní složky jednající jménem ozbrojených sil Spojených států nepodléhají jako zaměstnavatel místních civilních zaměstnanců platbám správních sankcí nebo pokut, jež mohou být uloženy v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců místně najatých v České republice ozbrojenými silami Spojených států. Otázky související s pracovněprávními věcmi, včetně řízení pracovních sil, mohou být projednávány v rámci Společné komise a její podkomise pro pracovní záležitosti, obou zřízených na základě článku XXXII této Dohody. Stížnosti zaměstnanců týkající se správních a kázeňských jednání, včetně propuštění, budou přezkoumány a vyřešeny na nejnižší kompetentní úrovni formou konzultací mezi stranami. Konkrétní postupy pro řešení pracovněprávních sporů a stížností zaměstnanců prostřednictvím zásahu podkomise pro pracovní záležitosti a Společné komise, stejně jako jejich fungování, budou stanoveny v prováděcím ujednání. Po vyčerpání všech výše uvedených prostředků smírčího řešení sporů má zaměstnanec právo domáhat se svých práv prostřednictvím soudnictví České republiky. Konečná rozhodnutí soudů České republiky týkající se práv zaměstnanců budou respektována v rozsahu slučitelném s tímto článkem.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.6. Osobám najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států, jejichž přítomnost v objektu, jehož vstup je pod dohledem českých orgánů, je nutná k výkonu zaměstnání, bude umožněn přístup do takového objektu do pěti pracovních dní a za výjimečných okolností nejdéle za dva pracovní dny od vznesení příslušné žádosti vojenskými orgány Spojených států. Takový přístup může být odepřen, pozastaven nebo odňat vojenskými orgány Spojených států nebo českými orgány z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu neplnění povinností zaměstnance. Pokud české orgány odepřou nebo odejmou takový přístup, uvedou důvody svého rozhodnutí písemně příslušným vojenským orgánům Spojených států.7. Ozbrojené síly Spojených států nebo jejich složky a příslušníci ozbrojených sil nebo civilní složky jednající jménem ozbrojených sil Spojených států nepodléhají jako zaměstnavatel místních civilních zaměstnanců platbám správních sankcí nebo pokut, jež mohou být uloženy v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců místně najatých v České republice ozbrojenými silami Spojených států. Otázky související s pracovněprávními věcmi, včetně řízení pracovních sil, mohou být projednávány v rámci Společné komise a její podkomise pro pracovní záležitosti, obou zřízených na základě článku XXXII této Dohody. Stížnosti zaměstnanců týkající se správních a kázeňských jednání, včetně propuštění, budou přezkoumány a vyřešeny na nejnižší kompetentní úrovni formou konzultací mezi stranami. Konkrétní postupy pro řešení pracovněprávních sporů a stížností zaměstnanců prostřednictvím zásahu podkomise pro pracovní záležitosti a Společné komise, stejně jako jejich fungování, budou stanoveny v prováděcím ujednání. Po vyčerpání všech výše uvedených prostředků smírčího řešení sporů má zaměstnanec právo domáhat se svých práv prostřednictvím soudnictví České republiky. Konečná rozhodnutí soudů České republiky týkající se práv zaměstnanců budou respektována v rozsahu slučitelném s tímto článkem.

Práce1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.6. Osobám najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států, jejichž přítomnost v objektu, jehož vstup je pod dohledem českých orgánů, je nutná k výkonu zaměstnání, bude umožněn přístup do takového objektu do pěti pracovních dní a za výjimečných okolností nejdéle za dva pracovní dny od vznesení příslušné žádosti vojenskými orgány Spojených států. Takový přístup může být odepřen, pozastaven nebo odňat vojenskými orgány Spojených států nebo českými orgány z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu neplnění povinností zaměstnance. Pokud české orgány odepřou nebo odejmou takový přístup, uvedou důvody svého rozhodnutí písemně příslušným vojenským orgánům Spojených států.7. Ozbrojené síly Spojených států nebo jejich složky a příslušníci ozbrojených sil nebo civilní složky jednající jménem ozbrojených sil Spojených států nepodléhají jako zaměstnavatel místních civilních zaměstnanců platbám správních sankcí nebo pokut, jež mohou být uloženy v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců místně najatých v České republice ozbrojenými silami Spojených států. Otázky související s pracovněprávními věcmi, včetně řízení pracovních sil, mohou být projednávány v rámci Společné komise a její podkomise pro pracovní záležitosti, obou zřízených na základě článku XXXII této Dohody. Stížnosti zaměstnanců týkající se správních a kázeňských jednání, včetně propuštění, budou přezkoumány a vyřešeny na nejnižší kompetentní úrovni formou konzultací mezi stranami. Konkrétní postupy pro řešení pracovněprávních sporů a stížností zaměstnanců prostřednictvím zásahu podkomise pro pracovní záležitosti a Společné komise, stejně jako jejich fungování, budou stanoveny v prováděcím ujednání. Po vyčerpání všech výše uvedených prostředků smírčího řešení sporů má zaměstnanec právo domáhat se svých práv prostřednictvím soudnictví České republiky. Konečná rozhodnutí soudů České republiky týkající se práv zaměstnanců budou respektována v rozsahu slučitelném s tímto článkem.

Článek XXXII

Provádění a spory

Provádění a spory

Provádění a spory1. Strany nebo jejich výkonné orgány nebo jejich pověřenci mohou případně uzavírat za účelem provádění ustanovení této Dohody prováděcí ujednání. Taková prováděcí ujednání se uzavírají písemně a jejich ustanovení budou slučitelná s ustanoveními této Dohody.

Provádění a spory1. Strany nebo jejich výkonné orgány nebo jejich pověřenci mohou případně uzavírat za účelem provádění ustanovení této Dohody prováděcí ujednání. Taková prováděcí ujednání se uzavírají písemně a jejich ustanovení budou slučitelná s ustanoveními této Dohody.

Provádění a spory1. Strany nebo jejich výkonné orgány nebo jejich pověřenci mohou případně uzavírat za účelem provádění ustanovení této Dohody prováděcí ujednání. Taková prováděcí ujednání se uzavírají písemně a jejich ustanovení budou slučitelná s ustanoveními této Dohody.2. Strany tímto zřizují Společnou komisi pro provádění této Dohody, které budou společně předsedat zástupci jejich výkonných orgánů. Společná komise bude tvořena zástupci vlád jmenovaných stranami na základě rovného zastoupení. Společná komise určí své vlastní postupy a v míře, která může být považována za vhodnou pro provádění této Dohody, zřídí pomocné orgány a administrativní aparát. Každá strana ponese náklady své účasti ve Společné komisi.

Provádění a spory1. Strany nebo jejich výkonné orgány nebo jejich pověřenci mohou případně uzavírat za účelem provádění ustanovení této Dohody prováděcí ujednání. Taková prováděcí ujednání se uzavírají písemně a jejich ustanovení budou slučitelná s ustanoveními této Dohody.2. Strany tímto zřizují Společnou komisi pro provádění této Dohody, které budou společně předsedat zástupci jejich výkonných orgánů. Společná komise bude tvořena zástupci vlád jmenovaných stranami na základě rovného zastoupení. Společná komise určí své vlastní postupy a v míře, která může být považována za vhodnou pro provádění této Dohody, zřídí pomocné orgány a administrativní aparát. Každá strana ponese náklady své účasti ve Společné komisi.

3. Jakékoli spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním mezi stranami bez použití jakékoli vnější jurisdikce, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

Článek XXXIII

Obecná ustanovení

Obecná ustanovení

Obecná ustanovení1. Strana bude zasílat oznámení, dokumenty a žádosti podle této Dohody, včetně jejich doplňků a oprav, příslušným orgánů druhé strany spolu s překladem do úředního jazyka této druhé strany.

Obecná ustanovení1. Strana bude zasílat oznámení, dokumenty a žádosti podle této Dohody, včetně jejich doplňků a oprav, příslušným orgánů druhé strany spolu s překladem do úředního jazyka této druhé strany.

Obecná ustanovení1. Strana bude zasílat oznámení, dokumenty a žádosti podle této Dohody, včetně jejich doplňků a oprav, příslušným orgánů druhé strany spolu s překladem do úředního jazyka této druhé strany.2. Strany se budou vzájemně informovat o svých orgánech příslušných zasílat a přijímat oznámení, dokumenty a žádosti. Případné změny v určení takových příslušných orgánů budou sděleny diplomatickou cestou.

Obecná ustanovení1. Strana bude zasílat oznámení, dokumenty a žádosti podle této Dohody, včetně jejich doplňků a oprav, příslušným orgánů druhé strany spolu s překladem do úředního jazyka této druhé strany.2. Strany se budou vzájemně informovat o svých orgánech příslušných zasílat a přijímat oznámení, dokumenty a žádosti. Případné změny v určení takových příslušných orgánů budou sděleny diplomatickou cestou.

Obecná ustanovení1. Strana bude zasílat oznámení, dokumenty a žádosti podle této Dohody, včetně jejich doplňků a oprav, příslušným orgánů druhé strany spolu s překladem do úředního jazyka této druhé strany.2. Strany se budou vzájemně informovat o svých orgánech příslušných zasílat a přijímat oznámení, dokumenty a žádosti. Případné změny v určení takových příslušných orgánů budou sděleny diplomatickou cestou.3. Vojenské orgány Spojených států ustaví a zavedou nezbytná opatření, aby zabránily zneužití práv podle NATO SOFA, této Dohody, českého práva a práva Spojených států. Vojenské orgány Spojených států a české orgány budou v souladu s NATO SOFA a touto Dohodou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoli deliktů.

Obecná ustanovení1. Strana bude zasílat oznámení, dokumenty a žádosti podle této Dohody, včetně jejich doplňků a oprav, příslušným orgánů druhé strany spolu s překladem do úředního jazyka této druhé strany.2. Strany se budou vzájemně informovat o svých orgánech příslušných zasílat a přijímat oznámení, dokumenty a žádosti. Případné změny v určení takových příslušných orgánů budou sděleny diplomatickou cestou.3. Vojenské orgány Spojených států ustaví a zavedou nezbytná opatření, aby zabránily zneužití práv podle NATO SOFA, této Dohody, českého práva a práva Spojených států. Vojenské orgány Spojených států a české orgány budou v souladu s NATO SOFA a touto Dohodou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoli deliktů.

4. Respektujíce suverenitu České republiky a Spojených států, mohou strany po vzájemné dohodě přiměřeně použít ustanovení této Dohody i na jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, které byly řádně schváleny příslušnými českými orgány v souladu s Ústavou a právem České republiky.

Článek XXXIV

Vstup v platnost, změny a doba platnosti

Vstup v platnost, změny a doba platnosti

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou. 4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou. 4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou. 4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou. 4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3. NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou. 4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3. NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou. 4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3. NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.Dáno v............ dne.............ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Vstup v platnost, změny a doba platnosti1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran. 3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou. 4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3. NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.Dáno v............ dne.............ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA ČESKOU REPUBLIKU: ZA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ:

Reklama

Související témata:

Výběr článků