Hlavní obsah

DOKUMENT: Projev premiéra Mirka Topolánka na summitu EU - USA

5. 4. 2009, 15:39

Neoficiální překlad projevu premiéra Mirka Topolánka na nedělním summitu EU-USA.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Premiér Mirek Topolánek.

Článek

Vážený prezidente Obamo, Vaše Excelence, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem svým a jménem českého předsednictví přivítal na dnešním summitu dvaceti sedmi členských zemí EU a amerického prezidenta Baracka Obamy.

Je pro mě ctí, že jste přijali naše pozvání a že vás mohu přivítat zde v Praze.

Dnešní summit je summitem euro-atlantické civilizace. Civilizace, která se přihlásila ke svobodě jako k jedné ze svých základních hodnot.

Sešli jsme se zde, v Praze, v těžkých časech, kdy svoboda je ohrožena.

Na druhou stranu, také my někdy z různých důvodů podléháme pokušení omezovat a umenšovat naši svobodu. Věřím, že tento summit nepůjde tímto směrem. Věřím, že dnes potvrdíme naše odhodlání a vůli chránit a posilovat svobodu jako naši nepochybnou a nejvyšší hodnotu.

Z důvodu omezeného času, který našemu setkání můžeme věnovat, jsme se museli omezit jen na tři témata. V tomto ohledu se musím omluvit všem drahým kolegům z evropské sedmadvacítky, kteří se dnes nedostanou ke slovu.

Nicméně bylo naší nejlepší snahou, aby řečníci mohli představit celou škálu názorů na daná témata tak, jak jsou v současnosti zastoupeny v EU. Každý příspěvek by měl trvat jen tři minuty, chtěl bych vás laskavě požádat, abyste tento limit respektovali.

Všechna tři témata na našem programu jsou přímo či nepřímo spojena se svobodou a naší schopností udržet ji pro dnešek a obzvláště pro budoucnost. Globální ekonomická krize narušuje základní prvky volného trhu, který je základním zdrojem naší prosperity a síly.

Krize a její konkrétní sociální dopady jsou děsivé. Ale daleko větší hrozbou by bylo vítězství protekcionismu, izolacionismu, státního paternalismu a šíření regulace vůbec. Najděme způsoby, jak pomoci občanům, ne jak je zotročit. V tomto ohledu můžeme parafrázovat Thomase Jeffersona a jeho slavné varování, že vlády jsou dostatečně velké na to, aby vám mnohé poskytly, ale mohou být i dost velké na to, aby vás všeho zbavily.

Dnes se budeme také zabývat tématem energetické bezpečnosti. Pokud se nám nepodaří zajistit udržitelné zdroje energie, stane se naše politická svoboda pouhou iluzí. Tak se energetická závislost stala téměř tím samým jako závislost mocenská.

V rámci této debaty bychom také měli najít rovnováhu mezi tématem ochrany klimatu a ekonomické svobody.

Na konci se budeme věnovat problémům globální bezpečnosti. Zabývat se budeme obzvláště otázkou naší schopnosti řešit situaci na Blízkém východě, v Íránu a v Afghánistánu. Naše schopnost najít řešení těchto výzev skutečně rozhodne naši budoucnost a to, v jakém světě budeme žít - buď ve světě nesčetných bezpečnostních a sociálních hrozeb nebo ve světě vzájemného kulturního a náboženského respektu.

Ani jeden z výše jmenovaných problémů nedokáže vyřešit nikdo sám.

Jsem přesvědčen, že přes mnohost našich názorů a stanovisek budeme schopni dosáhnout dohody. Dohody, která bude sloužit ku prospěchu našich občanů a našich zemí.

Dohody, která potvrdí sílu a význam euro-atlantického svazku a zvláštního charakteru vztahů mezi Evropou a Amerikou.

Reklama

Výběr článků