Hlavní obsah

DOKUMENT: Obžaloba vznesená v kuřimské kauze státní zástupkyní

17. 6. 2008, 17:49

V Brně začal v úterý soud v případu týrání dvou chlapců v tzv kuřimské kauze. Z týrání se zpovídají Klára Mauerová, matka Jakuba a Ondřeje, její sestra Kateřina, Barbora Škrlová, její bratr Jan, Hana Bašová a Jan Turek. Novinky přinášejí text obžaloby v doslovném znění.

Foto: Petr Kozelka, Právo

Jan Škrla a Klára Mauerová u soudu.

Článek

Státní zástupkyně krajského státního zastupitelství v Brně podává obžalobu na obviněné: Kláru Mauerovou, narozenou 30.1. 1977, trvale bytem Krásného 51, bez pracovního poměru, Kateřinu Mauerovou, narozenou 7.8. 1973, trvale bytem Došlíkova 46, naposledy zaměstnanou jako pedagog v DDM Junior v Brně, Hanu Bašovou, narozenou 17. 3. 1980, trvale bytem Čádkova 30, bez pracovního poměru, Jana Turka, narozeného 10. 10. 1976, trvale bytem Vrchlického sad-Brno, soukromého podnikatele, Jana Škrlu, narozeného 29. 11. 1982, Brno, Drobného 8, studenta Vysoké školy Brno a Barboru Škrlovou, narozenou 20. 7. 1974, trvale bytem Meruňková 2, bez pracovního poměru, že společně v přesně nezjištěné době od počátku letních prázdnin roku 2006 do 7. 5. 2007 na různých místech v Brně, dále v Kuřimi a Veverské Bítýšce po předchozí domluvě v úmyslu působit na zdraví a city nezletilého Ondřeje Coufala, nar. 10. 9. 1999 a nezletilého Jakuba Mauera nar. 6. 10. 1997 s cílem přetrhnout základní vztahy v rámci rodiny a vytvořit člověka se zlomenou vůlí, necitlivého k bolesti a násilí, který by se podřídil jakýmkoliv příkazům autority, opakovaně ve více případech tyto chlapce, kteří žili ve společné domácnosti se svou matkou obviněnou Klárou Mauerovou, a na jejichž výchově se další obvinění podílejí z pověření obviněné Kláry Mauerové, buď z titulu příbuzenského vztahu a nebo jako pedagogové jimi navštěvovaných zájmových kroužků, nepřiměřeně fyzicky a psychicky týrali, a to tím, že je surově bili, zraňovali, mučili, ponižovali a omezovali a dále je po delší dobu drželi spát v uzavřených místnostech a klecích, v různých objektech, často svázané nebo připoutané k pevné přepážce, bez možnosti základní hygieny, volného přístupu k pitné vodě, sociálnímu kontaktu s okolím, a to následujícím způsobem:

Obviněná Klára Mauerová v měsíci červenec a srpen 2006 v Brně na ulici Krásného 51, opakovaně bezdůvodně každý den bila své nezletilé děti Ondřeje Coufala a Jakuba Mauera rukou, vařečkou, řemenem a kovovou přezkou a rukou po zadku a zádech, nechávala je po delší dobu klečet a zavírala je v šatníku a na záchod, kde je rovněž nechávala spát na zemi na karimatce a takto jim zabraňovala ve styku s ostatními členy rodiny a kamarády.

Obviněná Klára Mauerová, Kateřina Mauerová, Jan Škrla, Jan Turek, Barbora Škrlová a Hana Bašová ve druhé polovině měsíce srpna 2006 v obci Veverská Bítýška, na ulici Tišnovská 67, v objektu chaty majitelky Milady Koronkovové, kterou měli v užívání manželé Tesařovi, držely obviněné Klára Mauerová a Kateřina Mauerová nezletilé děti Ondřeje Coufala a Jakuba Mauera celodenně zavřené v psích klecích, které vypůjčil obviněný Jan Turek a na chatu přivezla obviněná Kateřina Mauerová spolu s lavory a rákoskami. V těchto mohli oba nezletilí ležet pouze skrčení, klečet s ohnutými lokty opřenými o zem, nosili jim do klecí jídlo, přičemž chlapci v kleci museli vykonávat i potřebu do mís, zakazovaly jim pod hrozbou fyzických trestů komunikovat, večer a v noci je opakovaně po dobu i několika hodin obviněná Klára Mauerová bila páskem a rákoskou po zádech, škrábala je vidličkou, pálila cigaretou, strkala chlapcům hlavy do lavoru s vodou, zatímco jim obviněná Kateřina Mauerová držela ruce, aby se nebránili. A při tomto jednání obviněné Klára a Kateřina Mauerovy svazovaly provazy a švihadly, zavazovaly jim oči páskami z prostěradel, nutily je v krátkém časovém limitu učit se vulgární texty, a když nezletilí úkol nezvládli, bily je páskem nebo rákoskou do různých míst na těle.

Dále obviněná Klára Mauerová nutila nezletilého Ondřeje, aby se sám pálil cigaretou a bil bambusovou tyčí a aby bil řemenem po zádech svého bratra Jakuba a dále se musel nezletilý Ondřej sám řezat nožem, který mu dala, nechala nezletilého Jakuba předstírat před bratrem, že je mrtvý, poté, co mu měl nezletilý Ondřej dát údajně otrávenou vodu a za tímto účelem vyhrabala mělkou jámu, kde Jakubovi přikázala ležet a předstírat, že je mrtvý a obviněná Kateřina Mauerová posypala podlahu moukou a nutila nezletilého Ondřeje stát po delší dobu bez pohnutí na místě tak, aby nebyly na zemi šlápoty. Obviněná Barbora Škrlová v jednom případě týrala nezletilého Ondřeje tím způsobem, že poté, co ho vytáhla z úkrytu za truhlou, kam se schoval, povalila ho na zem, opakovaně mu ponořovala hlavu do lavoru naplněného vodou, až se nezletilý Ondřej topil, protože nemohl dýchat a napil se vody a v tomto jednání přes jeho odpor pokračovala až do chvíle, než se z lavoru vylila voda a poté ho zavřela do skříně.

Dále učila obviněnou Kláru Mauerovou vázat uzly k poutání rukou nezletilých dětí a před obviněnou Klárou Mauerovou lživě obviňovala nezletilého Ondřeje z toho, že jí fyzicky ubližuje, přestože věděla, že po každém takovém obvinění bude nezletilý Ondřej tvrdě fyzicky potrestán.

Ve druhé části pobytu na chatě, kdy obviněná Klára Mauerová měla dle instrukcí psaných Kateřinou Mauerovou chlapce pálit, řezat a nezletilému Ondřeji vyříznout ze zadečku kus masa, kerý měl sníst, což obviněná nezvládla, proto na pokyn obviněné Kateřiny Maurerové přijeli na předmětnou chatu obvinění Jan Turek a Jan Škrla s tím, že již byli obviněnou Kateřinou Mauerovou instruováni, jakým způsobem mají završit týrání a mučení dětí a tito poté, co obviněná Klára Mauerová odvedla chlapce do komory, nacházející se za kuchyní chaty, kde jim zavázala oči pásky natrhanými z prostěradel, a předala je obviněným Janu Škrlovi a Janu Turkovi s tím, že je požádala o pomoc při převýchově chlapců a dopředu jim za ni poděkovala, tito nasadili chlapcům na hlavy plastové pytle, které poškození přilepili ke krku izolepou, svázali je a nahé je bili do různých částí těla, řezali blíže nespecifikovaným řezným nástrojem po zádech, pálili je v tříslech a na jiných částech těla, hrubě jim nadávali, ponižovali a poté vyřezali kousek tkáně z pravé hýždě nezletilého Ondřeje a poraněné místo překryli rozsáhlou spáleninou, přičemž křik a nářek poškozených v průběhu děje tlumili přelepením úst lepící páskou, kdy při tomto jednání drželi chlapce za přirození, kdy tomuto trýznění v komoře byla přítomna i obviněná Hana Bašová, která na chatu přijela společně s Janem Turkem a Janem Škrlou a její úloha při týrání poškozených spočívala v tom, že tvořila tzv. publikum a vyluzovala různé zvuky a hlasy s cílem vyvolat u chlapců dojem přítomnosti více lidí u jejich týrání a tím zvýšit jejich strach a hrůzu z toho, co se děje.

Po ukončení trýznění předali zraněné chlapce ležící na zemi a v šoku obviněným Kláře a Kateřině Mauerovým, kdy obviněná Klára Mauerová poté vyhrožovala chlapcům, že nesmějí nikomu nic říci o dění na chatě, jinak že se tam vrátí a v jejich týrání bude pokračováno. Dále obvinění Hana Bašová, Kateřina Mauerová a Jan Škrla nejméně od měsíce srpna 2006 do 7. 5. 2007 v případě nezletilého Jakuba Mauera a do měsíce listopadu 2006 v případě nezletilého Ondřeje Coufala v Brně v DDM Junior, v odloučeném pracovišti Tuháčkova 39, kde pracovali jako vedoucí kroužků, dlouhodobě zavírali odděleně do různých místností předmětného objektu nezletilé Ondřeje Coufala a Jakuba Mauera, na jejichž výchově a péči se v té době podíleli, kde je proti jejich vůli drželi zamčené bez možnosti volně z místnosti odejít, přestože věděli, že děti mají být v té době u jejich matky, a to jak přes den, v případě nezletilého Jakuba i v době, kdy měl být ve škole a pokud šel Jakub do školy, až ke třídě ho přiváděla obviněná Hana Bašová a po vyučování zase odváděla, přičemž mu obvinění vyhrožovali, že nesmí ve škole nic říci o zavírání a potom se mu nic nestane, tak i v noci, kdy nezletilí museli spát na zemi, potřebu vykonávali do kbelíku, do místnosti jim střídavě nosili jídlo, umývat se mohli pouze v lavoru, v místnosti byly děti ponechány samy bez dozoru, neměly žádné hračky ani kontakty s rodinou či okolím, pouze učení a obviněná Hana Bašová je v několika případech opakovaně bila do obličeje, svazovala jim ruce tak, že je lepila přes hřbet ruky izolepou ke stolu, kdy je tímto způsobem nutila přes den sedět u stolku.

Obviněná Klára Mauerová a Kateřina Mauerová nejméně od poloviny měsíce prosince 2006 do 7. 5. 2007 v Kuřimi v domě č. 1403 na ulici Dušínova držely celodenně zavřeného nezletilého Ondřeje Coufala v uzamčené, nevětrané místnosti pod schody domu bez oken, o půdorysu 1x2 metry, vybavené pouze regálovou policí bez možnosti pohybu, izolovaného od rodiny a kamarádů, spal na kartonu z krabice nebo jen na holé betonové podlaze, kde se musel i učit, potřebu vykonával do kbelíku bez možnosti pravidelné hygieny, kdy mu dávali nepravidelně jíst a pít, nutili ho jíst jídlo z podlahy, obviněná Klára Mauerová ho opakovaně trestala tím, že ho nahého svazovala lepící páskou či provázkem na rukou a nohou k regálu, přičemž v místnosti zůstával bez dozoru, načež zde byl dne 7. 5. 2007 21:30 h. nalezen policií za asistence hasičů, kteří museli přes odpor obou obviněných dveře komory násilím otevřít, jak leží na břiše ve výkalech, zvratcích a ve tmě bez přikrývky, nahý, svázaný do kozelce, kdy měl ruce spoutané za zády, přelepené lepící páskou, spoutané skrčené nohy a ruce spoutané k sobě, kdy byl následně převezen sanitkou do nemocnice, kdy v důsledku zvratu popsaných jednání nezletilý Ondřej Coufal utrpěl zranění a to jizvy různé dlouhé na zádech, bocích, končetinách, okrouhlé větší plošné jizvy v oblasti levé hýždě a vnitřní plochy pravého stehna do 1,5 cm a rozsáhlou plošnou jizvu se zvrásnělým povrchem v oblasti pravé hýždě o ploše 7x4,5 cm a nezletilý Jakub Mauer, také jizvy na různých částech těla, okrouhlé větší plošné jizvy v oblasti břicha a na přední ploše levého stehna do 1,5 cm a v oblasti zadku čerstvé škrábance, kdy ze soudně lékařského hlediska se jednalo o popáleniny II. stupně, s dobou hojení minimálně dva týdny a v případě rozsáhlé jizvy u Ondřeje Coufala v oblasti pravé hýždě o popáleniny III. stupně s dobou hojení několik měsíců, jednalo se o zranění bolestivá, která v případě menších poranění způsobených cigaretou omezovala poškozené v obvyklém způsobu života po dobu 14 dní a v případě zranění na pravé hýždi nezletilého Ondřeje po dobu čtyř týdnů se známkami hnisavého zánětu a s vystupňováním bolesti až k hranici snesitelnosti.

V důsledku psychického strádání, jež mělo charakter mučivých útrap, došlo u poškozených k disharmonickému vývoji osobnosti, ke vzniku a rozvoji posttraumatické stresové poruchy, která se u nich projevila poruchami nálady, navazování sociálních vztahů, emoční labilitou, fobiemi, poruchami spánku a koncentrace, vývojovým regresem, pocitem viny, samoty, izolace a opuštění, kdy se jedná o celoživotní omezení v obvyklém způsobu života, došlo u nich k závažnému narušení psychického vývoje a k rozvoji psychosociální deprivace s trvalými následky a nezletilí budou vyžadovat dlouhodobou nebo dokonce celoživotní psychoterapeutickou a pedopsychiatrickou péči.

Obviněná Kateřina Mauerová sama, dne 26. 3. 2007 u Městského soudu v Brně, Moravské náměstí 2, jako svědkyně po řádném poučení o svých právech a povinnostech ve věci vedené pod č. jednacím 82NC98/2006 při jednání o návrhu Kláry Mauerové, aby nezletilému dítěti ženského pohlaví bylo určeno datum narození, jméno, příjmení a aby byla ustanovena poručníkem dítěte Klára Mauerová, uvedla, že dítě ženského pohlaví vídávala u své babičky Antonie Drcmanové ve Vsetíně od r. 1997 nebo 1998, babička o dítě pečovala a říkala mu Anička, o totožnosti, původu dítěte se babička blíže nevyjadřovala a od r. 2003, kdy prodělala mozkovou příhodu, začala o dítě pečovat Klára Mauerová, přestože si byla vědoma skutečnosti, že nic z toho se nezakládá na pravdě a na základě její svědecké výpovědi poté městský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. 3. 2007 rozhodl o tom, že nezletilému dítěti ženského pohlaví se určuje datum narození 2. 12. 1993, toto dítě ponese křestní jméno Anna, příjmení Mauerová a poručníkem nezletilé Anny se ustanovuje Klára Mauerová, přičemž poručník je povinen o dítěti podávat soudu zprávy o výkonu poručnické péče, přičemž toto její tvrzení bylo vyvráceno jako lživé a to důkazy zajištěnými v trestní věci vedené na Policii ČR, Správa jihomoravského kraje pod č. j. 406 a 407/ TČ-0-2007.

Tedy obviněná Klára Mauerová týrala osobu, která byla v její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví.

Obviněná Kateřina Mauerová týrala osobu, která byla v její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví. A konečně jako svědek před soudem uvedla nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí.

Obviněná Hana Bašová týrala osobu, která byla v její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví.

Obviněný Jan Turek týral osobu, která byla v jeho péči a spáchal uvedený čin zvlášť surovým způsobem a dále jinému úmyslně způsobil těžkou újmu na zdraví.

Obviněný Jan Škrla týral osobu, která byla v jeho péči a spáchal uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračoval v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavil osobní svobody a způsobil uvedeným činem těžkou újmu na zdraví.

Obviněná Barbora Škrlová týrala osobu, která byla v její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem.

Tím spáchaly obviněná Klára Mauerová trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215, odst. 1, odst. 2 písm. a), b) trestního zákona, trestný čin zbavení osobní svobody dle § 232, odst. 1, odst. 2 trestního zákona, obviněná Kateřina Mauerová trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215, odst. 1, odst. 2, písmeno a), b) trestního zákona, trestný čin zbavení osobní svobody podle § 232, odst. 1, odst. 2 trestního zákona a trestný čin křivé svědecké výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 175, odst. 2, písm. a) trestního zákona.

Obviněná Hana Bašová trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215, odst. 1, odst. 2, písm. a), b) trestního zákona a trestný čin zbavení osobní svobody podle § 232 odst. 1, odst. 2 trestního zákona.

Obviněný Jan Turek trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215, odst. 1, odst. 2, písm. a) trestního zákona, trestný čin ublížení na zdraví dle § 222, odst. 1 trestního zákona.

Obviněný Jan Škrla trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215, odst. 1, odst. 2, písm. a), b) trestního zákona a trestný čin zbavení osobní svobody podle § 232, odst. 1, odst. 2 trestního zákona a konečně obviněná Barbora Škrlová trestný čin týrání svěřené osoby podle § 215, odst. 1, odst. 2, písm. a) trestního zákona.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků