Hlavní obsah

Věra Komárová: Nelíbil se jí přístup škol ke vzdělávání, otevřela tedy vlastní!

30. 5. 2022, 8:59 • Aktualizováno 21. 6. 2022, 10:15

Podnikatelka Věra Komárová uvádí, že s láskou ke kráse mění svět. Nejde jen o planá slova. Věra Komárová nejenže úspěšně už osmnáct let vede vlastní rodinnou společnost Dermacol, ale kromě svých dalších mnoha aktivit se v loňském roce rozhodla, že dohlédne na vzdělání nejen svých třech dcer.

Foto: lvacademy.cz

Od září studenty přivítá nová budova v Dlouhé 34

Článek

„Nelíbilo se mi, jak školy a potažmo i stát přistupovaly ke vzdělávání v době lockdownů, rozhodla jsem se, že založím školu, která dá dětem vzdělání, a to formou svobodného renesančního studia,“ popsala Věra Komárová pohnutky, které ji vedly k založení Leonardo da Vinci Academy. Od nápadu k samotné realizaci kupodivu nevedla letitá cesta, vše se podařilo připravit rychle a tak, aby se brány školy poprvé žákům otevřely v září 2021.

Systém výuky

Leonardo da Vinci Academy se inspiruje demokratickými vzdělávacími systémy. Jejím cílem je připravit žáky na studium na mezinárodních školách. Studium v anglickém jazyce tu probíhá od první až deváté třídy základní školy, na což navazují čtyři roky studia na gymnáziu. Je dbáno na to, aby žáci a studenti vzájemně spolupracovali, komunikovali a nebáli se diskutovat. „Důležité je, aby k sobě byli vzájemně ohleduplní a byli vnímaví ke svým leckdy rozličným potřebám. Také je dětem vštěpováno, aby uměly pomoc nejen nabídnout, ale i přijímat, dokázaly vzájemně spolupracovat,“ zdůrazňuje Věra Komárová a dodává: „To vše usnadňuje počet žáků ve třídě, těch může být maximálně šestnáct.“

Foto: lvacademy.cz

Věra Komárová v obklopení kolegů a studentů na jedné z besed, kterou Leonardo da Vinci Academy pořádá

Na prvním stupni se vyučuje dvojjazyčně mezinárodní kurikulum a žákům je poskytován rozmanitý výběr z dalších světových jazyků. Na druhém stupni a na gymnáziu se vyučuje v angličtině a pokračuje český či jiný žákem zvolený program.

Cíle svobodného renesančního studia

Cílem Leonardo da Vinci Academy je umožnit žákům studovat a chápat v anglickém jazyce stejně jako ve svém rodném. K žákům je přistupováno individuálně, s ohledem na jejich potenciál. Studenti jsou vedeni k rozlišení a respektování různých rolí, se kterými se budou v životě setkávat. Podporuje se jejich zdravá sebedůvěra a reálné nahlížení na své schopnosti. „Hlavně bychom byli rádi, aby studenti měli radost ze získávání vědomostí a dovedností, aby to byl proces, který si budou užívat. Chceme žáky přivést k tomu, aby si uvědomili, že jsou samostatně myslící osobnosti, které jsou také schopné přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí,“ vysvětluje Věra Komárová.

Foto: lvacademy.cz

Leonardo da Vinci Academy se inspiruje demokratickými vzdělávacími systémy a jejím cílem je připravit studenty na studium na mezinárodních školách

Plán výuky

Plán výuky Leonardo da Vinci Academy nabízí získávání kvalitních, na míru šitých znalostí a dovedností, které odpovídají věku a schopnostem každého studenta. Na všech stupních je výuka ve třídě doplněna pravidelnými exkurzemi do hlavního města s maximálním využitím historie, kultury a umění, které Praha nabízí. Studiem žáky a studenty provází tým složený z odborníků z různých koutů světa.

Vyučování začíná každý den v 8.30 a končí v 15.30. Poté následuje volitelný mimoškolní program.

První stupeň

Všestranný rozvoj žáků je podporován tím, že jsou konfrontováni se vším, co každodenní život přináší, a to nejen v Praze a České republice, ale v celém světě. Žáci nejsou přetěžováni množstvím domácích úkolů a písemných testů. Dbá se na to, aby našli ve vzdělávání smysl i radost a do školy se těšili. Výuka probíhá v češtině a angličtině.

Foto: lvacademy.cz

26. 5. proběhne v Leonardo da Vinci Academy zápis žáků do 1. třídy a přestupy do ostatních ročníků základní školy a zápis studentů do nově otevřeného 1. ročníku čtyřletého gymnázia

„Náš učební plán pro první stupeň spojuje to nejlepší z českého národního učebního plánu s tím nejlepším z programu Pearson Edexcel iPrimary a vytváří tak komplexní a dobře vyvážené učební osnovy, které dětem poskytují pevný základ pro co nejlepší start v jejich akademické kariéře,“ popisuje Věra Komárová.

Druhý stupeň

Výuka na druhém stupni kombinuje české školní osnovy a osnovy Pearson Edexcel iLowerSecondary s prioritou rozvoje znalostí a dovedností v češtině, angličtině, početní gramotnosti a přírodovědných disciplínách. Součástí výuky je i další cizí jazyk, společenskovědní předměty, výtvarná výchova a komplexní program tělesné výchovy, včetně pravidelných kurzů plavání a nabídky dalších sportů.

Po absolvování 9. třídy žáci vycházejí ze školy s českým vysvědčením a externě hodnocenými certifikáty z angličtiny, matematiky a společenskovědních a přírodovědných předmětů, které uděluje Pearson Edexcel International. Žáci poté dostanou na výběr, zda budou pokračovat ve studiu na Leonardo da Vinci Academy nebo přejdou na české gymnázium či jinou střední školu anebo odejdou studovat na mezinárodní školu jinde ve světě.

Foto: lvacademy.cz

Výuka na druhém stupni kombinuje české školní osnovy a osnovy Pearson Edexcel iLowerSecondary

Střední škola

Leonardo da Vinci Academy nabízí svým studentům vzdělání, které jim umožní přístup na světové univerzity.

Všichni studenti absolvují program IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) udělovaný Pearson Edexcel International. IGCSE je celosvětově uznávaný certifikát s akademickým obsahem a hodnocením navrženým speciálně pro mezinárodní studenty. Poskytuje externí hodnocení žákových dovedností, které bude použito k prokázání základních akademických kompetencí v předmětech požadovaných pro přijetí na vysokou školu. Všichni studenti odejdou s minimálním hodnocením 7 podle IGCSE, na jehož základě mohou pokračovat ve své kariérní cestě na prestižní univerzity.

Předuniverzitní studium

Leonardo da Vinci Academy hledí do budoucnosti. Akreditace Pearson Edexcel umožňuje nabízet mezinárodní certifikát úrovně A. V plánu je i získání akreditace IB.

Foto: lvacademy.cz

Výběr školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které může rodič pro své dítě udělat

Vyzkoušejte jeden den studia na Akademii

Výběr školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které může rodič pro své dítě udělat, čehož si je Leonardo da Vinci Academy vědoma, a proto všem potenciálním uchazečům nabízí jeden zkušební den zdarma. Dítě může prožít celý den ve škole a stát se součástí inovativní projektové výuky.

Studenty přivítá nová budova

Leonardo da Vinci Academy se od září přesune do budovy, která je na seznamu památek UNESCO. Věra Komárová do koupě investovala nemalou částku, ale i podnětné prostředí, které studenty obklopuje, je pro vzdělávání důležitým faktorem.

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Novinky.cz.

Výběr článků