Hlavní obsah

Radioterapie: Moderní léčba rakoviny pomocí paprsků

29. 9. 2021, 9:29 • Aktualizováno 21. 6. 2022, 10:13

Ozařování, neboli radioterapie, patří v současnosti k nejúčinnějším metodám léčby onkologických onemocnění. S léčbou pomocí paprsků se v Česku setká polovina pacientů s diagnózou rakoviny.

Foto: Proton Therapy Center

Protonové centrum v Praze

Článek

Cílem radioterapie je zničení nádoru a co nejmenší poškození okolní zdravé tkáně pomocí protonového či fotonového paprsku. Radioterapii někdy lékaři využívají pro zmenšení nádoru ještě před tím, než ho operačním zákrokem odstraní.

Nejčastěji ale ozařování probíhá až po zákroku a někdy i v kombinaci s chemoterapií nebo jinými léčebnými metodami. Uplatňuje se také u pokročilých neoperovatelných nádorů.

Jak funguje léčba zářením?

Základním principem je ozáření nádorových buněk, které jsou citlivější než zdravé buňky, a díky tomu je možné nádor ozařováním zničit. Ozářené buňky se nemohou rozmnožovat a umírají.

Ovšem v rámci léčby rakoviny je důležité její včasné odhalení a na to navazující stanovení správného postupu léčby. Například v Protonovém centru v Praze je k dispozici tým předních odborníků z řad onkologů a diagnostiků, který díky svým zkušenostem a moderním přístrojům pro diagnostiku nádorových onemocnění stanoví postup léčby včetně jejího načasování tak, aby se zajistil maximální efekt léčebného účinku.

Jiří Kubeš, vedoucí lékař Proton Therapy Center

Protonová radioterapie

Základem tohoto typu ozařování je protonový paprsek, který dokáže s velkou přesností zamířit pouze do nádoru. Jeho hlavní předností je, na rozdíl od fotonové terapie, že dokáže ochránit zdravé orgány a tkáně v okolí nádoru a za nádorem, protože nejsou ozářeny.

Výrazně tak v porovnání s fotonovou terapií snižuje riziko vzniku komplikací a nežádoucích účinků, zvyšuje šanci na lepší kvalitu života po léčbě a úspěšnost léčby. Protonovou radioterapií lze léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se například o rakovinu prostaty, prsu, maligní lymfomy, dále pak nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, onemocnění jater a plic nebo nádorová onemocnění u dětí.

Jak probíhá léčba v pražském Protonovém centru?

• Léčba může probíhat v kombinaci s jiným typem léčby, před i po operaci nádoru.

• Před samotným ozářením pacient absolvuje několik dalších vyšetření, díky kterým lékaři mohou přesně naplánovat léčbu. Může se jednat o magnetickou rezonanci nebo PET/CT. Pacient má svého koordinátora, se kterým může všechny své dotazy prodiskutovat. Koordinátor také pacienta propojí s lékařem a zajistí vše potřebné.

• Vstupní vyšetření, které trvá 30 až 45 minut, je pro pacienta prvním kontaktem s jeho ošetřujícím lékařem. Jedná se o konzultaci, na které se pacient dozví o možnostech léčby jeho onemocnění, o charakteru léčby, délce trvání radioterapie a případných vedlejších účincích a jejich ošetřování.

• Pokud je pacient vhodný k protonové léčbě a souhlasí s ní, jsou zahájena vyšetření, která jsou potřebná pro přípravu ozařovacího plánu. Jedná se zejména o nebolestivé CT vyšetření.

Foto: Proton Therapy Center

Protonové centrum v Praze

• Na základě obrazové dokumentace z plánovacího CT je týmem lékařů a fyziků připraven ozařovací plán, podle kterého léčba probíhá. Plán určuje kromě jiného také to, z jakých směrů a s jakou intenzitou bude protonový svazek nádor ozařovat.

• Poloha pacienta se během ozařování pečlivě sleduje a kontroluje podle vyhotovených plánů a modelů. Při prvním ozáření jsou přítomni lékař i fyzik a kontrolují polohu pacienta a všechny důležité parametry ozáření.

• Zpravidla jednou týdně probíhá během radioterapie kontrolní vyšetření u ošetřujícího radiačního onkologa.

Vladimír Vondráček, vedoucí úseku lékařské fyziky Proton Therapy Center

Celkový počet ozáření je u každého pacienta jiný, záleží na rozsahu onemocnění. Obvykle se jedná o 15 až 40 ozáření, 5× za týden. Samotné ozařování trvá jen několik minut. Ozařování není bolestivé a délka léčby závisí na konkrétní diagnóze, většinou se ale pohybuje mezi dvěma a sedmi týdny. Pacienti docházejí do pražského Protonového centra každý den kromě víkendů a svátků.

Pacient s diagnostikovaným onkologickým onemocněním může bez doporučení lékaře požádat v Protonovém centru o bezplatnou konzultaci. Během ní lékaři posoudí, zda je pacientova diagnóza vhodná pro léčbu protonovou radioterapií.

Pro pacienty, kteří nemohou přijet na vstupní konzultaci a chtějí získat informace o protonové léčbě, je možná on-line konzultace s lékařem. Účinná a moderní léčba rakoviny v Protonovém centru je hrazena onkologickým pacientům všemi zdravotními pojišťovnami.

Foto: Proton Therapy Center

Protonové centrum v Praze

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Novinky.cz.

Výběr článků