Hlavní obsah

Viliam Ďuriš: Promotéry a producenty situace stmelila

21. 4. 2020, 12:03
Právo, Jaroslav Špulák

Nově vzniklá Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury sdružuje organizátory, producenty a provozovatele akcí a dodavatele služeb. Minulý týden oslovila ministra kultury Lubomíra Zaorálka otevřeným dopisem, v němž žádá o společné řešení kritické situace v české kultuře. Předsedou je Viliam Ďuriš, ředitel společnosti JVS Group. Ta u nás pořádá koncerty Ennia Morriconeho, Hanse Zimmera, The Kelly Family, Ringa Starra či výstavy Cosmos Discovery, Titanic a další.

Foto: archiv V. Ďuriše

Viliam Ďuriš vyhlíží jednání s ministrem kultury.

Článek

Co přesně ministru Zaorálkovi řeknete?

Že chápeme všechna ta bezpečnostní opatření, která vláda vydala. I pro nás je na prvním místě zdraví nás všech. Rádi bychom ho obeznámili co nejdetailněji s tím, jak celá situace dopadá na náš kulturní sektor a lidi i společnosti, které zastupujeme. Chápeme, že není možné, aby politici, zvlášť v dnešní situaci, znali a vyřešili všechny naše problémy. Ale rádi bychom vládu informovali.

Mezi promotéry a producenty je řada silných subjektů, které opatření vlády, nebude-li příliš dlouhé, zvládnou. Je tu ale i na sto padesát tisíc lidí, kteří pracují na různé pracovní dohody. Mezi nimi jsou především studenti, mladí lidé, svobodná povolání či senioři a invalidní důchodci. Těch se žádná pomoc státu dosud nedotkla a my na to chceme upozornit.

Naším cílem je plnohodnotně zastupovat zájmy všech subjektů spolupracujících v oblasti kultury, zábavy a volnočasových aktivit, jejichž potřeby jsou dlouhodobě přehlíženy, a to nejen v návaznosti na krizová opatření vlády v souvislosti s bojem proti šíření covidu-19.

Co by vám pomohlo?

Jde o pomoc celému řetězci dodavatelů služeb, od společností, které jsou na trhu více než dvacet let, po osoby ekonomicky slabé, které ještě nemají stabilizované zázemí. Zavedené organizace by vedle jednorázové ekonomické pomoci uvítaly především dlouhodobá legislativní opatření. Je to transparentní podpora kultury, výhodnější daňové zatížení nebo legislativní změny, například odložení či prominutí některých poplatků. U těch slabých je na místě podobná finanční pomoc, kterou vláda poskytla osobám samostatně výdělečně činným.

Bude asociace fungovat i po skončení krize?

Určitě ano. O jejím vzniku jsme přemýšleli už delší čas, ale nebylo nic, co by nás dostatečně stmelilo, abychom byli více aktivní. Stalo se to až za této situace. Všichni jsme teď ve stejných problémech. Odpadly konkurenční zájmy a táhneme za jeden provaz.

Bavíme se o tom, co nás trápí, v pracovním týmu shromažďujeme všechny poznatky a snažíme se je řešit. Podobné asociace v kulturně vyspělých zemích fungují velmi dobře a výrazně pomáhají. Asociaci budeme potřebovat nejen v této situaci, ale i v příštích časech, které budou rozhodně jiné, než jsme byli zvyklí. A to nejenom v kultuře.

Chceme dát vědět, že oblast, kterou zastupujeme, neprezentují pouze zpěváci, herci, umělecké soubory, divadla, výstavy, ale také kostymérky, osvětlovači, technici, uvaděčky a další.

Kolik máte členů?

Aktivních v tuto chvíli zhruba dvě stě z řad společností i fyzických osob. Podporovatelů jsou necelé tři tisíce. Každý den naskakuje jejich počet po desítkách.

Reklama

Související témata:

Výběr článků