Hlavní obsah

RECENZE: To zásadní z Pacovské zůstalo doma

11. 12. 2015, 8:56
Právo, Peter Kováč

Galerie hlavního města Prahy představuje do 27. března 2016 v Městské knihovně v Praze soubornou výstavu tvorby malířky a grafičky Květy Pacovské.

Foto: Jan Šída

Pohled do instalace výstavy Květy Pacovské v Městské knihovně v Praze.

Článek

Její díla mají široký mezinárodní ohlas. Svědčí o tom četné udělené ceny, zájem kurátorů z institucí, jako je Centre Pompidou v Paříži a Victoria and Albert Museum v Londýně, úspěch u diváků v Japonsku či pobyty v Německu a Velké Británii, kde působila jako hostující profesorka.

Má vůbec smysl uprostřed všeobecného respektu uvádět k její souborné pražské výstavě nějaké kritické výhrady?

Pacovská je symbolem tvůrčí výtvarné kreativity. Na výstavě v Městské knihovně se o tom přesvědčujeme na každém kroku. Její umění vychází z abstraktního výtvarného myšlení. Přesně ví, jaké emoce a city dokáže vyvolat zvolená čistá barevná plocha, jak jediný barevný bod může ozvláštnit kompozici celků, jak abstraktní tvar a forma působí na lidské vědomí a podvědomí.

Kdyby působila v meziválečné době na umělecké škole Bauhaus, byla by dnes uctívána se stejným respektem jako Paul Klee, Vasilij Kandinskij nebo Hans Itten. Od doby Johanna Wolfganga von Goetha řada teoretiků i výtvarníků řeší otázku vlivu barev a jejich vzájemného propojení. Pacovská intuitivně tyto teorie uvádí v život. A daří se jí to zcela mimořádně.

Své tvořivé experimenty na poli volné tvorby zužitkovala autorka především v knihách pro dospělé i děti, které vycházejí německy, anglicky, japonsky, francouzsky, italsky, španělsky i čínsky. Originálně graficky upravená kniha je její hlavní parketa a také mezinárodně nejrespektovanější pozice.

V Městské knihovně je však tento fakt připomenut nejméně. Jako by byl grafický design pouze okraj jejího zájmu, jako by šlo o „přidruženou výrobu“ jejího malování a vytváření koláží. Přitom platí opak. A divák se neubrání pocitu, že to nejzajímavější zůstalo v autorčině ateliéru.

Nebyla by to však Pacovská, aby i bilanci své převážně volné tvorby nepojala tvořivým způsobem. K originálním řešením v Městské knihovně patří použití obrovských zrcadel, díky kterým divák vstupuje do jejího světa tvarů a forem. Odrazy a reflexe také rozbíjejí stereotyp, který by při opakování výtvarných forem hrozil. Pro diváky přináší výstava nazvaná Maximum Contrast v mnohém nevšední výtvarné zážitky.

Květa Pacovská: Maximum Contrast
Městská knihovna v Praze, do 27. března 2016

Celkové hodnocení: 70 %

Reklama

Výběr článků