Hlavní obsah

Nové knihy - Na okraji zmizelého, Goyovy přízraky i Francie v temných letech

29. 9. 2006, 8:00

Právě vychází román Jiřího Peheho Na okraji zmizelého, kniha podle posledního Formanova filmu Goyovy přízraky nebo publikace Francie v temných letech 1940-1944.

Článek

Julian Jackson: Francie v temných letech 1940-1944

Komplexní historie Francie v období nacistické okupace za druhé světové války, kterému Francouzi říkají "temná léta", je souhrnem obvykle oddělovaných historií okupace, odboje a kolaborace a podává obraz života země v letech 1940 až 1944 v nejširším měřítku i souvislostech od politiky maršála Pétaina po zkušenost obyčejných lidí, od porážky Francie v červnu 1944 až po čistky po jejím osvobození. Všímá si nejen německé okupační politiky, francouzské kolaborace, hnutí odporu a organizovaného odboje domácího i zahraničního, ale i každodenního života v okupované Francii i na území spravovaném kolaborantskou vládou ve Vichy včetně kultury.

BBart, překlad Jaroslav Hrbek, 808 str., váz., 590 Kč

Jiří Pehe: Na okraji zmizelého

Jiří Pehe ve svém románu vypráví příběh dvou českých exulantů ve Spojených státech. Profesor i Josef jsou outsideři unikající před realitou, nezařaditelní a vykořenění. Profesor má sice za sebou úspěšnou kariéru univerzitního učitele, vzhledem k slábnoucí paměti a dezorientaci v čase si však uvědomuje, že se jí musí vzdát, stejně jako se kdysi vzdal domova a žen, které prošly bez většího otisku jeho životem.

Životním zlomem je pro něj ztráta Josefa, syna jeho dávného přítele. Od okamžiku, kdy se dozví, že záhadně zmizel, se ho marně snaží nalézt, navštěvuje místa a lidi, kteří by o něm mohli podat svědectví. Ve hře je jak politické pozadí únosu, za kterým by mohla stát československá tajná policie, tak kriminální motiv - pomsta newyorského podsvětí.

Prostor, váz., 312 str., 275 Kč 

Miloslav Stingl: Havaj je nejlepší

Miloslav Stingl cestovatel, badatel, spisovatel a vynikající znalec původních obyvatel Tichomoří, nás tentokrát zve prostřednictvím svého kouzelného vyprávění na Havaj, souostroví, jejž mnozí považují za nejkrásnější místo na Zemi.

Havaj je proslulá půvabnými ženami, melodickou hudbou, nekonečnými orchidejovými plantážemi, vulkány, jako například Mauna Loou a Mauna Keou a plážemi zvučných. Dr. Stingl, jakkoli se ani on nedokáže vyhnout superlativům, však ve své knize též odkrývá - na základě svých četných výzkumných cest - i ty tváře dějin a kultury této tichomořské země, které vůbec neznáme. Na tento podivuhodný archipelag přišel poznávat zejména úděl a kulturu těch, kteří toto nádherné souostroví první osídlili, první vzdělávali, kteří mu dali i jeho prvé jméno.

Knižní klub, váz., 496 str., 399 Kč

Miloš Forman, Jean-Claude Carriere: Goyovy přízraky

Začátkem února by měl mít v Čechách premiéru nejnovější film Miloše Formana, který se na jeho přání  bude promítat pod názvem Goyovy přízraky.  Hlavní role ztvárnili Stellan Skarsgard, Natalie Portmanová a Javier Bardem.

Španělsku vládne slabošský král Carlos II., jeho ošklivá manželka Marie Luisa a církev zde má neomezenou moc. V tomto izolovaném světě žije jeden z největších světových malířů Goya. Setkává se s mnichem Casamaresem, obnovitelem středověkých inkvizitorských praktik a dívkou Ines, kterou kdysi maloval. Najednou je Ines vyslýchána inkvizicí, mučena a z vězení vyjde až po patnácti letech, jako zlomená pološílená žena. Jediný kdo ji pozná je Goya. Osudy Casamarese a Ines se stanou přízraky a bez ustání křižují malířův život.

Klokan, 249 Kč

Terry Pratchett, Ian Stewart a Jack Cohen: Koule (Věda na Zeměploše 2)

V této knize tří autorů - biologa, matematika a spisovatele - můžeme jejich očima pozorovat zákonitosti našeho vesmíru aplikované na fantastický vesmír, kde nejdůležitější fyzikální zákony začínají slovem "možná".

Mágové ignorují existenci všech ostatních bytostí a pokud si snad někdo jejich pozornost vynucuje neustálým poukazováním na svoji služební nadřazenost, snaží se co nejrychleji jeho existenci snížit pod měřitelnou hodnotu. Kupříkladu kuší. Proto se na arcikancléřův pokyn vydali mágové do přírody a uvolňují nahromaděné napětí pomocí paintballových kouzel. To ovšem ještě nevědí, že se najednou ocitnou na Zeměploše, kterou kdysi sami vytvořili.

Talpress, brož., 484 str., 259 Kč

Reklama

Související témata:

Výběr článků