Hlavní obsah

Mladí proti totalitě. Příběhy bezpráví nabídnou školám filmy a debaty

3. 11. 2021, 16:50

Měsíc filmu na školách seznamuje pomocí filmů, výstav a debat žáky a studenty s příběhy mladých lidí, kteří bojovali za svobodu a zachování lidské důstojnosti. Letos probíhá kvůli covidu převážně online.

Foto: Příběhy bezpráví

Jedna z projekcí Příběhů bezpráví

Článek

„Osudy mladých odpůrců komunismu jsou inspirativní a mladé lidi by měly vést k uvědomění si vlastní spoluzodpovědnosti za stav společnosti, ve které žijí. Zároveň jsou připomínkou, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat, že například možnost volně cestovat a studovat či svobodné projevování názorů nejsou samozřejmosti,” vysvětlil ředitel vzdělávacího programu JSNS ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.

Dokumentární film ze série ČT Neznámí hrdinové s názvem Ta krásná holka z vily nad řekou líčí dramatický osud politické vězenkyně Dagmar Šimkové. Kvůli buržoaznímu původu nemohla nadaná dívka na studia, svou energii však napřela do odvážné kampaně proti nenáviděným komunistům. Bylo jí 23, když ji StB zatkla, a soud ji následně poslal na 15 let za mříže. Dramatické pasáže z knihy Dagmar Šimkové o pobytu v komunistickém vězení ve filmu předčítá mimo jiné kamarádka a spoluvězenkyně Irena Vlachová-Šimonová.

Pro školy je určen i speciálně upravený sestřih dokumentu Olgy Sommerové Věřím, že více světla potřeba nebude. Umřel jen ten, kdo žil pro sebe. Tímto citátem uzavírá svůj dopis na rozloučenou student Jan Zajíc, který svým upálením veřejně podpořil požadavky Jana Palacha. Nejvyšší oběť, a zejména její forma, kterou oba studenti chtěli vyburcovat národ z letargie po sovětské vojenské okupaci v srpnu 1968, budí i po letech silné emoce. O okolnostech šokujících činů vypráví ve filmu historici, spolužáci i nejbližší příbuzní.

Dokument Postavení mimo hru líčí osud dvojnásobných mistrů světa v ledním hokeji z let 1947 a 1949. Roku 1950 měli v Londýně obhajovat mistrovský titul. Do Anglie ale už českoslovenští hokejisté nedorazili. Celé mužstvo bylo zatčeno a ocitlo se v postavení mimo hru. Následovaly týdny ponižování, mučení a vydírání ze strany StB.

Nejen historie

„Ani v letošním roce nepříznivá epidemiologická situace neumožňuje pořádat besedy přímo na některých školách, proto vzdělávací program JSNS připravil čtyři online debaty, které lze použít v prezenční i distanční výuce. První debata, vztahující se k filmu Věřím, že více světla nebude potřeba, proběhne v pátek 5. listopadu s historikem Petrem Blažkem. V úterý 9. listopadu se uskuteční online debata k dokumentárnímu filmu Neznámí hrdinové: Ta krásná holka z vily nad řekou se spisovatelkou Milenou Štráfeldovou a laureátkou Ceny Příběhů bezpráví Vlastou Černou. K filmu Postavení mimo hru připravil vzdělávací program JSNS debatu s historikem a ředitelem Muzea XX. století Janem Kalousem, která proběhne ve čtvrtek 25. listopadu,“ uvedl za pořadatele Filip Šebek.

Festival se bude věnovat i současné situaci v Bělorusku, kde lidé stále musí bojovat proti totalitnímu bezpráví.

„Zapojené školy dostanou plakátovou výstavu Stejné příběhy, jiná jména, která poukazuje na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát v zemích postsovětského regionu,“ dodal Šebek.

Další podrobnosti najdete na www.pribehybezpravi.cz.

Reklama

Související témata:

Výběr článků