Hlavní obsah

Magický věk Štyrského a Toyen

13. 6. 2021, 9:51

Kniha Magický věk (Adolf Loos Apartment and Gallery, 85 stran, 490 Kč) se věnuje pracím avantgardních malířů Jindřicha Štyrského (1899–1942) a Marie Čermínové alias Toyen (1902–1980). Autorem je Karel Srp, odborník na výtvarnou tvorbu obou autorů.

Foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

Toyen (vlevo) a Jindřich Štyrský patří k významným tvůrcům.

Článek

Čtenář najde v publikaci vedle historických faktů, teoretických zamyšlení či odborných názorů také bohatou obrazovou složku, v níž jsou reprodukce děl i černobílé fotografie obou protagonistů.

Velmi cenné jsou mimo jiné obrázky z dosud nepublikovaného skicáku Toyen, který pochází ze soukromé sbírky. Tyto obrázky ukazují, jakým způsobem autorka rozkreslovala v zárodku své nápady a jak s nimi pracovala dále, především co se týče barevnosti a proporcionality.

Zajímavé jsou také popisy teoretických či estetických východisek obou umělců, především co se týče jejich vztahu k abstrakci jako nefigurativnímu a nehmotnému způsobu vyjadřování.

Obraz od Toyen Noční slavnost se prodal za 36,48 milionu

Ekonomika

Srp uvádí, že abstrakce jim zajišťovala přehodnocení reality. Nepopírali ji, ale nepracovali s ní obvyklým způsobem.

Dalším styčným bodem knihy je kapitola Rozšířené vnímání, která popisuje způsob imaginace obou a její posouvání pomocí rozšiřování smyslových polí. Štýrský a Toyen byli natolik talentovaní tvůrci, že nepotřebovali k nastartování fantazie žádné podpůrné prostředky.

Proto má jejich umění nadčasovou hodnotu. To je patrné nejen ze stránek této knihy, ale také z probíhající výstavy Toyen: Snící rebelka v pražské Valdštejnské jízdárně, která trvá do 15. srpna.

Reklama

Související témata:

Výběr článků