Hlavní obsah

Knižní tipy

10. 7. 2004, 15:09
Novinky, Salon

Nejen k letnímu čtení vychází remarquovský román s nečekaným rozuzlením pod názvem Poslední ohňostroj. Ve škatulce poezie se objevuje rozhodně originální básnická sbírka Jiřího Smrže pojmenovaná Eurydika v uhelném dole. Z překladů se nabízí próza Charlese Baudelaira či vlastním vpravdě multikulturním životem inspirovaný příběh Isy Engelmannové.

Foto: Petr Hejna
Článek

Roman Ludva: Poslední ohňostroj

Pátý autorův román se odehrává trochu po remarquovském vzoru, ale čtyři protagonisté mají za sebou jen mírové, snad až příliš banální války osobní (nepočítáme-li tu studenou). A v jejich osudech se promítá zkušenost nám důvěrně známá, nejistota, relativita, sklon k sentimentu. Jenže Ludva je i tady především vypravěč příběhů s tajemstvím, které nakonec vyjeví.

Vydává Host

Jiří Smrž: Eurydika v uhelném dole

Zvláštní poezie "z ptačí perspektivy ptáka přikovaného", psaná jakoby "z vrcholu hory, z dálky na dotek". Zdálo by se experimentální, neuchopitelná, občas drásavá, ale i zpěvná a malebná. Nedávno padesátiletý autor v sobě nezapře jihočeského minnesengra, zcestovalého folkového pištce s přesahem intelektuálního snivce a touhou býti božím básníkem. Píše...slzami rudými /.../ aby dýchat se / aby zpívat se dalo / v uhelném dole.

Vydává Klokočí / Knihovna Jana Drdy

Charles Baudelaire: Fanfarlo

Madame, politujte mě, či spíše litujte nás, neboť mám mnoho bratrů téhož druhu; nenávist ke všemu i k sobě samým vede nás k těmto lžím. Ze zoufalství, že se nemůžeme státi vznešenými a krásnými přirozenými prostředky, nalíčili jsme své tváře tak bizarně. Tak jsme se přizpůsobili falšování svého srdce, tak jsme zneužili mikroskopu, studujíce hnusné hlízy a nízké vředy, jimiž jest poseto, že jest nemožno, abychom mluvili řečí ostatních. Ti žijí proto, aby žili, my však, běda!, žijeme, abychom věděli. Tak proklatec Baudelaire ústy Samuela Cramera v próze Fanfarlo (1847) vysvětluje naslouchající dámě osud umělců. Jak prosté, aktuální a stále provokující...

Přeložil Vl. Žikeš, doslov Jan Suk. Vydává Concordia

Isa Engelmann: Návrat pod zelenou střechu

Autorka narozená díky otcově zaměstnání v indické Bombaji prožila 2. světovou válku v Liberci, a přestože měla britské občanství, musela v roce 1946 opustit liberecký dům a odejít do americké okupační zóny v Německu. Nakonec založila rodinu v italské Veroně. Po téměř 50 letech navštívila Liberec a ze svých pocitů, zážitků a myšlenek později "složila" prozaický text (v Německu vyšel pod názvem Modrý šeřík). Podobné knihy jsou možná tím nejpodstatnějším poselstvím pro někdejší krajany i výbory a spolky pro usmíření. Dům svítí zářivou bělobou. Tak, jak ho mám ve vzpomínkách. Tehdy byl nový. Teď byl čerstvě natřený. Dobré znamení!

Přeložil Luboš Příhoda. Vydává Nakladatelství Bor

Reklama

Související témata:

Výběr článků