Hlavní obsah

Knižní šperk: korunovační řád českých králů

18. 7. 2009, 10:45
Právo, Peter Kováč

Karlu IV. nevděčíme jen za zvelebení Prahy, za postavení hradu Karlštejna, či za otevření první středoevropské univerzity. Tento panovník z rodu Lucemburků byl i iniciátorem sepsání Korunovačního řádu českých králů, jenž je trochu opomíjeným, ale velmi vzácným evropským kulturním dědictví.

Foto: Milan Malíček, Právo

Korunovační klenoty

Článek

Zásluhou nakladatelství Togga a Filozofické fakulty UK v Praze se teď dostává do rukou čtenářů celý latinský text korunovačního řádu i s jeho kompletním moderním a staročeským překladem.

Kulisou pro české korunovace se stala gotická katedrála sv. Víta na Pražském hradě, kde v trezoru nad Zlatou bránou je přechovávána i svatováclavská koruna, kterou Karel IV. nechal vyrobit u pražských zlatníků. Krok za krokem můžeme v textu dokumentu sledovat obřad korunovace jako ve filmovém scénáři. V závěru král sliboval že bude hájit zákony, dodržovat spravedlnost, usilovat o smír a bude dbát o milosrdenství, což jsou hodnoty o nichž by si dodnes člověk přál, aby byly v Česku respektovány. Součástí Karlova řádu byly i speciální předpisy pro korunovaci královen.

Vydání dokumentu doplňuje obsáhlá úvodní studie Jiřího Kuthana, která se v něčem podrobně a v něčem překvapivě okrajově dotýká zakladatelského díla Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců pro vznešenost a slávu českého království. Nejcennější částí je vedle textu řádu i staré pojednání Josefa Cibulky o genezi českého královského obřadu, které v roce 1934 vyšlo jako samostatná kniha, jenž je po desetiletí jen vzácně dostupná v antikvariátech.

K revizi některých Cibulkových závěrů nově přispěl v knize Jaromír Homolka, který dokládá, že na vznik českého řádu měl důležitý význam pobyt Karla IV. na francouzském dvoře.

K revizi některých Cibulkových závěrů nově přispěl v knize Jaromír Homolka, který dokládá, že na vznik českého řádu měl důležitý význam pobyt Karla IV. na francouzském dvoře. Reprezentativně vypravená publikace uvedená vstupním slovem prezidenta Václava Klause a kardinála Miloslava Vlka je malým šperkem v současné historické knižní produkci.

Reklama

Výběr článků