Hlavní obsah

Knihy podle Salonu

17. 11. 2003, 8:23
Novinky, Salon

Několik knižních tipů, které vybrali redaktoři Salonu.

Článek

Almanach kultu komiky 2003-2004

 Jan Dvořák s Petrem Vydrou a Filipem J. Zvolským připravili neobvyklý almanach - a překvapivě úspěšně se vyhnuli úskalím provázejícím podobné pokusy zachytit v knihách humor, při němž se hlediště divadel zmítají smíchy. Proč? Patrně proto, že o humoru tu nikdo moc nemudruje, Ivan Vyskočil napsal kratičký úvod a pak už si čtenář může listovat stránku po stránce nebo napřeskáčku divadelními scénkami, povídkami, básničkami po libosti. Nejvíc je zastoupen Sklep, ale "hrají" tu i Dejvické divadlo, Daněk s Rozbořilem, Kulturně divadelní spolek Puchmajer atd. Mimořádně záslužné je otištění souboru veršů nedoceněného básníka, zasloužilého umělce Mirko Hýla, jehož stvořil a v rozhlasové Tluhořovic rodince uvádí v život Jiří Lábus.

Pražská scéna

Jiří Suk: Labyrintem revoluce

Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990) Autor navazuje na předcházející práci o Občanském fóru, která ovšem zahrnovala pouze děje v listopadu a prosinci 1989, a protože se - zdá se - v té zajímavé historii docela pěkně zabydlel, sepsal knížku zajímavou a docela napínavou. Fakta a citace jsou mu skvělým materiálem. Například záznam (úryvek) z večerní diskuse krizového štábu 8. prosince 1989: Ján Čarnogurský: "Ja si myslím, že Čalfu sa nemusíme obávať. Jednoducho on nedokáže sa presadiť." Václav Havel: "On vyhnije. Vyhnije." Jiří Dienstbier: "Já myslím, že když bude většina ve vládě v pořádku tak -" (Několik osob hovoří najednou.) Eda Kriseová: "On se podkope totiž sám." Petr Pithart: "On to vzdá za chvilku." Václav Valeš: "Uvědomte si, že ten Čalfa bez silnýho ministra pro tento úsek hospodářství nebo místopředsedy vlády nemůže vládnout." Petr Pithart: "On to vzdá sám. On na to přijde." Václav Klaus: "To je právě ten vtip v tomhletom celej." Vladimír Hanzel: "Ale pár dní by měl vydržet." Petr Pithart: "Pár dní by měl vydržet."

Prostor

Milan Otáhal: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989

Jakoby v ústraní historického povědomí se ocitá fakt, že Československo bylo jedinou zemí východního bloku, kde sehráli studenti v listopadu 1989 jednu z důležitých a nepominutelných rolí. Autor knihou připomíná logiku jejich vystoupení v kontextu delším, dokonce přesahujícím vymezené období. Připomeňme, že aktivními studenty kdysi, koncem 60. let, byli nejen publicisté Petr Uhl či Petruška Šustrová, ale i Karel Kovanda, dnešní velvyslanec ČR při NATO. Například.

Dokořán

Reklama

Související témata:

Výběr článků