Hlavní obsah

Jakub Zahradník: Je jen jedna hudba

6. 6. 2014, 12:06
Právo, Radmila Hrdinová

Obsáhnout jedním slovem aktivity Jakuba Zahradníka (1964) nelze. Klavírista, skladatel, dirigent, básník, publicista, dramaturg, producent či redaktor - to jsou jen některé z výčtu aktivit, jimž se během svého padesátiletého života stihl věnovat.

Foto: Martin J. Polák

Jakub Zahradník je znám jako výborný klavírista a šansoniér.

Článek

Poněkud opožděný koncert k jeho březnovým padesátinám, který se koná 11. a 12. června od 19.30 v Anežském klášteře v Praze, ho představuje ale nejvíc jako skladatele. Zazní na něm zajímavý výběr z jeho hudební tvorby, a to v premiérových verzích a v podání předních domácích interpretů. Autor ho nazval Je jen jedna hudba.

Z vokálních děl Jakuba Zahradníka bude uveden cyklus dětských sborů s hereckou akcí Živlové, v němž vystoupí jako sólisté Filip Antonio a Natálie Grossová, cyklus dívčích sborů Otazníky, v pražské premiéře zazní latinská vokální mše pro smíšený sbor Missa Egrensis v podání Kühnova smíšeného sboru se sbormistrem Markem Vorlíčkem.

V druhé části koncertu pak Kateřina Englichová jako sólistka představí Zahradníkovu fantazii pro harfu a smyčcový kvintet Propadliště času, v nové hudební verzi bude proveden i jeho melodram „Pohádka“ a na závěr jako ochutnávka zazní ukázka z právě vznikající bardské opery inspirované volně povídkami Příběhy Ryšavého Hanrahana Williama Butlera Yeatse. Program více než pozoruhodný. Na pořádání koncertu, který moderuje skladatel Lukáš Hurník, se podílí Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích, který se věnuje péči o těžce nemocné a staré lidi a jehož činnost bude z výtěžku vstupného podpořena.

Reklama

Výběr článků